Jak obliczyć poprawnie zaliczki po korektach w ewidencjach – czyli bezpłatny program Kalkulator zaliczek

Zapisy korygujące błędy w ewidencjach księgowych powinny odnosić się do okresów, w których nastąpiły – czyli jeżeli stwierdzicie błąd w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy, konieczne okaże się skorygowanie zapisów w okresach poprzedzających (co często będzie skutkować koniecznością ponownego przeliczenia sum miesięcznych i ustalenia zmienionej podstawy opodatkowania za ten miesiąc).

Podobnie jest w przypadku korekt, zwiększających przychody minionych okresów, lub odnalezionych faktur przychodowych – przeważnie spowoduje to zwiększenie zaliczki na podatek dochodowy. Sytuacja komplikuje się, kiedy poprawiamy zapisy w roku podatkowym, który został już rozliczony w zeznaniu rocznym – tu nie tylko zmienia się wysokość miesięcznych zaliczek, ale powstanie konieczność złożenia korekty zeznania rocznego.

Nie jest naszym celem omawianie teraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń – pisaliśmy już o tym kilkakrotnie (zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki w serwisie). Chcielibyśmy za to przypomnieć program Kalkulator Zaliczek, który jest szczególnie pomocny, kiedy trzeba cofnąć się do minionych okresów i dokonać przeliczenia zaliczki – aby uchwycić różnicę pomiędzy zaliczką zapłaconą, a zaliczką, którą należało zapłacić. Po zniesieniu obowiązku składania deklaracji na podatki dochodowe, w których z konieczności umieszczaliśmy wszystkie dane służące do ustalenia kwoty podatku zdarza się, że trudno nam dotrzeć do danych historycznych. Tymczasem wyliczając zaliczkę za pomocą tego prostego narzędzia zapisujemy je w wygodny sposób na stałe, i w przypadku potrzeby przeliczenia zaliczki na nowo bez problemu wyliczymy kwoty do dopłaty. Oczywiście – kalkulator jest bardzo przydatny również dla celów obliczania zaliczki za bieżące okresy.

Kalkulator jest bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą go wykorzystywać dla liczenia zaliczek w obrębie swojej firmy, a szczegółowe informacje o programie i wersja instalacyjna znajduje się tutaj: http://www.podatki.biz/sklep/kalkulator-zaliczek_ej_page.html

Redakcja www.podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »