Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Serwisy tematyczne

W serwisach tematycznych podatki.biz publikujemy specjalistyczne artykuły (opracowania, wyjaśnienia, porady, informacje itp.) dotyczące szeroko rozumianej tematyki podatkowej.

Dostęnych jest 35538 dokumentów, podzielonych w poszczególne działy tematyczne.

Kliknij żądany dział albo skorzystaj z funkcji wszystkie artykuły, aby wyświetlić chronologiczny wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

436076 zarejestrowanych użytkowników

1603 ujednoliconych aktów prawnych

35538 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

399633 odbiorców biuletynu codziennego

302457 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 29.05.2017Kurs Walut:

AUD2.7791+0.32%
BGN2.1369-0.02%
BRL1.1463+0.78%
CAD2.7769+0.44%
CHF3.8373-0.02%
CNY0.5460+0.63%
CZK0.1579-0.13%
DKK0.5616-0.04%
EUR4.1794-0.02%
GBP4.7987+0.09%
USD3.7371+0.33%

wszystkie waluty »