Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Sfinansowanie udziału pracowników w branżowych zawodach sportowych a przychód ze stosunku pracy

Pokrycie przez pracodawcę kosztów uczestnictwa pracowników w branżowych zawodach sportowych nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Wpływ na tę ocenę ma przede wszystkim charakter tego rodzaju wydarzeń, które ukierunkowane są na odnoszenie korzyści przez pracodawcę... więcej »

Rozliczanie faktur korygujących w 2016 r.

Pytanie: Spółka otrzymała w styczniu 2016 r. faktury korygujące na plus lub na minus cenę jednostkową towaru w ostatnim dniu grudnia, tj. 31 grudnia 2015 r. (data wystawienia faktury korygującej) oraz faktury korygujące na plus lub na minus cenę jednostkową towaru w styczniu 2016 r. (data wystawienia faktur korygujących w tym przypadku to XX stycznia 2016 r.). Czy w pierwszym przypadku spółka będzie miała obowiązek zaliczenia do kosztów podatkowych faktury korygujące w dacie ich wystawienia, tj. w grudniu 2015 r., a w drugim zaliczenia do kosztów faktury korygujące w dacie ich otrzymania, tj. w styczniu 2016 r.?.. więcej »

Uchwała NSA. Zmiana leasingodawcy nie miała znaczenia na gruncie podatkowym

Zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu trwającej umowy leasingu nie uzasadnia przeprowadzania z tego tylko powodu weryfikacji tej umowy na podstawie art. 17a pkt 1 i 2 oraz art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... więcej »

Rejestracja sprzedaży w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorców czekają spore wydatki?

Interpelacja nr 2945 do ministra finansów w sprawie transakcji handlowych on-line.. więcej »

VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?.. więcej »

wszystkie artykuły »

543103 zarejestrowanych użytkowników

1472 ujednoliconych aktów prawnych

32262 artykułów

315861 interpretacji izb i urzędów, indeks

496356 odbiorców biuletynu codziennego

295314 wypowiedzi na forum

NBP: 27.05.2016Kurs Walut:

AUD2.8442-0.38%
BGN2.2529-0.39%
BRL1.1002-1.05%
CAD3.0220-0.13%
CHF3.9795-0.51%
CNY0.6008-0.64%
CZK0.1630-0.43%
DKK0.5925-0.40%
EUR4.4063-0.40%
GBP5.7738-0.69%
USD3.9393-0.73%

wszystkie waluty »