Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Serwisy tematyczne

W serwisach tematycznych podatki.biz publikujemy specjalistyczne artykuły (opracowania, wyjaśnienia, porady, informacje itp.) dotyczące szeroko rozumianej tematyki podatkowej.

Dostęnych jest 35260 dokumentów, podzielonych w poszczególne działy tematyczne.

Kliknij żądany dział albo skorzystaj z funkcji wszystkie artykuły, aby wyświetlić chronologiczny wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

435648 zarejestrowanych użytkowników

1598 ujednoliconych aktów prawnych

35260 artykułów

342621 interpretacji izb i urzędów, indeks

399192 odbiorców biuletynu codziennego

301900 wypowiedzi na forum

Wskaźniki i stawki:

3959,00 zł  Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2015

2375,40 zł  Podstawa ZUS dla prowadzących działalność od 01.2015

3896,97 zł  Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał 2014

3104,57 zł  Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność od 01.2015

8%   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych (odsetki podatkowe) od 09.10.2014

8%   Ustawowe odsetki za zwłokę (odsetki ustawowe) od 23.12.2014

Delegacje krajowe więcej »

Delegacje zagraniczne więcej »

wszystkie parametry »

NBP: 25.04.2017Kurs Walut:

AUD2.9290-0.92%
BGN2.1651-0.15%
BRL1.2426+0.15%
CAD2.8668-1.35%
CHF3.9092-0.45%
CNY0.5646-0.46%
CZK0.1579-0.25%
DKK0.5692-0.18%
EUR4.2346-0.15%
GBP4.9825-0.53%
USD3.8873-0.48%

wszystkie waluty »