Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Moment ujęcia w kosztach podatkowych rat leasingowych składnika majątku amortyzowanego bilansowo

Podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego sprzętu potrzebnego w prowadzonej działalności gospodarczej, może natrafić na pewne wątpliwości interpretacyjne w razie uznania takiej umowy za leasing finansowy na gruncie przepisów o rachunkowości i dokonywania amortyzacji rachunkowej tego składnika majątku... więcej »

Składki ZUS: Imprezy integracyjne dla pracowników ze środków ZFŚS

W związku ze stwierdzeniem przedsiębiorcy, iż wartość korzyści wynikających z udziału w imprezach i wyjazdach sportowo-rekreacyjnych oraz imprezach kulturalno-oświatowych o charakterze integracyjnym nie stanowi przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT, stwierdzić należy, iż w takiej sytuacji brak będzie obowiązku odprowadzania od ich wartości składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia zawsze stanowi bowiem przychód osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy - wyjaśnił ZUS... więcej »

WSA. Odsetki od kredytu jako koszt zbycia nieruchomości

Z uzasadnienia: Zdefiniowanie pojęcia ceny nabycia zostało dokonane przez ustawodawcę na potrzeby ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. art. 22g ustawy), w ramach której to pojęcie funkcjonuje, a nie w art. 5a ustawy, który ustanawia znaczenie określonych zwrotów na potrzeby całego aktu prawnego. Nie sposób tym samym przyjąć, że cenę nabycia w znaczeniu, o którym mowa w art. 22g ust. 3 ustawy należy odnosić w jakikolwiek sposób do ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, tym bardziej, że w dyspozycji art. 22 ust. 6c nie występuje pojęcie "ceny nabycia", ale "kosztów nabycia"... więcej »

Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?

Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników.. więcej »

Zwrot VAT za materiały budowlane: Co należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej?

Pytanie podatnika: Czy w ww. ustawie do powierzchni użytkowej, na podstawie której możliwe jest odliczenie podatku na materiały budowlane, wlicza się również powierzchnia pomocnicza (schowki, garaż, pralnia, suszarnia i kotłownia). Jeżeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 możliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni całkowitej? Jaka jest zasada obmiaru powierzchni użytkowej i kto wykonuje pomiary?.. więcej »

wszystkie artykuły »

543428 zarejestrowanych użytkowników

1478 ujednoliconych aktów prawnych

32550 artykułów

319186 interpretacji izb i urzędów, indeks

496664 odbiorców biuletynu codziennego

295762 wypowiedzi na forum

NBP: 24.06.2016Kurs Walut:

AUD2.9563+1.42%
BGN2.2766+1.65%
BRL1.1992+4.94%
CAD3.0744+1.73%
CHF4.1028+1.60%
CNY0.6044+3.05%
CZK0.1644+1.61%
DKK0.5987+1.68%
EUR4.4526+1.64%
GBP5.5644-2.43%
USD3.9994+3.63%

wszystkie waluty »