Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu

Niejednokrotnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca wyrządzi szkodę osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkodę na odzieży osoby wizytującej zakład – i wypłaci z tego tytułu odpowiednią kwotę osobie, która poniosła szkodę... więcej »

Rozliczenie w VAT faktury korygującej WNT

Korektę wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnik powinien rozpoznać w okresie otrzymania od kontrahenta dokumentu korygującego (faktury korygującej bądź innego dokumentu wystawionego przez kontrahenta), bez względu na to, czy upłynął trzeci miesiąc od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego wcześniej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę, czy też nie - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 października 2014 r., sygn. ILPP4/443-336/14-2/BA. .. więcej »

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Każdą osobę, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, trzeba wyrejestrować z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń jako płatnik składek jesteś zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń... więcej »

Sprzedaż towarów nabytych w spadku po przedsiębiorcy a źródło przychodu w PIT

Pytanie: Nabyłam spadek po mężu, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Podjęłam decyzję o rezygnacji z kontynuowania działalności męża. Firma została zamknięta na podstawie złożonego w urzędzie miasta aktu zgonu. Sporządzony został remanent pozostałego majątku i został on złożony do miejscowego urzędu skarbowego. Czy sprzedaż rzeczy nabytych w drodze spadku będzie stanowiła źródło przychodu z działalności gospodarczej? .. więcej »

Oświadczenie osoby trzeciej jako dowód w postępowaniu podatkowym

Z uzasadnienia: Oświadczenie złożone przez osobę trzecią nie może być przez organ kwestionowane, gdyż nie stanowi ono dowodu, a jedynie substytut dowodu, który może być wskazówką do przeprowadzenie dowodu w określonej prawem formie. Dowodem w konkretnej sprawie mogą być zatem zeznania tych osób w charakterze świadków złożone przed organem podatkowym w określonym trybie. Organ może nie dać wiary zeznaniom świadków, ale nie może dezawuować tych zeznań bez przesłuchania świadka. Nie może także z góry zakładać, że przesłuchanie świadka będzie bezcelowe ze względu na jego niewiarygodność. .. więcej »

wszystkie artykuły »

520752 zarejestrowanych użytkowników

1309 ujednoliconych aktów prawnych

26524 artykułów

249977 interpretacji izb i urzędów, indeks

474185 odbiorców biuletynu codziennego

280678 wypowiedzi na forum

NBP: 24.10.2014Kurs Walut:

AUD2.9292-0.09%
BGN2.1599-0.08%
BRL1.3355-0.51%
CAD2.9763+0.30%
CHF3.5026-0.06%
CNY0.54570.00%
CZK0.1523-0.07%
DKK0.5674-0.07%
EUR4.2245-0.08%
GBP5.3621+0.31%
USD3.3387-0.01%

wszystkie waluty »