Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Bony towarowe a VAT

Często zdarza się, że w celu zwiększenia sprzedaży podmioty gospodarcze mające sieć punktów sprzedaży dokonują sprzedaży bonów towarowych, tj. dokumentów na okaziciela o określonej wartości nominalnej, uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów w tych punktach. Nabywcami takich bonów są najczęściej osoby fizyczne, które nabywają przedmiotowe bony poprzez zapłatę ich ceny nominalnej. Czy na płaszczyźnie VAT sprzedaż takich bonów, uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów, i otrzymanie zapłaty nie powodują powstania obowiązku podatkowego?.. więcej »

Zapłata wekslem a obowiązek korekty kosztów

W przypadku uregulowania zobowiązań z tytułu zakupu materiałów wekslem własnym w terminie do 90 dni od daty zaliczenia kwoty materiałów do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie będzie zobowiązany na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zmniejszenia tych kosztów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB3/423-606/13-5/KS... więcej »

Usługi informatyczne w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowe. Obsługę informatyczną swoich procesów wykonuje częściowo poprzez outsourcing - usługi nabywa od podmiotu zewnętrznego. Za usługi te otrzymuje faktury. Spółka w ramach nabywanych usług informatycznych nie uzyskuje żadnego świadczenia, które mogłoby stanowić dla niej wartość niematerialną i prawną. Czy koszt nabywanych usług informatycznych jest kosztem uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, tj. kosztem innym niż koszty bezpośrednio związane z przychodami?.. więcej »

Konkubinat: Likwidacja wspólnej lokaty a podatek od darowizny

Z uzasadnienia: Przepisy prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa podatkowego nie regulują kwestii dotyczących stosunków majątkowych (i ich skutków podatkowych) pomiędzy konkubentami, dlatego przypadku likwidacji lokaty - jeżeli środki na założenie tej lokaty pochodziły rzeczywiście z odrębnych majątków stron, to również w tej samej części (proporcji) stanowią ich majątek odrębny. Darowiznę w takiej sytuacji stanowiłoby więc jedynie przekazanie do majątku środków pochodzących z części stanowiącej własność konkubenta... więcej »

Zwolnienie z PIT sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku

Interpelacja nr 24387 do ministra finansów w sprawie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed upływem 5 lat.. więcej »

wszystkie artykuły »

516484 zarejestrowanych użytkowników

1282 ujednoliconych aktów prawnych

24812 artykułów

230185 interpretacji izb i urzędów, indeks

469701 odbiorców biuletynu codziennego

274836 wypowiedzi na forum

Analityk ds. należności z…
Kraków
IBM BTO Business Consulting Service…
Księgowy AP/AR obsługa kl…
Kraków
IBM BTO Business Consulting Service…
Księgowy GL obsługa klien…
Kraków
IBM BTO Business Consulting Service…
Księgowy GL obsługa klien…
Kraków
IBM BTO Business Consulting Service…
Obsługa klienta w języku…
Kraków
IBM BTO Business Consulting Service…

NBP: 18.04.2014Kurs Walut:

AUD2.8240-0.52%
BGN2.1383-0.35%
BRL1.3503-0.20%
CAD2.7488-0.25%
CHF3.4293-0.52%
CNY0.4863-0.23%
CZK0.1524-0.07%
DKK0.5601-0.36%
EUR4.1820-0.35%
GBP5.0789-0.47%
USD3.0265-0.17%

wszystkie waluty »