SZKOLENIA ONLINE

08.07.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Termin i miejsce:

08.07.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości fundacji i stowarzyszeń. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych.

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, a w szczególności w zakresie:

 • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej

 • przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

 • księgowości, sprawozdawczości finansowej.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowe informacje

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Program szkolenia:

1. Istota rachunkowości organizacji pozarządowych

a. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych

b. Podstawowe akty prawne - niezbędne i przydatne

c. Najważniejsze zewnętrzne akty prawne

d. Polityka rachunkowości

e. Konto księgowe

f. Zespoły kont

g. Fundusze własne i majątek trwały organizacji pozarządowej

h. Fundusz założycielski

i. Środki pieniężne

j. Pozostałe fundusze

k. Środki trwałe

l. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

m. Środki trwałe w budowie

n. Należności i zobowiązania

o. Rozrachunki z dostawcami

p. Konta rozrachunkowe: wynagrodzenia, instytucje

q. Rozrachunki z wolontariuszami i członkami stowarzyszenia

2. Rachunek wyników i istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych

a. Istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych

b. Wzór rachunku wyników

c. Przychody w stowarzyszeniach i fundacjach

d. Darowizny

e. Dotacje i subwencje

f. Zbiórki publiczne

g. Składki członkowskie

h. Pozostałe przychody statutowe

i. Wolontariat

j. Koszty działalności organizacji pozarządowej

k. Koszty ogólnego zarządu

l. Koszty działań statutowych

m. Koszty wolontariatu

n. Przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty, rozliczenia międzyokresowe

o. Przychody finansowe i koszty finansowe

p. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

q. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

r. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów organizacji

3. Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego

a. Zwolnienia podatkowe przysługujące OPP

b. Otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

c. Obowiązki sprawozdawcze

4. Księgowość ochotniczych straży pożarnych

5. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych

a. Warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

b. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji

c. Zestawienie przychodów i kosztów

d. Zestawienie przepływów finansowych

6. Zamknięcie roku, obowiązki podatkowe

a. Inwentaryzacja

b. Koniec roku obrotowego

c. Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe

d. Rachunek zysków i strat

e. Bilans

f. Informacja dodatkowa

g. Wymagania podatkowe

7. Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

a. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji

b. Podjęcie działalności gospodarczej

c. Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

8. Rachunkowość spółdzielni socjalnych

a. Polityka rachunkowości

b. Zakładowy plan kont spółdzielni socjalnej

c. Ogólne zasady prowadzenia zapisów na kontach

d. Fundusze spółdzielni socjalnej

e. Majątek trwały i obrotowy

f. Rozrachunki

g. Przychody spółdzielni socjalnej

h. Rachunek kosztów spółdzielni socjalnej

i. Wynik finansowy, sprawozdawczość podatkowa i finansowa

9. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Forma szkolenia:

 • szkolenie przeprowadzane jest w formie on-line

 • ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowaniem

 • po części teoretycznej sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której Trener wyjaśni wszystkie ewentualne wątpliwości i odpowie na pytania Uczestników zadawane podczas wykładu oraz po jego zakończeniu.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

08.07.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html