Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt handlowy

 • 13.07.2011UOKiK: Konsumenci najczęściej skarżą się na buty
  Buty i ubrania, sprzęt RTV i AGD, usługi telekomunikacyjne, finansowe, remontowo-budowlane – z tym najczęściej zgłaszali się do rzeczników konsumentów niezadowoleni klienci. W ubiegłym roku rzecznicy udzielili ponad 386 tysięcy porad.
  • 01.07.2011Niewypłacona dywidenda – skutki w podatku dochodowym
   W myśl art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Artykuł 193 § 4 k.s.h. (w brzmieniu obowiązującym od 8 stycznia 2009 r.) wskazuje natomiast, że termin wypłaty dywidendy określa uchwała wspólników, a gdy uchwała takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.).
   • 28.06.2011Odsetki naliczane z tytułu sprzedaży lokali na raty a VAT
    Odsetki od kwoty, którą nabywający mieszkania mają rozłożoną na raty, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową. Korzystają one jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 17 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-910/11-2/MR.
    • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
     Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
     • 16.05.2011Emerytury pomostowe
      Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
      • 29.03.2011NSA: Wypłata dywidendy po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku
       Tezy: W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. określenie w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podziale zysku terminu wypłaty dywidendy wspólnikom późniejszego niż dzień podjęcia uchwały nie powodowało otrzymania przez spółkę nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.
       • 09.03.2011WSA: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki
        Z uzasadnienia: Kredyty zaciągnięte na prowadzenie działalności gospodarczej, jak i kredyt wykorzystany na wypłatę dywidendy, są w swym celu podobne, oba służą zapewnieniu płynności finansowej lub jej zwiększeniu w celu rozwoju gospodarczego Spółki. Zatem, zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
        • 28.02.2011Bezpłatne porady dla konsumentów – infolinia UOKiK
         Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z infolinii konsumenckiej, która umożliwia uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Inicjatywa jest jednym ze sposobów na zdobycie wiedzy przydatnej konsumentom w wypadku problemu z nieuczciwym przedsiębiorcą. Pod funkcjonujący już numer 800 007 707 Polacy najczęściej zgłaszają problemy ze sprzedażą konsumencką.  
         • 24.02.2011Rata kredytowa nie jest kosztem uzyskania
          Pytanie podatnika: Czy koszt kredytu bankowego (odsetki, rata, prowizja bankowa) uzyskanego w ramach konta osobistego, który w całości zostanie przelany na konto firmowe i przeznaczony na zakup materiałów handlowych w firmie Wnioskodawczyni może stanowić koszt uzyskania przychodów?
          • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
           Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 15.02.2011Inwestycje zagraniczne 2010 – 7,5 mld euro
            Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 7 mld 540 mln euro, o ponad 2,4 mld euro mniej niż w 2009 r. – wynika z ogłoszonej przez NBP informacji na temat bilansu płatniczego Polski w grudniu 2010 r. W tym samym okresie wzrosła wartość polskich inwestycji za granicą.  
            • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
             Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
             • 03.01.2011Gdzie po pożyczkę hipoteczną?
              Wiele osób myśli o kredycie gotówkowym, ale nie odpowiada im fakt, że rozłożenie spłaty na kilkanaście lat nie wchodzi w grę. Nie mają też ochoty na wysokie oprocentowanie, na które skazuje często zwykły kredyt gotówkowy. Jeśli posiadają nieruchomość, pożyczka hipoteczna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
              • 30.11.2010Nieruchomości handlowe w 2011 r. - o cenach zdecyduje poziom podaży
               Według najnowszego raportu „Rynek handlowy w Europie – 10 kluczowych czynników na rok 2011” opracowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield, wskaźniki pustostanów oraz podaż – w szczególności powierzchni centrów handlowych – będą głównymi czynnikami decydującymi o rozwoju rynku handlowego w 2011 r. W Polsce, obok podaży powierzchni handlowych, decydujące znaczenie będą miały rynek kredytowy i popyt.  
               • 30.11.2010Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami
                W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.  
                • 26.11.2010Strój biznesowy może być kosztem
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza zakwalifikować w koszty uzyskania dochodu zakup stroju biznesowego, który posiada trwałe oznaczenie firmy. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie ubezpieczeń oraz usługi związanej z administracyjną obsługą biura. Czy zakup takiego stroju może być kosztem podatkowym?
                 • 26.11.2010Stabilna sprzedaż detaliczna
                  W październiku br. wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym utrzymał się na poziomie obserwowanym przed miesiącem i wyniósł 6,4 proc., wobec 0,7 proc. w październiku ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - o 1,9 proc. - była także sprzedaż detaliczna w okresie styczeń-październik br. (przed rokiem wzrost wyniósł 1,8 proc.). Wzrost sprzedaży obserwowano w większości firm handlowych.  
                  • 16.11.2010Dokumentację księgową trzeba archiwizować
                   Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
                   • 28.09.2010Lewiatan: Bez podwyżki stóp we wrześniu
                    Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe jeszcze w tym roku o nie więcej niż 25 pkt bazowych, jednak nie stanie się to na rozpoczynającym się we wtorek wrześniowym posiedzeniu – przewiduje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Jej zdaniem decyzji o wzroście stóp procentowych nie należy się spodziewać już teraz, ponieważ sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do tej, którą członkowie RPP brali pod uwagę w sierpniu.
                    • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu
                     Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami
                     • 02.09.2010Firmy niechętnie korzystają z kredytów
                      Potrzeby pożyczkowe firm będą rosły, ale wolno, podobnie jak to miało miejsce po okresie osłabienia gospodarczego w latach 2004-2006 – ocenia PKPP Lewiatan. Nie widać bowiem, aby firmy podejmowały decyzje dotyczące inwestycji, które wymagałyby zasilenia istotnie większymi kredytami. Jednocześnie rynek nie daje sygnałów pozwalających firmom prognozować znaczący wzrost przychodów i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na kredyt obrotowy. Jednocześnie banki nie poprawiły dostępu do kredytów, co nie zachęca firm do korzystania z nich w sytuacji, gdy ciągle mają środki własne.
                      • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
                       Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
                       • 20.08.2010Kryzys gospodarczy w Europie Środkowej łagodniejszy niż w „starej” Unii
                        Państwa i największe firmy regionu Europy Środkowo-Wschodniej poradziły sobie z recesją znacznie lepiej niż kraje „starej” Unii – wynika z przygotowanych przez firmę doradczą Deloitte raportów dotyczących makro- i mikroekonomicznej sytuacji dziesięciu nowych krajów członkowskich UE.
                        • 12.08.2010Odsetki jako koszt w przypadku niedostatecznej kapitalizacji
                         Zjawisko tzw. niedostatecznej kapitalizacji („cienkiej” kapitalizacji) polega na finansowaniu działalności spółki kapitałowej w znacznej części z kapitału zwrotnego (np. pożyczek), przy jednoczesnym utworzeniu kapitału zakładowego takiej spółki na minimalnym poziomie, przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zjawisko to jest niewątpliwie pewnego rodzaju „nadużyciem”, w szczególności w przypadku przeważającego finansowania działalności spółki z pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane z tą spółką. Działania takie mogą bowiem prowadzić do maksymalnego obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na skutek odpowiedniego ukształtowania przez podmioty powiązane swoich ekonomicznych interesów. W celu zwalczania takich praktyk ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek z tytułu pożyczek udzielanych spółce od udziałowców lub od spółek-sióstr takiej spółki.
                         • 12.08.2010Wzrost PKB w 2011 roku napędzi konsumpcja
                          Zdaniem Pracodawców RP przyszłoroczny wzrost gospodarczy będzie się opierał przede wszystkim na konsumpcji. Opinię w tej sprawie organizacja przedstawiła w stanowisku dotyczącym założeń projektu budżetu państwa na 2011 r. Środowisko przedsiębiorców podkreśla ponadto konieczność pilnego ograniczenia wydatków państwa, przede wszystkim poprzez cięcia tzw. wydatków sztywnych.
                          • 11.08.2010Wsparcie funduszy poręczeniowych dla firm z Polski Wschodniej
                           Prawdopodobnie już we wrześniu tego roku będzie można składać wnioski o objęcie unijnym dofinansowaniem funduszy poręczeniowych wspierających firmy we wschodnich regionach kraju. Bank Gospodarstwa Krajowego, beneficjent Programu Rozwój Polski Wschodniej, planuje ogłoszenie w najbliższych tygodniach konkursu na wsparcie w ramach działania 1.2 - „Instrumenty inżynierii finansowej” - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo.
                           • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                            Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                            • 08.06.2010Banki częściej sprawdzają spłacających kredyty
                             W porównaniu z ubiegłym rokiem trzykrotnie zwiększyła się liczba tzw. raportów monitorujących, które służą ocenie sytuacji finansowej osób spłacających kredyty – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej InfoMonitor. Według BIK, świadczy to, że banki przeglądają portfele kredytowe, starając się wykryć ryzykowne kredyty, nim kredytobiorcy zaczną mieć kłopoty z ich obsługą.
                             • 26.04.2010Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce przez wspólnika
                              Pytanie podatnika: Czy odsetki wypłacane pożyczkodawcy w części w której nie stanowią u niego kosztu uzyskania przychodu są dla niego podstawą wyliczenia podatku?
                              • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                               Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                               • 14.04.2010Orzecznictwo: Skutki podatkowe wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej
                                Z uzasadnienia: 1. Uwzględniając cel i charakter dywidendy, nie sposób określić, jakie przysporzenie po stronie Spółki miałoby powstać poprzez świadczenie przedmiotu dywidendy uprawnionym wspólnikom. To Spółka przekazuje wspólnikowi część posiadanego majątku (zysku), czy to w formie pieniężnej czy rzeczowej, o ile spełnione zostaną przewidziane umową Spółki i przepisami prawa wymogi formalne, i, jak wynika z przepisów prawa, z pewnością świadczenie takie będzie źródłem przychodu do opodatkowania, ale po stronie wspólnika, czy będzie on osobą prawną czy też osobą fizyczną. 2. Jednostronna czynność prawna polegająca na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na wspólnika uprawnionego do dywidendy nie będzie czynnością tzw. wzajemną, świadczeniu od Spółki na rzecz wspólnika nie będzie odpowiadać żadne świadczenie ze strony wspólnika.
                                • 01.04.2010Zasady przechowywania dowodów księgowych przez banki
                                 Interpelacja nr 14019 do ministra finansów w sprawie zasad i terminów przechowywania przez banki dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dotyczących kredytów
                                 • 19.03.2010Wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych a PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 12.03.2010Orzecznictwo NSA: Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego a KUP
                                   I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów.
                                   • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
                                    Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
                                    • 15.01.2010Polskie firmy zahartowane przez kryzys
                                     Rok 2010 będzie rokiem bardzo dużych szans zarówno dla przedsiębiorstw obecnych na rynku od dawna, jak i tych nowo zakładanych – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W jej ocenie, w tym roku wzrost gospodarczy na świecie nie będzie jeszcze wysoki, ale w drugiej połowie 2010 r., a na pewno w 2011 r. nabierze tempa. Czy tak, jak przedsiębiorstwa umiały sobie poradzić z osłabieniem gospodarczym, będą umiały sobie poradzić z wyzwaniami, które niesie ze sobą wzrost gospodarczy? - zastanawia się Lewiatan.
                                     • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                                      Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                                      • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
                                       Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
                                       • 15.12.2009Własność środków trwałych jako niezbędna przesłanka amortyzacji
                                        Odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów można dokonywać jedynie od środków trwałych, których własność została skutecznie przeniesiona na podatnika będącego ich nabywcą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                        • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
                                         Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                                         • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                                          Odsetki i prowizje związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli kredyt lub pożyczka zostały zaciągnięte w związku z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, wydatki poniesione w związku z tym kredytem lub pożyczką do dnia oddania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość początkową. Również w przypadku inwestycji koszty finansowe zwiększają jej wartość, która w przyszłości podlegać będzie amortyzacji.
                                          • 26.11.2009Galerii handlowych przybywa mimo gospodarczego spowolnienia
                                           Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce będzie w 2009 r. podobna jak w rekordowych pod tym względem latach 2007 i 2008. Włączając galerie handlowe, które zostaną ukończone na przełomie listopada i grudnia, bieżący rok zamknie się liczbą 750 tys. m2 powierzchni najmu. Dobry wynik to efekt decyzji o budowie podjętych 2-3 lata temu, w najlepszym okresie koniunktury gospodarczej.
                                           • 19.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 8
                                            Przy omawianiu zasad dokonywania zapisów w PKPiR szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienie dotyczące stosowanych metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie, zgodnie z regulacjami wprowadzonymi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2007 r. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że ze względów na nie dość precyzyjne regulacje ustawowe stanowi ono obecnie przedmiot szczególnego zainteresowania organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, a także przedmiot licznych sporów z organami kontrolnymi.
                                            • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie płacą w Polsce podatków?
                                             Zapytanie nr 4900 do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
                                             • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
                                              Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
                                              • 03.09.2009Pracodawcy: Sposób na kryzys nie jest sposobem na wzrost
                                               Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, polskim firmom udało się przetrzymać pierwsze uderzenie kryzysu dzięki ich konserwatyzmowi – niechęci do korzystania z zewnętrznego finansowania oraz do inwestowania zanim posiadane moce wytwórcze nie zostaną wykorzystane w blisko 100 proc., dzięki budowaniu swojej pozycji konkurencyjnej na cenie i koncentracji sprzedaży na rynku polskim. Według Lewiatana ta strategia nie będzie sprzyjać wychodzeniu polskiej gospodarki z kryzysu gospodarczego. Firmy już dzisiaj muszą myśleć o zmianie swojego podejścia do działalności gospodarczej, bo to, co je uratowało w kryzysie, będzie ograniczać ich potencjał rozwojowy w niedalekiej przyszłości – przekonuje Konfederacja.
                                               • 02.09.2009W sierpniu mniej chętnych na kredyt „Rodzina na swoim”
                                                W sierpniu kredyt mieszkaniowy z rządową dopłatą zaciągnęło 2929 osób  na łączną kwotę 519 mln 33 tys. zł. Oznacza to, że w drugim wakacyjnym miesiącu z programu skorzystało o 477 osób mniej niż w lipcu, kiedy nowych kredytobiorców było 3405. Spadek liczby chętnych to efekt okresu urlopowego.
                                                • 28.08.2009Jedna sprzedaż i dwie faktury na różne kwoty
                                                 Z uzasadnienia: Zarówno w odwołaniu, jak i w skardze zarzuty dotyczyły wyłącznie ustaleń i rozstrzygnięcia organów w tym zakresie. Ustalono, że w trzech przypadkach podatniczka udokumentowała powyższe transakcje podwójnymi fakturami o tożsamych danych, różniącymi się jedynie wartością a w pozostałym istniała rozbieżność w fakturach i umowach komisu. Kwestia oceny przeprowadzonych dowodów, jak również zupełność postępowania przeprowadzonego w zakresie spornych transakcji, była istotą sporu pomiędzy skarżącą i organami.
                                                 • 25.08.2009„Rodzina na swoim” w kolejnych bankach
                                                  Bank Zachodni WBK i Euro Bank S.A. to kolejne instytucje finansowe, które dołączyły do listy 12 banków oferujących preferencyjne kredyty hipoteczne. Wnioski w BZ WBK będzie można składać od 21 września, natomiast w Euro Banku jest to możliwe od 25 sierpnia. „Rodzina na swoim" to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się produktów bankowych. Od początku roku do końca lipca 2009 r. udzielono blisko 16 tys. kredytów na łączną kwotę 2,7 mld zł.
                                                  • 19.08.2009Skutki pozorności umów w podatku VAT
                                                   Skarżący w okresie od 13 października 2000 r. do 14 lutego 2001 r., działając w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa dokonał szeregu transakcji sprzedaży i kupna, udokumentowanych fakturami VAT, na podstawie których stał się właścicielem tych samych maszyn, urządzeń, oprzyrządowania oraz detali gotowych do produkcji kłódek i zamków, które wcześniej sprzedał. Spór dotyczył prawa Skarżącego do rozliczenia w deklaracjach VAT-7 podatku należnego wynikającego z faktur dokumentujących te czynności.  

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »