INDEKS TEMATYCZNY » Zwrot VAT

 • 23-02-2024
  Zwrot VAT w 15 dni na rachunku
  Podejmujesz inwestycje związane z rozwojem swojej firmy lub ponosisz wysokie koszty bieżące działalności i masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym? Jesteś detalistą i przyjmujesz wpłaty bezgotówkowe przy użyciu kas online lub wirtualnych? Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot VAT na rachunek w 15 dni, bez dodatkowych formalności. więcej »
 • 09-11-2023
  Likwidacja działalności - zwrot nadwyżki VAT
  W przypadku likwidacji działalności może powstać sytuacja, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia spisu z natury będzie miał niezakończone rozliczenia w podatku VAT - i to fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.  więcej »
 • 19-07-2023
  Zwrot nadpłaconego VAT a roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej
  Skoro otrzymany zwrot podatku VAT obejmuje podatek naliczony, który został uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, to zwrot ten stanowi przychód z działalności gospodarczej, a zatem należy go uwzględnić w rocznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 19-01-2023
  Jak fiskus igra z płynnością finansową przedsiębiorców
  Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą urząd skarbowy jeszcze przed upływem terminu zwrotu VAT musi doręczyć przedsiębiorcy postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Oznacza to, że do skutecznego przedłużenia terminu nie wystarczy jedynie wydanie postanowienia przez organ, czy nadanie go na poczcie. Mimo to organy podatkowe nadal bezprawnie wstrzymują należne przedsiębiorcom wypłaty środków z tytułu rozliczeń VAT. Na zachwianie lub nawet utratę płynności finansowej jest z tego powodu narażonych nawet kilkaset tysięcy firm w Polsce. więcej »
 • 09-01-2023
  Wstrzymanie zwrotu VAT w wyniku wszczęcia kontroli
  Jak długo może trwać kontrola organu podatkowego w zakresie VAT u jednego podmiotu gospodarczego? Czy organ podatkowy ma możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT przez 5-7 lat? Na jakiej podstawie organ odwoławczy - dyrektor izby administracji skarbowej - po 5-7 latach weryfikacji, może nie uwzględnić zażalenia przedsiębiorcy na długotrwałość tego procesu oraz dalsze jego przedłużanie? Czy po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego oraz po uznaniu niezasadności wstrzymania firmie zwrotu podatku VAT, przedsiębiorca może oczekiwać zwrotu podatku wraz z odsetkami? - pyta posłanka Ministra Finansów. więcej »
 • 19-08-2022
  Podatnik bezgotówkowy i zwrot VAT w 15 dni na rachunku
    Podejmujesz inwestycje związane z rozwojem swojej firmy lub ponosisz wysokie koszty bieżące działalności i masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym? Jesteś detalistą i przyjmujesz wpłaty bezgotówkowe przy użyciu kas online lub wirtualnych? Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot VAT na rachunek w 15 dni, bez dodatkowych formalności.   więcej »
 • 20-07-2022
  Przedsiębiorcy wciąż długo czekają na zwrot VAT
    Ustawodawca wskazuje kilka możliwych terminów zwrotu podatku VAT: 25, 60 i 180 dni. 15-dniowy termin zwrotu VAT pojawił się z dniem 1 stycznia 2022 r. Przywilej ten jest jednak ograniczony podmiotowo do podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonowaną w kasie fiskalnej. Tak długie terminy zwrotu VAT przedsiębiorcom stanowią dla nich niezwykle duży problem. Szczególnie w czasach szalejącej drożyzny i bijącej rekordy inflacji. Jakie działania podejmuje MF, aby skrócić terminy zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorców? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.   więcej »
 • 21-06-2022
  Zwrot VAT w dwa tygodnie
  Aby być ścisłym ów zwrot nie następuje literalnie w terminie dwóch tygodni lecz w ciągu 15 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji rozliczeniowej. Jednakże ze względu na bliskość czasową nie stanowi wielkiego błędu mówienie o zwrocie VAT w ciągu dwóch tygodni. Nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT pojawił się z dniem 1 stycznia 2022 r. Przewiduje go art. 87 ust. 6d-6l ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. więcej »
 • 24-05-2022
  Wysłanie przez urząd skarbowy zwrotu VAT na konto bez podzielonej płatności
  Urząd skarbowy zwrócił zwrot VAT na rachunek bankowy, ale bank odesłał przelew. Jako powód podał to, że przedsiębiorca nie ma w tym banku rachunku w podzielonej płatności. Czy działanie banku jest poprawne? Jak w takiej sytuacji bank powinien postąpić? Czy urząd skarbowy może wysłać zwrot VAT na konto bez podzielonej płatności? więcej »
 • 06-04-2022
  Zwrot VAT dla obywateli Ukrainy
  Podróżny dokonując wyboru zwrotu kwoty podatku VAT w formie gotówkowej, jest zobowiązany do osobistego odbioru gotówki bez możliwości ustanowienia pełnomocnika do odbioru gotówki. Przepis wprost wskazuje więc, że zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towaru. Resort finansów nie planuje wydania wykładni obowiązujących przepisów umożliwiającej ubieganie się o zwrot podatku VAT również poprzez upoważnione osoby na podstawie pełnomocnictwa. Wprowadzenie takiej wykładni oznaczałoby powrót do stanu prawnego przed 1 stycznia 2022 r. - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

16.04.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek raportowania schematów podatkowych: zasady identyfikacji, procedura...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY