Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

PIT za 2015: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy... więcej »

ZUS wyjaśnia. Składki za zleceniobiorców

W związku z ukazującymi się publikacjami zawierającymi informacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców[1], które mogą wprowadzać w błąd płatników składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia:.. więcej »

Podatek od nieruchomości. MF wyjaśnia co ze starymi sprawami podatkowymi

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. do Burmistrza Gminy …… w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (PL-LS.834.130.2015).. więcej »

WSA. Termin nabycia nieruchomości a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT

Z uzasadnienia: Do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o których mowa w art. 30e, na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przepis ten nie wymaga jednak, by nabycie prawa własności lokalu nastąpiło we wskazanym powyżej terminie... więcej »

Rząd chce nałożyć nowy podatek na sklepy internetowe?

Interpelacja nr 475 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapowiedzi wprowadzenia nowego podatku od zakupów w Internecie.. więcej »

wszystkie artykuły »

539968 zarejestrowanych użytkowników

1411 ujednoliconych aktów prawnych

31269 artykułów

297585 interpretacji izb i urzędów, indeks

493216 odbiorców biuletynu codziennego

292945 wypowiedzi na forum

NBP: 12.02.2016Kurs Walut:

AUD2.7763+0.56%
BGN2.2566-0.61%
BRL0.9786-2.02%
CAD2.8099+0.08%
CHF4.0089-1.11%
CNY0.5943-0.32%
CZK0.1632-0.49%
DKK0.5913-0.62%
EUR4.4136-0.61%
GBP5.6825+0.21%
USD3.9074-0.37%

wszystkie waluty »