Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy

Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi... więcej »

Pokwitowanie spełnienia zobowiązania

W przypadku wywiązania się dłużnika z zaciągniętego względem wierzyciela zobowiązania, jest on uprawniony do żądania potwierdzenia przez wierzyciela zachowania się zgodnie z treścią zobowiązania. Uprawnienie to przewiduje regulacja art. 465 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże, gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie... więcej »

Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia działalności

Pytanie: Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokości netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansującego faktur z tytułu zawartej wcześniej umowy leasingu, będą mogły być przez spółkę cywilną nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej?.. więcej »

Interpretacje podatkowe: Organ nie może ingerować w stan faktyczny

Z uzasadnienia: Ustawodawca regulując instytucję interpretacji indywidualnej z jednej strony zobowiązał wnioskodawcę do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, zaś z drugiej strony organ, w wydanej interpretacji, nie może ingerować w opis przedstawiony przez wnioskodawcę. Kwestia ta ma znaczenie, jeśli zważy się chociażby na ochronę prawną dla wnioskodawcy wynikającą z wydanej interpretacji i zastosowaniu się do niej... więcej »

Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Zapytanie nr 6548 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków planowanego wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia, m.in. w zakresie dochodów wypłacanych członkom rad nadzorczych.. więcej »

wszystkie artykuły »

518980 zarejestrowanych użytkowników

1291 ujednoliconych aktów prawnych

25740 artykułów

242185 interpretacji izb i urzędów, indeks

472300 odbiorców biuletynu codziennego

278254 wypowiedzi na forum

NBP: 30.07.2014Kurs Walut:

AUD2.9024-0.05%
BGN2.1228-0.01%
BRL1.3890-0.09%
CAD2.8505-0.29%
CHF3.4138-0.12%
CNY0.5020+0.42%
CZK0.1510-0.07%
DKK0.5568-0.02%
EUR4.1517-0.02%
GBP5.2447-0.06%
USD3.0978+0.25%

wszystkie waluty »