Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Serwisy tematyczne

W serwisach tematycznych podatki.biz publikujemy specjalistyczne artykuły (opracowania, wyjaśnienia, porady, informacje itp.) dotyczące szeroko rozumianej tematyki podatkowej.

Dostęnych jest 35523 dokumentów, podzielonych w poszczególne działy tematyczne.

Kliknij żądany dział albo skorzystaj z funkcji wszystkie artykuły, aby wyświetlić chronologiczny wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

436058 zarejestrowanych użytkowników

1603 ujednoliconych aktów prawnych

35523 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

399617 odbiorców biuletynu codziennego

302437 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 26.05.2017Kurs Walut:

AUD2.7702-0.25%
BGN2.1373+0.01%
BRL1.1374+0.21%
CAD2.7648-0.14%
CHF3.8381+0.24%
CNY0.5426+0.26%
CZK0.15810.00%
DKK0.5618+0.02%
EUR4.1803+0.02%
GBP4.7942-0.61%
USD3.7248+0.19%

wszystkie waluty »