Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

W latach 2015-2016 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. O tym, kto w przyszłym roku będzie musiał liczyć się z zakupem kas pisaliśmy tydzień temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców). Sprawdźmy zatem, kto nadal będzie zwolniony z kas i na jakich warunkach... więcej »

Deregulacja zawodu księgowego: Nowe rozporządzenie ws. OC

19 listopada br. w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (poz. 1616). Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą deregulującą dostęp do zawodów. Poznajmy zatem szczegóły... więcej »

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe

1. Jako płatnik składek jesteś zobowiązany sporządzić i przekazać dokumenty rozliczeniowe korygujące: w w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS, w nie później niż w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, w nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze kontroli. .. więcej »

Uchwała NSA. Przełom w zasadach rozliczania straty podatkowej

W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 O.p.) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. .. więcej »

Monitoring wizyjny zagrożeniem dla prywatności pracowników?

Interpelacja nr 28551 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zagrożeń, jakie mogą spowodować zbyt ogólne regulacje prawne dotyczące monitoringu wizyjnego w miejscu pracy .. więcej »

wszystkie artykuły »

521475 zarejestrowanych użytkowników

1314 ujednoliconych aktów prawnych

26788 artykułów

251681 interpretacji izb i urzędów, indeks

474938 odbiorców biuletynu codziennego

281387 wypowiedzi na forum

NBP: 21.11.2014Kurs Walut:

AUD2.9195+0.84%
BGN2.1519-0.16%
BRL1.3150+0.43%
CAD2.9888+0.71%
CHF3.5011-0.24%
CNY0.5524+0.44%
CZK0.1520-0.20%
DKK0.5655-0.14%
EUR4.2088-0.16%
GBP5.2904+0.22%
USD3.3827+0.44%

wszystkie waluty »