SZKOLENIA ONLINE

27.06.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

Termin i miejsce:

27.06.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Szczegółowe informacje

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki.

Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe".

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zasady organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych

 • metody amortyzacji

 • procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Cel standardu

  1. Zakres standardu

  2. Definicje

  3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały

  4. Okres ekonomicznej użyteczności

  5. Kompletność i zdatność do użytkowania

  6. Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki

  7. Wartość istotna (dolna granica wartości) środka trwałego

 2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

  1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

  2. Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych

 3. Wartość początkowa środka trwałego

  1. Zasady ustalania wartości początkowej

  2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego

  3. Nieodpłatne otrzymanie

  4. Ujawnienie

 4. Środki trwałe w budowie

  1. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

  2. Moment rozpoczęcia budowy

  3. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy

  4. Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy

  5. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego

 5. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego

  1. Ulepszenia środków trwałych

  2. Nakłady na bieżącą eksploatację

 6. Amortyzacja środka trwałego

  1. Wartość podlegająca amortyzacji (w tym koszty likwidacji, rekultywacji)

  2. Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych

  3. Metody amortyzacji

   1. metoda liniowa,

   2. metoda degresywna (określana również jako metoda amortyzacji przyspieszonej lub metoda amortyzacji malejącej),

   3. metoda naturalna

  4. Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych

  5. Jednorazowy odpis wartości początkowej

  6. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji

  7. Wznowienie odpisów amortyzacyjnych

 7. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego

  1. Sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie

  2. Likwidacja, niedobór środka trwałego

  3. Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej

 8. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych

  1. Dokumentacja obrotu

  2. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

 9. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

 10. Sesja pytań i odpowiedzi.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Przebieg szkolenia:

 • szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład zawierający przykłady rozliczania i księgowania

 • nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi po zakończeniu wykładu.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  490 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html