SZKOLENIA ONLINE

24.06.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie wartości produkcji w toku i produktów gotowych

Termin i miejsce:

24.06.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Koszty towarzyszą działalności gospodarczej nieustannie. Musimy je ponosić, aby uzyskać przychody. Stanowią istotę rachunku kosztów, który tworzony jest w przedsiębiorstwie na potrzeby sprawozdawcze oraz zarządcze. Rachunek kosztów jest procesem identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników tych informacji. Jego istotą jest pomiar wartości zużycia zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza o rozmiarach ponoszonych kosztów jest wykorzystywana m.in. do tworzenia budżetów, jest podstawą do wyceny produktów, kalkulacji cen, przygotowywania ofert.

Rachunek kosztów ewoluował w czasie, zmieniał się cel jego przeznaczenia, wykształciły się różne jego modele i odmiany. Dla celów sprawozdawczych przydatny jest tradycyjny, systematyczny rachunek kosztów, zwany również podsystemem ewidencyjnym kosztów. Jego celem jest dostarczanie informacji niezbędnych do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów, wyceny zapasów produktów, ustalenia wyników finansowych, oceny rezultatów działalności.

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, ewidencji kosztów, wyceny produkcji w toku i wyrobów gotowych oraz usług, praktyczne wskazówki.

Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów".

Szczegółowe informacje

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zasady ewidencji i rozliczenia kosztów,

 • metody kalkulacji wyrobów gotowych,

 • procedury związane ujmowania produktów pracy.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny. Szkolenie jest szczególnie polecane osobom zarządzającym, pracownikom działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych i controlingu.

Program szkolenia:

 1. Istota rachunku kosztów i jego zadania

 2. Klasyfikacja i układy ewidencyjne kosztów

  1. Klasyfikacja kosztów

  2. Koszty w układzie rodzajowym

  3. Istota klasyfikacji rodzajowej

  4. Zasady ewidencjonowania poszczególnych grup kosztów rodzajowych

  5. Funkcjonowanie konta ?"Rozliczenie kosztów rodzajowych"

  6. Koszty w układzie według typów działalności

  7. Koszty w układzie kalkulacyjnym

  8. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej

  9. Rozliczenie kosztów zakupu

  10. Warianty i etapy ewidencji kosztów

 3. Rozliczanie kosztów w czasie

  1. Ogólna charakterystyka kosztów rozliczanych w czasie

  2. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych czynnych

  3. Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych biernych

 4. Ujęcie księgowe i wycena produkcji w toku

 5. Kalkulacja kosztów

  1. Istota i cel kalkulacji kosztów

  2. Metody kalkulacji podziałowe

  3. Rodzaje kalkulacji podziałowych

  4. Kalkulacja podziałowa prosta

  5. Kalkulacja podziałowa prosta według metody FIFO

  6. Kalkulacja podziałowa prosta według metody średniej ważonej

  7. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami (współczynnikowa)

  8. Kalkulacja podziałowa odjemna (resztowa, łączna, sprzężona, skojarzona)

  9. Kalkulacja podziałowa procesowa

  10. Kalkulacja fazowa

  11. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany

 6. Wycena i ewidencja produktów pracy

  1. Definicja kosztu wytworzenia w świetle ustawy o rachunkowości

  2. Poziom zdolności produkcyjnych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 13

  3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

  4. Podział kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie

  5. Uproszczenia według przepisów ustawy o rachunkowości

  6. Odpisy aktualizujące produkty

  7. Zasady ustalania kosztu wytworzenia produktów

  8. Etapy rozliczania kosztów właściwej działalności operacyjnej

  9. Struktura kosztu wytworzenia produktów

  10. Ewidencja produktów pracy

  11. Przyjęcie produktów gotowych do magazynu

  12. Ustalenie i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

  13. Sprzedaż produktów gotowych

  14. Wycena bilansowa produktów

 7. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

24.06.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html