Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów

VAT na e-booki, czyli ile książki w książce?

Od kilku lat co kilka miesięcy powraca dyskusja na temat ujednolicenia podatku od towarów i usług na książki wydane tradycyjnie i elektronicznie. Wyższa stawka VAT na e-booki może bowiem powodować ich niezbyt dużą popularność. Być może jednak problem leży zupełnie gdzie indziej... więcej »

Outplacement zwolniony z PIT

W trosce o pracowników coraz więcej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie mają na celu aktywizację zawodową osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego pracodawcy. .. więcej »

Urzędy kwestionują pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co robić?

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. podatnikom przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach za wydatki związane z samochodami, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika... więcej »

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację podatkową?

Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosła stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat licząc od roku w którym złożyła deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową?.. więcej »

Obniżona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszłości i nabywanych w przyszłości środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych częściowo ze środków UE będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?.. więcej »

wszystkie artykuły »

531897 zarejestrowanych użytkowników

1373 ujednoliconych aktów prawnych

29595 artykułów

277878 interpretacji izb i urzędów, indeks

485247 odbiorców biuletynu codziennego

289216 wypowiedzi na forum

NBP: 31.08.2015Kurs Walut:

AUD2.6949+0.27%
BGN2.1650+0.04%
BRL1.0532-0.03%
CAD2.8513+0.61%
CHF3.9238+0.64%
CNY0.5927+1.01%
CZK0.15660.00%
DKK0.5674+0.05%
EUR4.2344+0.04%
GBP5.8309+1.05%
USD3.7780+0.77%

wszystkie waluty »