Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Ułatwienie to ułatwienie, ale fiskus upiera się przy swoim

Ryczałtowe opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych miało być ułatwieniem w rozliczaniu podatku. Niestety organy podatkowe cały czas próbują twierdzić, że uproszczenia nie ma, i domagają się dodatkowego podatku od paliwa. Za nic mają nawet korzystne dla podatników wyroki sądów administracyjnych. .. więcej »

Skutki podatkowe darowizny od siostry z jej majątku wspólnego

Po spełnieniu kilku warunków darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Czy tak samo będzie również, jeśli darowane pieniądze pochodzą z majątku wspólnego siostry i jej męża? Czy przypadkiem nie pojawi się konieczność zapłacenia podatku od części pochodzącej niejako od szwagra? Zobaczmy... więcej »

Rejestracja i ewidencja podatników. NIP, PESEL i CEIDG

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych", zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym... więcej »

Przekształcenia. Czy kaucja gwarancyjna przechodzi na następcę prawnego?

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 i nast. oraz art. 575 ksh, gdy przekształcenie łączyć się będzie z sukcesją uniwersalną, kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową?.. więcej »

Dochód i opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

Pytanie podatnika: Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej?.. więcej »

wszystkie artykuły »

544366 zarejestrowanych użytkowników

1503 ujednoliconych aktów prawnych

33702 artykułów

327375 interpretacji izb i urzędów, indeks

497620 odbiorców biuletynu codziennego

297630 wypowiedzi na forum

NBP: 24.10.2016Kurs Walut:

AUD3.0300-0.20%
BGN2.2100-0.18%
BRL1.2592-0.71%
CAD2.9752-0.91%
CHF3.9933-0.17%
CNY0.5861-0.39%
CZK0.1599-0.19%
DKK0.5811-0.15%
EUR4.3225-0.17%
GBP4.8570-0.20%
USD3.9690-0.28%

wszystkie waluty »