Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Likwidacja działalności u podatnika PIT

Na przedsiębiorcach będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy likwidują działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku oraz – w zależności od tego, czy była prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy księgi rachunkowe – spisu z natury lub inwentaryzacji... więcej »

Kupno wadliwego auta - odstąpienie od umowy

Przy zakupie auta często zdarza się, że jego stan odbiega od zapewnień sprzedawcy i nie jest w stanie spełnić swoich funkcji. Z zaistnieniem wad wiąże się zasadniczo dwa główne uprawnienia kupującego: uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz uprawnienie do żądania obniżenia ceny... więcej »

NSA. Kiedy sprzedaż przez Internet podlega VAT?

Z uzasadnienia: Stopień aktywności (zaangażowania) skarżącego na niwie obrotu przedmiotowymi monetami w zakresie form działania i środków, czyni ją podobnym do działalności handlowców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, która przybrała formę profesjonalną, czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar). Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że działalność ta nie była prowadzona w celu uzyskania zysku, gdyż działalnością gospodarczą na gruncie VAT, jest także aktywność ukierunkowana na uzyskanie innych celów - oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, charytatywnych itp., czy też - jak na gruncie tej sprawy - kolekcjonerskich. Nie ma również znaczenia dla bycia podatnikiem VAT efekt prowadzonej działalności, a w szczególności czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty. .. więcej »

Elastyczny czas pracy sprzyja nadużyciom i łamaniu praw pracowniczych?

Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy .. więcej »

Skrócona nazwa nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy Spółka korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez jej kontrahentów zawierających skróconą nazwę Spółki, tj. „E. sp. z o.o. Sp. K.”, nie będąc jednocześnie zobowiązaną do wystawiania not korygujących tych faktur? Czy w związku z faktem, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, została podana zgodnie ze statutem inna nazwa skrócona Spółki, tj. „E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.”, Spółka może korzystać z prawa do odliczenia VAT z faktur zawierających skróconą nazwę Spółki, tj. „E. sp. z o.o. Sp. K.”, nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wstawiania not korygujących tych faktur? .. więcej »

wszystkie artykuły »

521567 zarejestrowanych użytkowników

1316 ujednoliconych aktów prawnych

26817 artykułów

251884 interpretacji izb i urzędów, indeks

475043 odbiorców biuletynu codziennego

281442 wypowiedzi na forum

NBP: 26.11.2014Kurs Walut:

AUD2.8504-0.98%
BGN2.1372-0.28%
BRL1.3259+0.13%
CAD2.9751-0.20%
CHF3.4761-0.28%
CNY0.5465-0.51%
CZK0.1515-0.20%
DKK0.5618-0.28%
EUR4.1800-0.28%
GBP5.2688-0.33%
USD3.3546-0.47%

wszystkie waluty »