Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Skutki podatkowe

Umowa leasingu operacyjnego jest umową zawieraną na czas określony. W sytuacji gdy okres ten kończy się, korzystający musi podjąć decyzję, czy wykupić przedmiot leasingu, czy też wskazać osobę trzecią, która dokona takiego nabycia. Jeśli korzystający nie zdecyduje się na żadną z tych opcji, wówczas przedmiot leasingu nadal pozostaje własnością leasingodawcy... więcej »

Podział przez wydzielenie nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Realizowanie określonych działań restrukturyzacyjnych często wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Opodatkowaniu PCC podlegać mogą na przykład czynności zmiany umowy spółki związane m.in. z przekształceniem lub łączeniem spółek. Prawo spółek handlowych przewiduje również możliwość dokonania podziału spółek. Niemniej tego rodzaju czynność nie będzie podlegała PCC... więcej »

NSA. Wyrok dla kontrahenta jest podstawą zakwestionowania prawa do odliczenia VAT

Z uzasadnienia: Art. 11 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, nie odnosi tego związania tylko do wyroku skazującego podatnika, będącego stroną danego postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego. Oznacza to, że tego rodzaju wyrokiem sąd administracyjny jest związany także co do ustaleń dotyczących popełnienia przestępstwa przez inne osoby. Zatem, przesądzenie wyrokiem karnym, że zakwestionowane faktury poświadczają nieprawdę co do zaistnienia operacji gospodarczych, wiąże organy i sąd administracyjny... więcej »

Obniżka stawki podatku nie dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT

Interpelacja nr 4443 do ministra finansów w sprawie propozycji rządu obniżenia podatku dochodowego tylko dla małych firm działających jako osoby prawne.. więcej »

Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejściowy?

Pytanie podatnika: Czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. w szczególności art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawcę będzie obowiązywał okres przejściowy, zgodnie z którym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowiązany będzie sporządzać Jednolity Plik Kontrolny, o którym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiada status średniego przedsiębiorcy?.. więcej »

wszystkie artykuły »

543687 zarejestrowanych użytkowników

1485 ujednoliconych aktów prawnych

32863 artykułów

322265 interpretacji izb i urzędów, indeks

496924 odbiorców biuletynu codziennego

296215 wypowiedzi na forum

NBP: 26.07.2016Kurs Walut:

AUD2.9865+0.49%
BGN2.2340+0.22%
BRL1.2070-0.93%
CAD3.0024-0.47%
CHF4.0299+0.06%
CNY0.5945+0.03%
CZK0.1616+0.19%
DKK0.5874+0.22%
EUR4.3694+0.22%
GBP5.2066-0.30%
USD3.9682-0.04%

wszystkie waluty »