SZKOLENIA ONLINE

04.07.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

Termin i miejsce:

04.07.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki.

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:

 • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
 • przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • księgowości, sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE,
 • kwalifikowalność kosztów w projekcie.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowe informacje

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających projektami unijnymi, koordynujących i rozliczających projekty, pracowników działów finansowo-księgowych, z jednostek już realizujących projekty, jak również zamierzających się ubiegać o dotacje, pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach związanych z realizacja dotacji unijnych.

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym

1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie

2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

4. Wyodrębniona ewidencja kosztów

5. Wyodrębniona ewidencja przychodów

6. Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków

7. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

III. Ogólne zasady kwalifikowalności

1. Kwalifikowalność projektów

2. Zakres geograficzny kwalifikowalności

3. Ocena kwalifikowalności projektu

4. Trwałość projektu

5. Kwalifikowalność wydatków

IV. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków

1. Wkład niepieniężny

2. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

3. Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu

4. Amortyzacja

5. Wynagrodzenia

6. Podróże służbowe

7. Zakup środków trwałych

 • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
 • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu

8. Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności

9. Podatek od towarów i usług

10. Koszty ogólne

V. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)

1. Podstawa opodatkowania

2. Obowiązek podatkowy

3. Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia

4. Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT

5. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego

6. Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT

7. Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych

VI. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

1. Dokumenty finansowo-księgowe

2. Dokumenty merytoryczne

3. Archiwizacja dokumentów

VII. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu

1. Kontrola merytoryczna

2. Kontrola formalna

3. Kontrola rachunkowa

4. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

5. Zasady kontroli instytucji zewnętrznych

VIII. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Przebieg szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w trybie wykładu on-line, ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony jest z przykładami rozliczania, księgowanie dotacji, przykładami błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji.

Po wykładzie odbędzie się na żywo sesja pytań i odpowiedzi.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

04.07.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html