Odsetki własne (umowne) - rata kredytu kupieckiego - zapłata po terminie

Spóźniłem się z zapłatą w terminie raty kredytu kupieckiego. Umowa kredytu zobowiązuje mnie do zapłaty raty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, określonymi w umowie. W jaki sposób wyliczyć należne odsetki, jeśli umowa określa wysokość odsetek za każdy dzień zwłoki?

Rata kredytu kupieckiego wynosi 2587,23 zł.
Termin zapłaty ustalony jest w umowie na 3 lipca, dziś jest 24 lipca.
Odsetki za nieterminową wpłatę wynoszą 0,3% na dzień.

Przeanalizujmy powyższą sytuację.


Wyliczanie odsetek za zwłokę

Wyliczanie przy użyciu programu:

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje dotyczące przeterminowanej raty, wybieramy także sposób liczenia odsetek - wg stawki dziennej.

Data powstania zobowiązania: 03-07-2006,
data zapłaty: 24-07-2006,
stawka odsetek: 0,3%,
kwota: 2587,23;

To wszystko - na podstawie wprowadzonych danych kalkulator wyliczy odsetki za zwłokę.


 

 

Wyliczone wartości

Kalkulator dokonał wyliczenia odsetek za zwłokę, zgodnie z wybranym sposobem liczenia.

Odsetki wynoszą 163 zł.

 

Kalkulator umożliwia wyliczanie odsetek według stawki dziennej oraz stawki rocznej.
Tym samym sposobem można także dokonać sprawdzenia, czy naliczone nam odsetki zostały w prawidłowy sposób rozliczone, bez konieczności dokonywania żmudnych, ręcznych wyliczeń.

 

To nie wszystko !

Moduł odsetek stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »