Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Składki na FGŚP od umowy zlecenia

Zasady i tryb opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reguluje - obowiązująca od 1 października 2006 r. - ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.). Składki na FGŚP zobowiązany jest opłacać pracodawca za zatrudnionych pracowników... więcej »

NSA: Odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych to też pierwsze zasiedlenie

Sprzedaż budynku bądź budowli podlega zwolnieniu z VAT, z wyjątkiem sytuacji gdy jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia bądź w okresie krótszym niż dwa lata od momentu pierwszego zasiedlenia. Dla określenia czy transakcja, której przedmiotem jest budowla albo budynek, jest zwolniona z VAT, podstawowe znaczenie ma więc ustalenie, kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia. .. więcej »

PIT od diet oraz zwrotu innych kosztów podróży zleceniobiorcy

Wypłacone zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia w podróży poza miejscem siedziby zleceniodawcy i zamieszkania zleceniobiorcy, diety oraz zwrot innych kosztów podróży (pod warunkiem oczywiście, że zleceniobiorcy - zgodnie z odrębnymi przepisami - przebywają w podróży), do wysokości określonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT. .. więcej »

Dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej a CIT

Z uzasadnienia: Nabycie udziałów w celu umorzenia, niezależnie od tego, czy wynagrodzenie wypłacane jest w pieniądzu czy jest świadczeniem niepieniężnym, jest jedynie elementem składowym jednego zdarzenia cywilnoprawnego, które powinno być rozpatrywane jako całość, określanego mianem dobrowolnego umorzenia udziałów. Nie ma zatem podstaw, aby dla celów podatkowych wyodrębniać w nim dwie czynności - nabycie udziałów własnych przez spółkę i zbycie części majątku (jako wypłata wynagrodzenia). Podział taki jest podziałem sztucznym, mającym na celu wyłącznie doprowadzenie do powstania obowiązku podatkowego po stronie spółki. .. więcej »

Podatek od wiatraków na dzierżawionym gruncie

Interpelacja nr 31489 do ministra finansów w sprawie prawidłowego ustalenia podatnika podatku od nieruchomości od budowli związanych z farmą wiatrową .. więcej »

wszystkie artykuły »

526606 zarejestrowanych użytkowników

1362 ujednoliconych aktów prawnych

28123 artykułów

262983 interpretacji izb i urzędów, indeks

479990 odbiorców biuletynu codziennego

285941 wypowiedzi na forum

NBP: 27.03.2015Kurs Walut:

AUD2.9524+1.22%
BGN2.0959+0.26%
BRL1.1900+2.84%
CAD3.0267+1.54%
CHF3.9177+0.49%
CNY0.6092+2.23%
CZK0.1489-0.07%
DKK0.5490+0.27%
EUR4.0993+0.26%
GBP5.6321+1.65%
USD3.7890+2.27%

wszystkie waluty »