Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki.

Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55).

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

  • zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania)

  • metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)

  • procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozchodów oraz problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, członków komisji inwentaryzacyjnych, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Inwentaryzacja

a. Zadania i istota inwentaryzacji

b. Przedmiot inwentaryzacji

c. Zasady inwentaryzacji

d. Metody i formy inwentaryzacji

e. Terminy inwentaryzacji

f. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

g. Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej

h. Instrukcja inwentaryzacyjna

i. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji

j. Harmonogram inwentaryzacji

k. Skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

l. Zespół spisowy w firmie osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż detaliczną

m. Inwentaryzacja bez udziału osoby materialnie odpowiedzialnej

n. Kompetencje organów i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji

o. Etapy inwentaryzacji

2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury

a. Istota i przedmiot spisu z natury

b. Czynności przygotowawcze do spisu z natury

c. Przeprowadzenie inwentaryzacji droga spisu z natury przez podmiot zewnętrzny

d. Przebieg inwentaryzacji zapasów

e. Przebieg inwentaryzacji środków trwałych

f. Przebieg inwentaryzacji środków pieniężnych i papierów wartościowych

g. Dokumenty związane ze spisem z natury

h. Techniki informatyczne wspomagające spis z natury

i. Kontrola przebiegu spisu z natury

j. Najczęściej popełniane błędy prze sporządzaniu spisu z natury

k. Wycena arkuszy spisowych

3. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie

a. Niedobory i szkody zawinione i niezawinione

b. Nadwyżki inwentaryzacyjne

c. Kompensata niedoborów i nadwyżek

d. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

e. Różnice inwentaryzacyjne w prawie podatkowym

4. Potwierdzenie sald

a. Istota i przedmiot inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald

b. Inwentaryzacja aktywów drogą potwierdzenia sald

c. Inwentaryzacja środków pieniężnych w banku

d. Inwentaryzacja należności

e. Inwentaryzacja składników będących w posiadaniu innych jednostek

5. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji

a. Istota i przedmiot inwentaryzacji drogą weryfikacji

b. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych

c. Inwentaryzacja środków trwałych trudno dostępnych i gruntów, środków trwałych w budowie

d. Inwentaryzacja materiałów i towarów w drodze

e. Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

f. Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych

g. Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych

h. Inwentaryzacja kapitałów

6. Dokumenty inwentaryzacyjne

7. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Forma szkolenia:

  • szkolenie przeprowadzane jest w formie on-line

  • ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami

  • po części teoretycznej sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której Trener wyjaśni wszystkie ewentualne wątpliwości i odpowie na pytania Uczestników zadawane podczas wykładu oraz po jego zakończeniu.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników..

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: