Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
VAT. Zasady wystawiania faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:.. więcej »

Okresowe emerytury kapitałowe - nowe rozwiązania dla kobiet

Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS określa ustawa z 19 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie) urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która:.. więcej »

Zwrot nadpłaty podatku na wniosek spadkobiercy

Mając na uwadze, że na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy oraz że prawo do stwierdzenia i zwrotu nadpłaty ma charter majątkowy, wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku powstałej za życia spadkodawcy może nastąpić po jego śmierci na wniosek spadkobiercy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. .. więcej »

PKPiR: Udokumentowanie zakupu towarów przez internet

Interpelacja nr 29236 do ministra finansów w sprawie problemów z zaliczeniem wydatków jako kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorców nabywających towary przez Internet .. więcej »

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Firma jest zarejestrowana i prowadzona w prywatnym mieszkaniu Wnioskodawcy, które zostało zakupione wraz z jego żoną ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. Czy czynsz, opłaty za media (prąd), podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w proporcji w jakiej lokal mieszkalny wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej? .. więcej »

wszystkie artykuły »

522400 zarejestrowanych użytkowników

1329 ujednoliconych aktów prawnych

27082 artykułów

254032 interpretacji izb i urzędów, indeks

475872 odbiorców biuletynu codziennego

282182 wypowiedzi na forum

NBP: 19.12.2014Kurs Walut:

AUD2.8370+0.78%
BGN2.1834+0.80%
BRL1.3066+3.03%
CAD2.9996+1.13%
CHF3.5483+0.83%
CNY0.5533+0.80%
CZK0.1549+0.78%
DKK0.5740+0.79%
EUR4.2705+0.80%
GBP5.4450+1.22%
USD3.4791+1.05%

wszystkie waluty »