SZKOLENIA ONLINE

27.07.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

Termin i miejsce:

27.07.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Mimo obowiązywania od trzech lat nowych regulacji wciąż budzą one szereg wątpliwości, szczególnie w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych i różnić pomiędzy delegowaniem krótko a długoterminowym.

Ponadto, od 2 lutego 2022 obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców.

Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej.

Ponadto na wysokość podatków pracowników delegowanych mają wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład - podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a także np. ulga na powrót

W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę" ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych.

Szczegółowe informacje

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
 • Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
 • Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31 lipca 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca za taką samą pracę"
  • W jaki sposób zmienią się warunki delegowania?
  • Podróż służbowa a delegowanie
  • Różnice między pojęciami "wynagrodzenie" a "stawka minimalna"
  • Delegowanie krótko i długoterminowe
 • Podróże międzynarodowe kierowców - pakiet mobilności
 • Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE
 • Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE i przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71, obowiązujące od czerwca 2016 r.
 1. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę
 • Podróż służbowa - diety i inne świadczenia - zmiany wprowadzone w 2022 r.
 • Zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem, czy stanowi ono przychód dla pracownika, czy nie, najnowsze orzeczenia sądów
 • Dodatek za rozłąkę
 • Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
 • Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych - zmiany od 2022 roku
 1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Miejsce zamieszkania
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni
  • Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy
  • Obowiązki pracownika: zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy
 • Zasady dotyczące opodatkowania zleceniobiorców
 • Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek
 2. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami
 • Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
 • Zasady koordynacji
 • Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m.in. umowa z Ukrainą)
 • Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą
 1. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą
 • Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11
 • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
 1. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Metoda wyłączenia z progresją
 • Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 roku
 • Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?
 1. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa
 • Odliczenie diet
 • Koszty uzyskania przychodu
 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie Podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książek: Rozliczanie dochodów zagranicznych. Poradnik Gazety Prawnej 2/2020, Exit tax - podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019, Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. (Infor, 2018), Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor, 2018), Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17 (Infor, 2017), Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne (Difin, 2008). Prowadził szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex Mostostal. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

27.07.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html