19.08.2024, szkolenie on-line 23.09.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

Termin i miejsce:

19.08.2024 - 21.08.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Termin i miejsce:

23.09.2024 - 25.09.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
1690,00 zł netto
(2078,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Praca online w obszarze rozwoju kompetencji HR BP w organizacji poprzez przygotowanie uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia procesów HR lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Poznanie roli, kompetencji i ?innowacyjnego podejścia? do struktury HR Bussines Partera w organizacjach.

Szczególna uwaga będzie poświęcona realizacji poniższych celów:
- zdefiniowanie roli HRBP we współczesnym biznesie,
- określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP,
- zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR,
- poznanie technik prowadzenia technik selekcyjnych,
- przygotowanie koncepcji działań rozwojowych pod kątem organizacyjnych i finansowym,
- dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji,
- opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników,
- wybór i zastosowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności procesów HR,
- zdefiniowanie i przeanalizowanie ewaluacji szkoleń,
- wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
- scharakteryzować role HR w korelacji z trendami światowymi oraz zdefiniować działania stojące przez organizacją w tym zakresie
- opracować schemat procesu rekrutacji wraz z scenariuszem wywiadu kompetencyjnego
- zdefiniować korzyści zarządzania talentami, w tym opracować schemat planu działań rozwojowych oraz planu szkoleń
- zdiagnozować mierniki efektywności procesów HR, w szczególności działań rozwojowych
- nadawać rozmowie odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy
- przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym budowanie relacji i współpracy
- stworzyć schemat i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem.

Szczegółowe informacje

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów personalnych, kadra kierownicza zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Bussines Partner.

Metodyka szkolenia:

Szkolenia prowadzone będą metodami online, czy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia:

Moduł I
Rola HR Partnera we współpracy z biznesem:

- Model generyczny funkcji HR jako innowacyjne podejście do struktury HR
- Model wielozadaniowy Dave?a Ulricha w perspektywie kompetencji wymagane przez bussines do HR BP
- HR BP vs procesy HR, stosowane narzędzia i ich rola

Moduł II
Proces rekrutacji i selekcji pracowników w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:

- Metody selekcji pracowników
- Rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych
- Wywiad kompetencyjny w oparciu o metodę STAR
- Narzędzia wspierające ocenę kompetencji- metoda AC/DC (assessment centres/development centres)

Moduł III
Programy talentowe w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:

- Założenia programów talentowych
- Metody identyfikacji talentów
- 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami
- Korzyści programów talentowych
- KPI dla programów talentowych

Moduł IV
Learning and Development w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:

- Planowanie ścieżki kariery
- Programy zarządzania karierą -plany sukcesji, plany zastępstw/następstw
- Metody rozwoju pracowników w tym plany szkoleń
- Badanie efektywności działań rozwojowych - metoda D. Kirkpatricka

Moduł V
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:

- Zespół - etapy rozwoju grupy (dynamika zespołu)
- Konflikt - przyczyny powstawania konfliktów - koło konfliktów
- Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
- Zarządzanie zmianą - metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów.
- Proces przygotowania i wdrażania zmian. Projektowanie cyklu przewodzenia zamianom wg Chip?a i Dan?a Heath.

Moduł VI
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie zarządzania:

- Kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji
- Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
- Rozmowy menedżerskie, które motywują i rozwijają kompetencje
- Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników - jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:00 (rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30). W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Organizator:

ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600