Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aport znaku towarowego jest opodatkowany VAT 

Wyrok WSA w Łodzi z 18 lutego 2015 r. (sygn. I SA/Łd 503/15) dotyczył osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Osoba ta dostała w darowiźnie znak towarowy oraz prawo ochronne do tego znaku. Prawa te miały być przedmiotem wkładu do spółki jawnej. W analizowanym rozstrzygnięciu sąd potwierdził, że dokonanie tej czynności powinno być opodatkowane VAT, ponieważ wnoszący taki wkład będzie działał jako podatnik VAT... więcej »

Podstawa opodatkowania VAT przy imporcie - interpretacja ogólna MF

Do podstawy opodatkowania powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. Do kosztów tych zaliczyć należy załadunek, przeładunek lub wyładunek. W przypadku kosztów portowych/terminalowych takimi kosztami byłyby opłaty THC (Terminal Handling Charges) - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej... więcej »

NSA. Piwnica jako siedziba firmy przy rejestracji VAT

Przez „adres siedziby” podatnika podany dla celów zgłoszenia rejestracyjnego w formularzu VAT-R „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług” na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy uznać adres zawierający co najmniej nazwę miejscowości i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa podatnika i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... więcej »

Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym

Interpelacja nr 34586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w podziale na godziny.. więcej »

Amortyzacja: Samochód wykorzystywany dla celów mieszanych a wartość początkowa

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego używanego nie tylko do celów działalności gospodarczej (świadczenie usług pomocy prawnej w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego), ale również prywatnie?.. więcej »

wszystkie artykuły »

533387 zarejestrowanych użytkowników

1375 ujednoliconych aktów prawnych

29947 artykułów

279803 interpretacji izb i urzędów, indeks

486718 odbiorców biuletynu codziennego

289963 wypowiedzi na forum

NBP: 02.10.2015Kurs Walut:

AUD2.6752-0.41%
BGN2.1705+0.04%
BRL0.9490-1.45%
CAD2.8729+0.44%
CHF3.8885-0.01%
CNY0.5981-0.03%
CZK0.1563+0.13%
DKK0.5691+0.05%
EUR4.2451+0.03%
GBP5.7643+0.09%
USD3.8028+0.06%

wszystkie waluty »