Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Weszły w życie zmiany przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych

W dniu 30 października 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowane w Dzienniku Ustaw z 29 października 2014 r. (poz. 1478). Treścią tej ustawy zmieniony został art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) oraz uchylony art. 17 pkt 1 tej ustawy... więcej »

Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Pracownik nabywa prawo do odszkodowania, gdy ponosi szkodę będącą normalnym następstwem niewydania świadectwa pracy, wydania go po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa... więcej »

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe

Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (odpowiednio ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Jeśli rozliczasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przekazujesz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA... więcej »

NSA. Egzekucja z nieruchomości a przychód dłużnika

Z uzasadnienia: Stanowisko, że skoro zmniejszeniu uległy wyłącznie pasywa podatnika, przysądzenie nieruchomości na podstawie art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego nie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego, jest błędne. Koncentruje się ono bowiem na bilansowym ujęciu pojęcia przychodu ("zmiana in plus wartości majątku"), nie bierze pod uwagę korzyści, którą odniósł podatnik w wyniku przejęcia przez wierzyciela nieruchomości. Innymi słowy, w tym przypadku pojęcie przychodu należy rozumieć szerzej, a w jego granicach mieści się korzyść w postaci zmniejszenia wysokości zobowiązań. Stąd też zaliczenie przez wierzyciela wartości przejętej nieruchomości na poczet zobowiązań również stanowi przysporzenie majątkowe po stronie dłużnika. .. więcej »

Ulga mieszkaniowa tylko na działkę budowlaną?

Interpelacja nr 28290 do ministra finansów w sprawie nowelizacji prawa podatkowego w zakresie dotyczącym sytuacji nabywców nieodrolnionej ziemi po uprzednim sprzedaniu mieszkania .. więcej »

wszystkie artykuły »

520943 zarejestrowanych użytkowników

1310 ujednoliconych aktów prawnych

26593 artykułów

250493 interpretacji izb i urzędów, indeks

474361 odbiorców biuletynu codziennego

280893 wypowiedzi na forum

NBP: 31.10.2014Kurs Walut:

AUD2.9498-0.16%
BGN2.1496-0.56%
BRL1.3910+1.91%
CAD2.9883-0.36%
CHF3.4860-0.59%
CNY0.5473-0.38%
CZK0.1514-0.59%
DKK0.5648-0.55%
EUR4.2043-0.56%
GBP5.3503-0.38%
USD3.3459-0.40%

wszystkie waluty »