SZKOLENIA ONLINE

28.02.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Koszty w jednoosobowej działalności gospodarczej

Termin i miejsce:

28.02.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa) podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ koszty realnie wpływają za zmniejszenie podstawy opodatkowania to niestety są też przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Sami przedsiębiorcy mają też często problem z rozstrzygnięciem czy poniesiony wydatek stanowi koszt czy też nie.

Zapraszamy na szkolenie, które praktycznie przybliży problematykę kosztów uzyskania przychodów jednoosobowego przedsiębiorcy. Wskażemy jakie warunki musi spełniać wydatek by można go było uznać za koszt, przyjrzymy się też katalogowi wydatków, które nie stanowią kosztu, zwrócimy uwagę na najbardziej problematyczne wydatki jednoosobowego przedsiębiorcy.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowe informacje

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką kosztów w jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przybliżenie praktycznych aspektów zaliczania wydatków do kosztów.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:

 1. Koszty uzyskania przychodów - zasady ogólne

  1. Definicja

  2. Koszty bezpośrednie i pośrednie

  3. Koszty rozliczane kasowo bądź memoriałowo

  4. Dzień poniesienia kosztu

  5. Dokumentowanie kosztów

 2. Koszty uzyskania przychodów - wyłączenia

  1. Wydatki na nabycie rzeczowych, niematerialnych i finansowych składników majątku trwałego w momencie ich poniesienia

  2. Wydatki związane z wykonywaniem przez podatnika zobowiązań wobec jego wierzycieli oraz straty związane z niewykonaniem zobowiązań przez dłużników podatnika

  3. Wydatki mające charakter sankcji finansowych

  4. Wydatki związane z regulowaniem zobowiązań podatkowych

  5. Wyjątki dotyczące podatku od towarów i usług

  6. Inne wydatki nieuznawane za koszty

 3. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów

  1. Amortyzacja

   1. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji (zmiany wprowadzone Polskim Ładem dotyczące lokali i budynków mieszkalnych)

   2. Wartość początkowa (odpłatne nabycie, częściowo odpłatne nabycie, nabycie w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób)

   3. Wartość początkowa środka trwałego stanowiącego współwłasność

   4. Odpisy amortyzacyjne

   5. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla samochodów używanych lub ulepszonych

   6. Amortyzacja liniowa

   7. Amortyzacja degresywna

   8. Amortyzacja jednorazowa

   9. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

   10. Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej

   11. Sprzedaż środka trwałego

   12. Przekazanie środka trwałego na cele osobiste bądź jego darowizna

  2. Leasing

   1. Leasing finansowy i operacyjny

   2. Rozliczenie stron umowy

   3. Sprzedaż przedmiotu leasingu

   4. Cesja umowy leasingu

 4. Problematyczne koszty w JDG

  1. Samochody osobowe

   1. Ograniczenie kosztów w przypadku kupna lub nabycia w leasingu

   2. Samochody całkowicie lub częściowo wykorzystywane w działalności

   3. Samochody prywatne wykorzystywane na potrzeby działalności

   4. Sprzedaż samochodu firmowego, w tym wykupionego z leasingu

  2. Pracownicy i zleceniobiorcy

   1. Wynagrodzenia

   2. Inne świadczenia na rzecz pracowników

   3. Wynajem pracowników a koszt wynagrodzeń

  3. Koszty mające cechy wydatków prywatnych

   1. Odzież firmowa

   2. Studia

   3. Wynajem lokalu mieszkalnego na potrzeby działalności

   4. Podróże służbowe przedsiębiorcy

   5. Koszty reprezentacji

 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie Podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książek: Rozliczanie dochodów zagranicznych. Poradnik Gazety Prawnej 2/2020, Exit tax - podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019, Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. (Infor, 2018), Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor, 2018), Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17 (Infor, 2017), Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne (Difin, 2008). Prowadził szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex Mostostal. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

28.02.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html