Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Nabywanie towarów od kontrahentów unijnych przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT, ale którzy zamierzają nabywać towary od kontrahentów z Unii Europejskiej, muszą mieć na uwadze to, że niekiedy dokonanie takich transakcji będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia odpowiednich formalności wymaganych przepisami prawa podatkowego, a dokładniej wynikającymi z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT)... więcej »

Umowa sponsoringu a koszty uzyskania przychodów

Podatnik będący spółką kapitałową (dalej zwany podatnikiem) zawarł umowę sponsoringu, na mocy której klub sportowy zobowiązał się do świadczenia na jego rzecz usług w zakresie reklamy podczas ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich, a podatnik zobowiązał się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, czy przekazaną kwotę wynagrodzenia może ująć w kosztach podatkowych... więcej »

WSA. Wypłata z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu a zwolnienie z PIT

Uzyskanie przez uprawnionych (byłych członków spółdzielni mieszkaniowych) przychodu z tytułu wypłaty wartości rynkowej lokalu, który został zwolniony przez uprawnionego w związku z wygaszeniem lokatorskiego prawa do lokalu nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy o PIT, lecz przychód z innego źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a to oznacza, że przychód ten nie korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Do tak uzyskanego przychodu stosuje się natomiast ulgę przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach... więcej »

Minimalna stawka godzinowa od 2017 r. Ochrona wynagrodzenia przed egzekucją

Interpelacja nr 5695 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.. więcej »

VAT. Dokumentowanie usługi najmu lokalu stanowiącego współwłasność małżeńską

Pytanie podatnika: Czy każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem podatku VAT z tytułu wynajmu nieruchomości oraz czy faktury VAT z tytułu najmu nieruchomości powinny być wystawiane przez oboje właścicieli (50% wartości każda)? Czy małżonkowie są uprawnieni do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą równowartość 50% kwoty podatku wynikającej z faktur (zaliczkowych) i ostatecznych, które są wystawione łącznie na Wnioskodawczynię i jej małżonka - w zakresie, w jakim lokale są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych? W którym okresie rozliczeniowym przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego?.. więcej »

wszystkie artykuły »

544362 zarejestrowanych użytkowników

1501 ujednoliconych aktów prawnych

33481 artykułów

326558 interpretacji izb i urzędów, indeks

497572 odbiorców biuletynu codziennego

297289 wypowiedzi na forum

NBP: 30.09.2016Kurs Walut:

AUD2.9339-0.25%
BGN2.2047+0.25%
BRL1.1822-0.88%
CAD2.9290+0.02%
CHF3.9802+0.82%
CNY0.5777+0.52%
CZK0.1596+0.31%
DKK0.5786+0.24%
EUR4.3120+0.25%
GBP4.9962+0.25%
USD3.8558+0.53%

wszystkie waluty »