Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2022 roku

Termin i miejsce: 19.10.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%

3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

W ostatnim czasie ustawodawca dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych.

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej - dokumentacja ta zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji.

W 2018 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez powiązane spółki kontrolowane (CFC). W 2019 roku weszły w życie kolejne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, zwłaszcza w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje, zmieniając istniejące rozwiązania.

Polski Ład, który w 2022 roku przynosi największą od lat reformę przepisów podatkowych, przewiduje również zmiany w zakresie cen transferowych.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania nowych obowiązków sprawozdawczych (m.in. informacji TPR). Szkolenie skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem ww. obowiązków. Ponadto przepisy tarcz antykryzysowych w związku z epidemią COVID-19 wprowadziły zmiany z terminach dotyczacych obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli Uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, by prawidłowo rozpoznawać, kiedy firma staje się podmiotem powiązanym, oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pomoże również przygotować się do planowanych zmian w przepisach.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

 • metody ustalania cen transferowych,

 • zasady sporządzania dokumentacji podatkowej,

 • zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Zaprezentowane zostaną także najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych, będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z cenami transerowymi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Program szkolenia:

 1. Podmioty powiązane

 • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 roku - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

 • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

 • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych

 • Pojęcie zagranicznego zakładu w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków zakładu

 1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 2. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 roku

 • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

 • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

 • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

 • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

 1. Metody szacowania cen transferowych

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

 • Metoda ceny odsprzedaży

 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

 • Metody zysku transakcyjnego

 • Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 roku - metoda techniki wyceny

 • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

 • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

 1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych

 • Rodzaje porozumień

 • Dokumenty załączane do wniosku

 • Postępowanie w sprawie porozumienia

 • Decyzja w sprawie porozumienia

 1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

 • Dokumentacja cen tranfserowych - przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • Dokumentacja podstawowa, ?lokalna?
  • Analiza porównawcza
  • Dokumentacja centralna master-file
  • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych: CIT-TP i PIT-TP
  • Country by country report, obowiązujący od 2016 roku
 • Zmiany obowiązujące od 2019 roku
  • Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji
  • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej
  • Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej
  • Dopuszczenie innych metod szacowania cen
  • Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej
 1. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

 • Nieuznanie części kosztów

 • Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych

 • Odpowiedzialność karna skarbowa

 1. Zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19

 2. Zmiany od 2022 roku wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

 • Zmiany w definicjach

 • Korekty cen transferowych

 • Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

 • Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

 • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

 • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

 • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

 • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

 • Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

 • Zmiany w informacji TPR

 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie Podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książek: Rozliczanie dochodów zagranicznych. Poradnik Gazety Prawnej 2/2020, Exit tax - podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019, Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. (Infor, 2018), Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor, 2018), Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17 (Infor, 2017), Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne (Difin, 2008). Prowadził szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex Mostostal. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

 1. Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):
 • 2 szkolenia - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 10%
 • 3 szkolenia i więcej - cena netto 390 zł (479,70 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 20%
 1. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:
 • 2 Uczestników - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%
 • 3 Uczestników i więcej - cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%
 1. Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
19.10.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10 %
3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »