SZKOLENIA ON-LINE:

23.07.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

25.07.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

29.07.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

31.07.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

05.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

06.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

07.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

21.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zmiany od 1.07.2024

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

22.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

26.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

28.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

29.08.2024, szkolenie on-line

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490,00zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz