15.05.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Różnice kursowe - wycena, rozliczanie, ewidencja w ujęciu bilansowy i podatkowym

Termin i miejsce:

15.05.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Firmy, które zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych musza spotkać się z terminem "różnice kursowe". Ich powstanie wynika z tego, że wartość transakcji po przeliczeniu na złote w momencie przeprowadzenia jest inna niż wartość tej transakcji w momencie jej faktycznego rozliczenia, np. zapłaty. W zależności od wzajemnych relacji między kursami walut występują dodatnie lub ujemne różnice kursowe, które zwiększają przychody lub koszty przedsiębiorcy.

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnic kursowych, praktyczne wskazówki.

Szczegółowe informacje

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • ewidencja pozycji aktywów i pasywów, kosztów i przychodów w walutach obcych,

 • zasady wyceny bilansowej,

 • zasady rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny. Szkolenie jest szczególnie polecane osobom zarządzającym, pracownikom działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych i controlingu.

Program szkolenia:

 1. Przyczyny powstawania różnic kursowych i ich rodzaje w ujęciu bilansowym i podatkowym

  1. Jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych - wyjaśnienie podstawowych pojęć

  2. Kurs średni NBP

  3. Kurs faktycznie zastosowany

  4. Kurs historyczny

  5. Dodatnie oraz ujemne różnice kursowe

  6. Zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe

  7. Różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe

 2. Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych

 3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości

  1. Wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego

  2. Wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy

  3. Różnice kursowe w księgach rachunkowych

 4. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym

  1. Wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta

  2. Wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta

  3. Ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej

  4. Ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej

 5. Wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług

  1. Przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji VAT

  2. VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej

 6. Ustalanie różnic kursowych od transakcji wyrażonych w walutach obcych

  1. Rozliczanie różnic kursowych w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaż

  2. Faktura wystawiona w złotych i zapłacona w walucie obcej a ustalanie podatkowej różnicy kursowej

  3. Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych

  4. Wycena kosztu w walucie obcej

  5. Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą

  6. Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej

  7. Wypłata dywidendy w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych

 7. Wycena i ewidencja podstawowych operacji na rachunku walutowy

  1. Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym

  2. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na rachunku walutowym

  3. Przemieszczenie waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi

  4. Ujemne saldo na rachunku walutowym

 8. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy

  1. Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy

  2. Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej

  3. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym

  4. Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej

  5. Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

  6. Kompensata należności i zobowiązań a podatkowe różnice kursowe

 9. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

  1. Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

  2. Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

  3. Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

 10. Rozliczanie różnic kursowych przy zakupie środków trwałych

 11. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

15.05.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html