Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Zmiany w PIT. Przetwory z własnej uprawy lub hodowli

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona 20 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 699. Rozwiązania w niej zawarte wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa porządkuje formalny status osób, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli np. pieczywa, wędlin, dżemów... więcej »

Lepsza ochrona klientów przy zaciąganiu kredytów i pożyczek

Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zakłada projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw... więcej »

Składki ZUS: Kurs prawa jazdy sfinansowany przez pracodawcę

Wartość sfinansowanego przez pracodawcę kursu prawa jazdy, który wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niezbędnych do wykonywania nowopowierzonych obowiązków jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wyłączenie, przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie miało zastosowanie również do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS. .. więcej »

NSA. Cesja umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów

Z uzasadnienia: Dokonanie zmian po stronie podmiotowej umowy (zmiana korzystającego) nie ma wpływu na treść umowy, ani na wynikające z niej prawa i obowiązki. Warunki pozwalające na traktowanie opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodów odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, natomiast w żadnym miejscu nie nawiązują do osoby korzystającej lub finansującej. .. więcej »

Rozliczenie i dokumentowanie rabatu w świetle ustawy o VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł umowę z jednym ze swoich głównych odbiorców, zgodnie z którą po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca udzieli odbiorcy rabatu. Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie. Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej wystawionej do 31 stycznia 2015. Czy postanowienia umowy dotyczące wyliczenia rabatu i udokumentowania rabatu pozostają w zgodzie z dyspozycją art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? .. więcej »

wszystkie artykuły »

528838 zarejestrowanych użytkowników

1367 ujednoliconych aktów prawnych

28637 artykułów

268906 interpretacji izb i urzędów, indeks

482118 odbiorców biuletynu codziennego

287322 wypowiedzi na forum

NBP: 22.05.2015Kurs Walut:

AUD2.8985+0.10%
BGN2.0953+0.35%
BRL1.2058-0.92%
CAD3.0070-0.00%
CHF3.9355+0.24%
CNY0.5923+0.30%
CZK0.1497+0.13%
DKK0.5496+0.37%
EUR4.0980+0.35%
GBP5.7447+0.20%
USD3.6690+0.23%

wszystkie waluty »