SZKOLENIA ONLINE

14.06.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych

Termin i miejsce:

14.06.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Szczegółowe informacje

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych oraz faktycznych podstaw odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności oraz błędów popełnianych przez członków zarządu podczas pełnienia przez nich funkcji udział w szkoleniu pomoże nie tylko zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności członka zarządu, lecz także dać mu narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządów spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną część szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne porady mające na celu zabezpieczenie interesów menedżerów.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla 2 grup odbiorców. Pierwszą z nich są oczywiście członkowie zarządów spółek kapitałowych oraz zajmujące się obsługą zarządu. Chodzi tu zarówno o osoby zaczynające dopiero swoją aktywność i pragnące zorganizować ją w sposób całkowicie bezpieczny dla siebie, jak i osoby z doświadczeniem uwikłane w problemy związane z zarządzeniem spółką generujące ryzyko ich odpowiedzialności osobistej. Drugą grupą są osoby będące wierzycielami niewypłacalnych spółek bądź zajmujące się profesjonalną windykacją, które poszukują narzędzi do wyegzekwowania niespłaconych długów od członków zarządu niewiarygodnych kontrahentów.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne działalności zarządów spółek kapitałowych i ich relacje wobec pozostałych organów w spółkach

2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

 • odpowiedzialność członków zarządu związana z wnoszeniem wkładu do spółki
 • warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki
 • odpowiedzialność członków zarządu za wypłaty na rzecz wspólników dokonane w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami umowy spółki

3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec jej wierzycieli za zobowiązania cywilnoprawne

 • podstawy prawne odpowiedzialności
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność
 • sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

4. Odpowiedzialność członków zarządów osób prawnych za zobowiązania publicznoprawne

 • podstawy prawne odpowiedzialności
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność
 • sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu osób prawnych
 • praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

5. Odpowiedzialność członków zarządów osób prawnych za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

 • przesłanki upadłości spółki kapitałowej
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność

6. Postępowanie w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

 • przesłanki zakazu prowadzenia działalności
 • postępowanie w sprawie zakazu działalności - koszty, terminy, praktyka

7. Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie przepisów prawa pracy

przestępstwa wynikające z naruszenia praw pracownika

 • wykroczenia za naruszenie praw pracownika

8. Odpowiedzialność członków zarządu za prowadzenie rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

 • podstawy prawne odpowiedzialności
 • powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości

9. Podstawy odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej

 • najczęstsze przestępstwa menedżerskie
 • najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe

10. Ubezpieczenia jako instrument ochrony członków zarządu

 • zakres ubezpieczenia
 • wyłączenia z ubezpieczenia
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela

11. Sposób organizacji pracy zarządu minimalizujący ryzyko pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności

12. Sesja pytań i odpowiedzi.

Osoba prowadząca:

Wiktor Blumes - radca prawny, absolwent aplikacji sądowej i radcowskiej, praktyk, od 2000 r. prowadzący kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, aktualnie w ramach spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych "Blumes, Skuza, Świderski" s.c. Posiada ogromne doświadczenie procesowe, występował jako pełnomocnik procesowy w kilkuset sprawach dotyczących członków zarządów spółek, broniąc ich przed pozwami wierzycieli lub w związku z decyzjami o odpowiedzialności posiłkowej za niezapłacone należności publicznoprawne oraz występując jako pełnomocnik wierzycieli dochodzących zapłaty od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Twórca autorskich rozwiązań prawnych, specjalista w zakresie prawa procesowego oraz w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

KOSZT SZKOLENIA:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

INFORMACJA DLA DORADCÓW PODATKOWYCH, RADCÓW PRAWNYCH, ADWOKATÓW:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html