Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 143 artykuły spośród 54521 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 07.11.2023
  Prywatny telefon w pracy
  Czy pracodawca ma prawo zakazać pracownikom wnoszenia na teren zakładu pracy prywatnego telefonu komórkowego oraz ograniczyć prawo do korzystania z takiego telefonu? więcej »
 • 06.11.2023
  Choroba w święto przypadające w sobotę: Czy przysługuje dzień wolny?
  Od 6 do 12 listopada br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy należy mi się dodatkowy dzień wolny za Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę 11 listopada? więcej »
 • 06.11.2023
  Zapłata za zleceniobiorców zaległych składek ZUS a obowiązki płatnika
  Uiszczenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika - w części, w której powinny być sfinansowane z wynagrodzenia pracownika - nie stanowi dla pracownika oraz byłego pracownika przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie występują po stronie pracodawcy obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne z tego tytułu. więcej »
 • 31.10.2023
  W jakim terminie pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop na żądanie?
  Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi do końca września kolejnego roku. Zgodnie z opinią PIP nie dotyczy to dni urlopu na żądanie. Uprawnienie do tego urlopu przysługuje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok następny.  więcej »
 • 30.10.2023
  Przerwa śniadaniowa
  W jakiej porze dnia powinna zostać udzielona 15-minutowa przerwa (śniadaniowa)? więcej »
 • 26.10.2023
  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
  Pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Czy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?  Tak, zgodnie z art. art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. więcej »
 • 25.10.2023
  PIT: Opłaty za parkingi i autostrady w czasie podróży służbowej pracownika
  W związku z odbywaniem podróży służbowych zwrot pracownikom dodatkowych udokumentowanych kosztów związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego, takich jak: opłaty za płatne parkingi, opłaty za autostrady, stanowi dla pracowników przychód, jednakże podlegający zwolnieniu. Przy czym kwota zwolnienia z tytułu zwrotu kosztów z tytułu opłat za płatne parkingi oraz opłat za autostrady nie podlega wliczeniu do kwoty zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego przejazdu (tzw. kilometrówki). więcej »
 • 25.10.2023
  Składki ZUS od umowy o dzieło
  Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy: umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub  jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. więcej »
 • 24.10.2023
  Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest jednym z czterech trybów rozwiązania umowy o pracę i opiera się na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy. Obydwie strony ustalają przy tym, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, a jeśli termin nie został podany, kontrakt rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia. Ponieważ porozumienie - w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy, które stanowi jednostronne oświadczenie woli pracodawcy albo pracownika - jest czynnością dwustronną, także cofnięcie tego aktu wymaga zgody obydwu stron stosunku pracy. więcej »
 • 19.10.2023
  Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią
  Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców? więcej »
 • 19.10.2023
  Aplikacja do ewidencji przebiegu pojazdu a podpis pracownika
  Pracownicy przedsiębiorcy wyjeżdżają w liczne delegacje służbowe. Część podróży służbowych odbywa się samochodami osobowymi będącymi własnością pracowników. Przedsiębiorca zamierza zrezygnować z prowadzenia papierowej ewidencji przebiegu pojazdu i korzystać ze specjalnej aplikacji. Uwierzytelnienie wprowadzonych danych będzie polega na potwierdzeniu tożsamości pracownika przez kombinację indywidualnego loginu oraz hasła pracownika. Czy taka elektroniczna ewidencja spełnia ustawowe warunki? więcej »
 • 13.10.2023
  Wypadek przy pracy
  Jaki wypadek to wypadek przy pracy?  Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, które charakteryzuje się czterema cechami występującymi jednocześnie:  1. nagłością – określenie tego, jakie zdarzenie jest zdarzeniem nagłym, a jakie zdarzenie nie ma cechy nagłości, doprecyzowały orzeczenia sądowe. Przyjmuje się, że co do zasady zdarzenie będące wypadkiem przy pracy powinno zadziać się w ciągu trwania dnia pracy (np. porażenie prądem elektrycznym, upadek na schodach, wypadek samochodowy; poranny stres wynikający z rozmowy pracownika z przełożonym skutkujący zawałem serca tuż przed zakończeniem pracy). więcej »
 • 12.10.2023
  Wydatki finansowane ze środków ZFŚS
  Jakie wydatki można, a jakich nie można finansować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Zgodnie z ustawą, z ZFŚS dofinansowywane mogą być jedynie obiekty socjalne zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz finansowane tylko wydatki wchodzące w zakres definicji działalności socjalnej. W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS nie można rozszerzyć tego katalogu na wydatki z nim nie związane. więcej »
 • 10.10.2023
  Jak zatrudnić pracownika w ramach umowy o pracę?
  Zatrudniając pracownika w ramach umowy o pracę należy pamiętać o szeregu obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy w tym zakresie. Zobacz na co zwrócić uwagę i jak dopełnić wszelkich formalności, aby pracownik mógł bezpiecznie i legalnie podjąć zatrudnienie. więcej »
 • 09.10.2023
  Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
  Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY