SZKOLENIA ON-LINE:

06.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

08.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

11.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

12.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

13.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

15.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

18.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2024 roku

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

21.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

22.03.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

11.04.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i podatkowym

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

15.04.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

19.04.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz