Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 136 artykuły spośród 54044 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 20.07.2023
  7 ZASAD WORK-LIFE BALANCE
  Znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest ważnym aspektem zrównoważonego stylu życia. Jak wskazują badania, Polacy pracują przeciętnie 1830 godzin rocznie. Zajmujemy niechlubne drugie miejsce pod tym względem w całej Unii Europejskiej. Aby nie dać się zwariować, na pomoc przychodzi dyrektywa work-life balance. Oto kilka podstawowych jej zasad, które z całą pewnością pomogą osiągnąć odpowiednią harmonię między obiema sferami życia. więcej »
 • 18.07.2023
  Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
  W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego? więcej »
 • 17.07.2023
  Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią
  Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców? więcej »
 • 14.07.2023
  Umowa zlecenia czy o dzieło?  Wyjaśnienia ZUS
  Honoraria i wynagrodzenia wynikające z umowy o dzieło nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Nie dziwi, że są atrakcyjną formą kontraktowania różnego rodzaju usług. ZUS w swoich wyjaśnieniach podkreśla, że samo nazwanie porozumienia zamawiającego i wykonawcy umową o dzieło nie jest wystarczające dla uniknięcia kwalifikacji tej umowy jako umowy zlecenia. Warto zatem znać szczegółowe stanowisko Zakładu w tej sprawie.  więcej »
 • 12.07.2023
  Zasady i terminy wystawiania świadectw pracy
  Współpraca z pracownikiem na podstawie umowy o pracę musi zawsze zakończyć się wydaniem świadectwa pracy. Sprawdź, jak je przygotować i kiedy przekazać pracownikowi. więcej »
 • 12.07.2023
  Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
  Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe? więcej »
 • 11.07.2023
  Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18. roku życia
  Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach możesz zatrudniać osoby poniżej 18. roku życia: kiedy masz do czynienia z zatrudnieniem pracownika młodocianego, a kiedy – z pracą zarobkową dziecka. więcej »
 • 10.07.2023
  Urlop wypoczynkowy - o czym warto wiedzieć
  Sprawdź, komu przysługuje urlop wypoczynkowy, w jakim wymiarze i jak go obliczyć w zależności od statusu zatrudnionego. Kiedy pracownik może wziąć urlop na żądanie. Kiedy można odwołać pracownika z urlopu. więcej »
 • 03.07.2023
  PIP: Odwołany stan zagrożenia epidemicznego a badania lekarskie i szkolenia BHP
  Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powracają wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp. więcej »
 • 29.06.2023
  Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. więcej »
 • 29.06.2023
  Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
  Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy. więcej »
 • 27.06.2023
  Jakie prawa przysługują pracującym ojcom?
  Równowaga między pracą a życiem rodzinnym jest niezwykle ważna – również w przypadku pracujących rodziców, którzy chcą być jak najbardziej obecni w życiu swoich dzieci. Dotyczy to także ojców, którzy mogą liczyć na szereg rozwiązań służących większemu ich zaangażowaniu w życie rodzinne. więcej »
 • 23.06.2023
  Wypalenie zawodowe - czy problem jest poważny?
  Tempo życia zawodowego sprawia, że coraz więcej osób doświadcza popularnego wypalenia. Zjawisko dotyka różne grupy i może mieć negatywny wpływ zarówno na zdrowie, jak i na jakość życia. Czym jest wypalenie zawodowe? Jakie są jego przyczyny i objawy? więcej »
 • 23.06.2023
  Obowiązki płatnika PIT z tytułu umów zlecenia
  Czy płatnik uwzględniania oświadczenia zleceniobiorców o zastosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (PIT-2) w przypadku, gdy okres na który została zawarta umowa zlecenia upływa przed terminem wypłaty wynagrodzenia za ten miesiąc, a także w przypadkach, w których z ww. przyczyn po upływie okresu obowiązywania umowy następuje, wyrównanie wynagrodzenia wypłaconego w związku z zawartą umową zlecenia czy też innych składników? więcej »
 • 23.06.2023
  Rozliczenie PIT obywateli Ukrainy
  Zgodnie z tzw. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pewnych modyfikacji w tym względzie dokonała ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium tego kraju. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY