SZKOLENIA ONLINE

17.06.2024, szkolenie on-line 29.07.2024, szkolenie on-line 26.08.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance - 3-dniowe warsztaty

Termin i miejsce:

17.06.2024 - 19.06.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce:

29.07.2024 - 31.07.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce:

26.08.2024 - 28.08.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
1600,00 zł netto
(1968,00 zł brutto)
za osobę

Szczegółowe informacje

Cel kursu:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych w 2024. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną najważniejsze zmiany nowelizacji Kodeksu pracy, uchwalone w 2023 roku. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Adresaci kursu:

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia:

DZIEŃ I
Dokumentacja pracownicza w 2024 r. Kompendium wiedzy ? od zatrudnienia do zwolnienia

1. Pojęcia, które powinna znać każda osoba zatrudniona w Dziale HR

2. Dokumentacja pracownicza i zatrudnianie pracowników w 2023 r.

3. Rozwiązywanie umów o pracę w 2024 r.

4. Przypadki, którymi zajmował się Sąd Najwyższy w Izbie Pracy w 2022 roku

DZIEŃ II
Praca zdalna i pracownicy korzystający z urlopów i zwolnień od pracy w 2024 roku.

1. Pracownik wykonujący pracę zdalną

2.Pracownik na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym, szkoleniowym i opiekuńczym. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

3. Pracownica w ciąży

4. Pracownik na zwolnieniu lekarskim

5. Pracownik niepełnosprawny

6. Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym. Zwolnienie od pracy na opiekę.

DZIEŃ III

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy w 2024 r.

1. Jak prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy w 2023 r. - wybrane zagadnienia z praktyki

2. Czas pracy w Regulaminie pracy, umowie o pracę i informacji w sprawie warunków zatrudnienia - dobre praktyki, problematyczne zapisy, planowane w 2023 r. zmiany w zakresie informowania pracowników o normach i wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym i tygodniowym, pracy w godzinach nadliczbowych itd.

3. Wymogi, zalety i wady wprowadzenia konkretnych elementów (elastycznej) organizacji czasu pracy

4. Zasady planowania czasu pracy, czyli praktyczne porady dla osób przygotowujących harmonogramy (grafiki) czasu pracy

5. Zarządzanie czasem pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

6. Rozliczanie czasu pracy

7. Pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 (8). Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Przerwy na karmienie. Praca na 1/2 etatu i rodzicielski

Informacje organizacyjne:

Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w wybranym dniu szkolenia.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 

  •  rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
  •  szkolenie: 10:00 - 15:30
  •  w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

 

Organizator:

ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600