Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt handlowy

 • 13.07.2012Ranking kont osobistych – lipiec 2012
  Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, które konto osobiste wydaje się najlepsze dla tych, którzy nadążają dla zmianami - którzy może i nie mają wielkich środków na rachunku, ale liczą się dla nich funkcjonalności i korzyści z konta. Przy przyjętych założeniach wygrało konto rynkowego nowicjusza - Alior Sync. O włos za nim uplasowały się rachunki Meritum Banku, GetinOnline, Banku Millennium i mBanku.
  • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
   Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 03.07.2012Tańsze paliwo podczas wakacyjnego wyjazdu?
    Osoby planujące wakacyjny wyjazd własnym samochodem nerwowo studiują ceny paliw. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl przypominają, że z niektórymi kartami płatniczymi część wydatków na stacji benzynowych może się zwrócić.
    • 08.06.2012Ranking kredytów hipotecznych - czerwiec 2012
     Gdzie udać się po kredyt hipoteczny? Który bank oferuje najniższe raty? Na co trzeba zwrócić uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl przygotowali ranking najatrakcyjniejszych kredytów hipotecznych.
     • 08.06.2012Podatek od niezapłaconych faktur VAT
      Interpelacja nr 4422 do ministra finansów w sprawie zapisów ustawy Ordynacja podatkowa
      • 31.05.2012Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
       Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Dodajmy, że o tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
       • 20.04.2012Finansowanie remontu mieszkania
        Wiosna to czas, kiedy wielu z nas postanawia nieco odnowić swoje mieszkanie. Gdy oszczędności nie wystarczają, trzeba skorzystać z produktu kredytowego. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl podsuwają pomysły na sfinansowanie remontu czterech kątów.
        • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
         Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
         • 16.04.2012Jak obniżyć ratę kredytu walutowego?
          Obowiązująca od ponad pół roku tzw. ustawa antyspreadowa umożliwia kredytobiorcy samodzielny zakup waluty potrzebnej do spłaty kredytu walutowego, najczęściej zaciąganego we frankach szwajcarskich lub euro. Jak wskazują analitycy firmy doradczej Expander, dzięki temu można zmniejszyć ratę kredytu walutowego nawet o kilkadziesiąt złotych miesięcznie.
          • 11.04.2012Koszty uzyskania przychodów: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy
           Z uzasadnienia: Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy można taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów. Co więcej zaciągnięty przez spółkę kredyt na wypłatę dywidendy w takim przypadku nie tylko zabezpieczy źródło przychodów jakim jest działalność gospodarcza, jak i zapobiegnie utracie płynności finansowej.
           • 10.04.2012Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali na raty
            Z uzasadnienia: Podstawą opodatkowania świadczonych przez podatnika usług, polegających na odroczeniu terminu zapłaty części należności za wydane lokale, jest kwota należnych odsetek. W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą wykonania usługi (moment jej wykonania ustalają strony transakcji). Jeżeli jednak wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.
            • 10.04.2012Usługi pośrednictwa finansowego a VAT
             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest agentem ubezpieczeniowym sprzedającym ubezpieczenia i produkty oszczędnościowo-inwestycyjne. Wnioskodawczyni robi swoim klientom analizę finansów osobistych. Wnioskodawczyni otrzymała propozycję współpracy: przekazanie takiego „gotowego” klienta osobie, która zajmuje się pośrednictwem finansowym i ma zawarte umowy z kilkoma bankami i pośrednikiem finansowym typu Open Finance, w zamian za część prowizji. Czy Wnioskodawczyni współpracując z kolegą, który ma podpisaną umowę z bankami będzie mogła, wystawiając mu fakturę, korzystać ze stawki VAT: zwolnione?
             • 29.03.2012Opłaty półkowe i marketingowe – można je odzyskać!
              Dostawcy przy współpracy z niektórymi sieciami handlowymi zmuszani są do uiszczania różnego rodzaju opłat, które w rzeczywistości warunkują sprzedaż towarów. Opłaty marketingowe, ukrywane pod różnymi nazwami, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 punkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Opłaty te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami od dnia pobrania, którym zwykle jest dzień potrącenia przez sieć handlową opłaty marketingowej z wynagrodzeniem dostawcy.
              • 26.03.2012Opóźnienia płatnicze największe w północnej Polsce
               Polskie firmy mają coraz większe problemy z regularnym spłacaniem należności. Największe opóźnienia występują w północno-zachodniej Polsce, gdzie należności są spłacane średnio po ok. 25-28 dniach po wyznaczonym terminie. – wynika z analizy nt. opóźnień płatniczych przedsiębiorstw, przygotowanej przez Euler Hermes, jednego z liderów rynku ubezpieczeń należności handlowych.
               • 13.03.2012Ile bank pożyczy w ramach kredytu hipotecznego?
                Czy banki udzielają kredytu na mieszkanie na 100 proc. jego wartości? Okazuje się, że nie wszystkie. W niektórych instytucjach niezbędny będzie nawet 20- czy 30-procentowy wkład własny. W których? Tłumaczą to eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl.
                • 06.03.2012Ranking kredytów hipotecznych
                 Początek roku nie jest dobrym czasem na rynku kredytów hipotecznych. Dla tych jednak osób, które pomimo tego poszukują najlepszych kredytów na dom, analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl przygotowali zestawienie najlepszych obecnie ofert.
                 • 21.02.2012Pożyczki hipoteczne: Gdzie znaleźć najlepszą ofertę
                  Pożyczka hipoteczna to sposób na zdobycie środków dla klientów, którzy posiadają na własność nieruchomość. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl wyjaśniają czym jest pożyczka hipoteczna i w których bankach szukać najlepszych ofert.
                  • 10.02.2012Skutki otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej
                   Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
                   • 03.02.2012Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.
                    Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień, zamiast kursów banków obsługujących rachunki walutowe Spółki?
                    • 10.01.2012Zasady tworzenia rezerw dla celów bilansowych
                     Kierując się zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny, jednostka ustala rezerwy. Przez rezerwy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, rozumieć należy zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
                     • 30.12.2011Karta przedpłacona z ZFŚS bez PIT
                      Pytanie podatnika: Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy otrzymujący świadczenie socjalne w postaci przedpłaconych kart płatniczych powinni być zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych?
                      • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy a koszty
                       Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 30.11.2011Ekwiwalent za ubiór służbowy bez logo jest przychodem pracownika
                        Pytanie podatnika: Dbając o dobry wizerunek instytucji Wnioskodawca zobowiązał pracowników do przestrzegania ustalonych przez pracodawcę standardów dotyczących m.in. ubioru, wyglądu oraz do noszenia identyfikatorów i innych elementów identyfikujących pracownika i pracodawcę, np. różnego rodzaju znaczków z logo lub hasłami reklamowymi pracodawcy. Czy wartość ekwiwalentu pieniężnego za ubiór służbowy, wypłacona pracownikom, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
                        • 22.11.2011Rodzina na Swoim tylko do końca 2012 r.
                         Rok 2012 będzie ostatnim, w którym będzie można zaciągać kredyty hipoteczne w programie Rodzina na Swoim. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl informują co trzeba zrobić, aby jeszcze móc się cieszyć z rządowych dopłat do kredytu.
                         • 08.11.2011Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
                          Kredyt hipoteczny na 100 proc. wartości nieruchomości? Bardzo dobra rzecz, ale niestety w przypadku niskiego wkładu własnego od pewnej kwoty kredytu należy uiszczać składki ubezpieczeniowe. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl tłumaczą podstawowe zasady, które każdy kredytobiorca powinien znać.
                          • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychód w PIT
                           Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z towarzystwem budownictwa społecznego umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości - powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej. Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.
                           • 26.09.2011Skutki w CIT wypłaty dywidendy w walucie obcej
                            Dywidenda nie jest kosztem podatkowym. Różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają zatem wpływu na dochód do opodatkowania – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 12 września 2011 r. nr IPTPB3/423-85/11-4/IR.
                            • 15.09.2011Pożyczka zwolniona z VAT nie podlega PCC
                             Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wyrobów do spawania i cięcia. Firma S.A. (pożyczkodawca) zajmuje się zaś produkcją spawarek. Oba podmioty są podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że podmioty te odpłatnie udzielają pożyczek. Spółka planuje zawarcie z pożyczkodawcą umowy odpłatnej pożyczki pieniężnej. Czy w czynność udzielenia spółce pożyczki za wynagrodzeniem będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                             • 02.09.2011Wydatki związane z wejściem spółki na giełdę a koszty podatkowe
                              Pytanie podatnika: Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w celu pozyskania kapitału zakładowego (wydatki na usługi doradcze, badanie sprawozdań finansowych dla potrzeb sporządzenia prospektu emisyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych)?
                              • 22.08.2011Zakup usług doradczych a odliczenie VAT
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji?
                               • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
                                Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
                                • 13.07.2011UOKiK: Konsumenci najczęściej skarżą się na buty
                                 Buty i ubrania, sprzęt RTV i AGD, usługi telekomunikacyjne, finansowe, remontowo-budowlane – z tym najczęściej zgłaszali się do rzeczników konsumentów niezadowoleni klienci. W ubiegłym roku rzecznicy udzielili ponad 386 tysięcy porad.
                                 • 01.07.2011Niewypłacona dywidenda – skutki w podatku dochodowym
                                  W myśl art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Artykuł 193 § 4 k.s.h. (w brzmieniu obowiązującym od 8 stycznia 2009 r.) wskazuje natomiast, że termin wypłaty dywidendy określa uchwała wspólników, a gdy uchwała takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.).
                                  • 28.06.2011Odsetki naliczane z tytułu sprzedaży lokali na raty a VAT
                                   Odsetki od kwoty, którą nabywający mieszkania mają rozłożoną na raty, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową. Korzystają one jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 17 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-910/11-2/MR.
                                   • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                                    Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                                    • 16.05.2011Emerytury pomostowe
                                     Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
                                     • 29.03.2011NSA: Wypłata dywidendy po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku
                                      Tezy: W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. określenie w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podziale zysku terminu wypłaty dywidendy wspólnikom późniejszego niż dzień podjęcia uchwały nie powodowało otrzymania przez spółkę nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.
                                      • 09.03.2011WSA: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki
                                       Z uzasadnienia: Kredyty zaciągnięte na prowadzenie działalności gospodarczej, jak i kredyt wykorzystany na wypłatę dywidendy, są w swym celu podobne, oba służą zapewnieniu płynności finansowej lub jej zwiększeniu w celu rozwoju gospodarczego Spółki. Zatem, zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
                                       • 28.02.2011Bezpłatne porady dla konsumentów – infolinia UOKiK
                                        Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z infolinii konsumenckiej, która umożliwia uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Inicjatywa jest jednym ze sposobów na zdobycie wiedzy przydatnej konsumentom w wypadku problemu z nieuczciwym przedsiębiorcą. Pod funkcjonujący już numer 800 007 707 Polacy najczęściej zgłaszają problemy ze sprzedażą konsumencką.  
                                        • 24.02.2011Rata kredytowa nie jest kosztem uzyskania
                                         Pytanie podatnika: Czy koszt kredytu bankowego (odsetki, rata, prowizja bankowa) uzyskanego w ramach konta osobistego, który w całości zostanie przelany na konto firmowe i przeznaczony na zakup materiałów handlowych w firmie Wnioskodawczyni może stanowić koszt uzyskania przychodów?
                                         • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                          Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 15.02.2011Inwestycje zagraniczne 2010 – 7,5 mld euro
                                           Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 7 mld 540 mln euro, o ponad 2,4 mld euro mniej niż w 2009 r. – wynika z ogłoszonej przez NBP informacji na temat bilansu płatniczego Polski w grudniu 2010 r. W tym samym okresie wzrosła wartość polskich inwestycji za granicą.  
                                           • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                            Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                            • 03.01.2011Gdzie po pożyczkę hipoteczną?
                                             Wiele osób myśli o kredycie gotówkowym, ale nie odpowiada im fakt, że rozłożenie spłaty na kilkanaście lat nie wchodzi w grę. Nie mają też ochoty na wysokie oprocentowanie, na które skazuje często zwykły kredyt gotówkowy. Jeśli posiadają nieruchomość, pożyczka hipoteczna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
                                             • 30.11.2010Nieruchomości handlowe w 2011 r. - o cenach zdecyduje poziom podaży
                                              Według najnowszego raportu „Rynek handlowy w Europie – 10 kluczowych czynników na rok 2011” opracowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield, wskaźniki pustostanów oraz podaż – w szczególności powierzchni centrów handlowych – będą głównymi czynnikami decydującymi o rozwoju rynku handlowego w 2011 r. W Polsce, obok podaży powierzchni handlowych, decydujące znaczenie będą miały rynek kredytowy i popyt.  
                                              • 30.11.2010Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami
                                               W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.  
                                               • 26.11.2010Strój biznesowy może być kosztem
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza zakwalifikować w koszty uzyskania dochodu zakup stroju biznesowego, który posiada trwałe oznaczenie firmy. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie ubezpieczeń oraz usługi związanej z administracyjną obsługą biura. Czy zakup takiego stroju może być kosztem podatkowym?
                                                • 26.11.2010Stabilna sprzedaż detaliczna
                                                 W październiku br. wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym utrzymał się na poziomie obserwowanym przed miesiącem i wyniósł 6,4 proc., wobec 0,7 proc. w październiku ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - o 1,9 proc. - była także sprzedaż detaliczna w okresie styczeń-październik br. (przed rokiem wzrost wyniósł 1,8 proc.). Wzrost sprzedaży obserwowano w większości firm handlowych.  
                                                 • 16.11.2010Dokumentację księgową trzeba archiwizować
                                                  Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
                                                  • 28.09.2010Lewiatan: Bez podwyżki stóp we wrześniu
                                                   Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe jeszcze w tym roku o nie więcej niż 25 pkt bazowych, jednak nie stanie się to na rozpoczynającym się we wtorek wrześniowym posiedzeniu – przewiduje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Jej zdaniem decyzji o wzroście stóp procentowych nie należy się spodziewać już teraz, ponieważ sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do tej, którą członkowie RPP brali pod uwagę w sierpniu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »