Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Emerytura częściowa a wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

Ubezpieczony (mężczyzna) urodzony 15 stycznia 1950 r. ukończy 15 września 2015 r. powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 9 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż składkowy i nieskładkowy. Należy do otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy powinien złożyć wniosek o emeryturę częściową oraz jakie warunki musi spełnić, aby ją otrzymać?.. więcej »

Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę

Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?.. więcej »

NSA. Pisma. Podatnik nie może odpowiadać za zaniedbania poczty

Użycie w art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej zwrotu „nadanie pisma” bez określenia jego charakteru oznacza, że przepis ten powinien mieć zastosowanie do wszystkich pism procesowych i oświadczeń składanych przez podatników, a dotyczących ich zobowiązań podatkowych. Umieszczenie go w Dziale I Ordynacji podatkowej, normującym przepisy ogólne w przedmiocie zobowiązań podatkowych (art. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), przemawia za taką jego wykładnią, która dotyczy także uprawnień materialnoprawnych podatników - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... więcej »

Zmiana definicji obiektu budowlanego wpłynęła na podatek od nieruchomości?

Interpelacja nr 33466 do ministra finansów w sprawie niespójnych przepisów podatkowych i ustawy Prawo budowlane w kontekście pobieranych podatków od nieruchomości.. więcej »

Dochody dziecka a rozliczenie samotnego rodzica i ulga prorodzinna

Pytanie podatnika: Czy dochód pełnoletniego dziecka określony w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący warunek rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób wychowujących samotnie dzieci oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej należy wyliczyć po pomniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?.. więcej »

wszystkie artykuły »

530875 zarejestrowanych użytkowników

1373 ujednoliconych aktów prawnych

29336 artykułów

274589 interpretacji izb i urzędów, indeks

484214 odbiorców biuletynu codziennego

288683 wypowiedzi na forum

NBP: 31.07.2015Kurs Walut:

AUD2.7586+0.01%
BGN2.1212+0.14%
BRL1.1245-0.85%
CAD2.9101-0.01%
CHF3.9355+1.10%
CNY0.6110+0.53%
CZK0.1534+0.20%
DKK0.5560+0.13%
EUR4.1488+0.14%
GBP5.9045+0.11%
USD3.7929+0.46%

wszystkie waluty »