Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 19.11.2014Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych
  Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
  • 18.11.2014Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych
   Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
   • 07.11.2014Zgłoszenia NIP przez internet złożą też podmioty z reprezentacją wieloosobową
    Z drogi elektronicznej przy przesyłaniu zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP będą mogły korzystać również podmioty, w których występuje reprezentacja wieloosobowa – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 grudnia 2014 r.
    • 07.11.2014NSA: Podatnik może powrócić do zwolnienia także w trakcie roku
     Z uzasadnienia: Ustawodawca nie wprowadził dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT okresie karencji.
     • 30.10.2014Podatki 2015: Zmiany ws. składania deklaracji przez internet
      Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi.
      • 29.10.2014Podatki 2015: Zmiany ws. składania deklaracji przez internet
       Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi.
       • 24.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
        Każdą osobę, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, trzeba wyrejestrować z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń jako płatnik składek jesteś zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.
        • 07.10.2014Prawa i obowiązki płatników składek ZUS
         Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.
         • 18.09.2014Opłaty za autostrady za granicą w kosztach uzyskania przychodów
          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów na terenie Polski i Europy. Opłaty za korzystanie z dróg na terenie Słowacji oraz Czech pobierane są na podstawie systemu poboru opłat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doładowanie ww. urządzeń elektronicznych odbywa się w formie zaliczkowej. Czy można traktować jako koszty uzyskania przychodów wpłaty zaliczkowe, przy których nie ma możliwości sprawdzenia, jaka dokładnie kwota została pobrana przez dany pojazd?
          • 10.09.2014Od grudnia kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
           Interpelacja nr 26786 do ministra gospodarki w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line
           • 18.08.2014Poświadczenie zgłoszenia celnego a odliczenie VAT
            Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do uznania na podstawie poświadczenia zgłoszenia celnego, iż przysługuje Jemu prawo zaewidencjonowania w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo do odliczenia naliczonego oraz zgłoszonego w urzędzie celnym podatku od towarów i usług, od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy?
            • 08.08.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej
             Resort finansów planuje wprowadzić do ustawy o opłacie skarbowej kilka nowych przepisów. Z opłaty wyłączone zostanie np. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, czyli nowej instytucji, która ma w założeniu ułatwić życie podatnikom – zmiany przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2015 r.
             • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
              Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp - za pomocą internetu - do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
              • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
               Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp – za pomocą internetu – do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
               • 14.07.2014Przypominamy: Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                Przypominamy. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                • 14.07.2014Przypominamy: Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                 Przypominamy. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                 • 14.07.2014Opodatkowanie PIT sprzedaży bitcoinów
                  Pytanie podatnika: Czy dokonywanie transakcji (tj. zbywania i nabywania) mających za przedmiot bitcoiny należy zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza", czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" i w obu przypadkach zastosować stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej?
                  • 25.06.2014Podatki 2015: Zmiany w rozliczeniach podatków dochodowych
                   Już w przyszłym roku uruchomiona zostanie usługa wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. usługa PFR) – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o PIT. Część deklaracji podatkowych będzie można składać wyłącznie przez internet.
                   • 25.06.2014Podatki 2015: Zmiany w rozliczeniach podatków dochodowych
                    Już w przyszłym roku uruchomiona zostanie usługa wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. usługa PFR) – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o PIT. Część deklaracji podatkowych będzie można składać wyłącznie przez internet.
                    • 17.06.2014Wzory pism w procedurach administracyjnych obowiązkowo w sieci
                     Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej – wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism. Ustawa została podpisana w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                     • 16.06.2014Wzory pism w procedurach administracyjnych obowiązkowo w sieci
                      Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej – wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism. Ustawa została podpisana w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                      • 22.05.2014E-administracja w Polsce wciąż w powijakach
                       Działania rządu i jednostek samorządu terytorialnego dotyczące e-administracji są nieskoordynowane – twierdzą eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających na terenie Polski firm. Jak wskazują, poziom rozwoju cyfrowej administracji pozostaje nadal niezadowalający.
                       • 22.05.2014E-administracja w Polsce wciąż w powijakach
                        Działania rządu i jednostek samorządu terytorialnego dotyczące e-administracji są nieskoordynowane – twierdzą eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających na terenie Polski firm. Jak wskazują, poziom rozwoju cyfrowej administracji pozostaje nadal niezadowalający.
                        • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
                         W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 14.05.2014Rewolucja w deklaracjach podatkowych. Firmy powinny zacząć przygotowania
                          Przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zacząć przygotowania do przesyłu znacznej części dokumentów podatkowych drogą elektroniczną – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Nowe zasady zaczną obowiązywać najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2015 r.
                          • 14.05.2014Rewolucja w deklaracjach podatkowych. Firmy powinny zacząć przygotowania
                           Przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zacząć przygotowania do przesyłu znacznej części dokumentów podatkowych drogą elektroniczną – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Nowe zasady zaczną obowiązywać najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2015 r.
                           • 12.05.2014Nowy system ułatwi celnikom szukanie kont dłużników
                            Do końca czerwca we wszystkich izbach celnych wprowadzony zostanie system OGNIVO – zapowiada resort finansów. Rząd liczy, że dzięki systemowi Krajowej Izby Rozliczeniowej uda się zwiększyć skuteczność i tempo egzekwowania zaległych należności.
                            • 07.05.2014Podatki 2014. Przechowywanie faktur elektronicznych i papierowych
                             Przepisy podatkowe dopuszczają możliwość przechowywania faktur zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Faktury muszą być jednak podzielone na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
                             • 25.04.2014Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę jest wystarczającym dowodem, który uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, a w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru czy wystarczające jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru faktury oraz posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikającej z faktury korekty bądź wyciągu z rachunku bankowego, z którego wynika, że kontrahent dokonał potrącenia kwoty wynikającej z faktury korekty?
                              • 17.04.2014Reforma OFE. Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                               Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                               • 07.03.2014Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej fakturą
                                Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane są przez Wnioskodawcę na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgłoszenia. W związku z tym, że do paragonu została wystawiona faktura, korekta sprzedaży następuje poprzez wystawienie faktury korygującej. Czy przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podłączony do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy, ma być prowadzona ewidencja oraz załączane protokoły z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczące kas rejestrujących?
                                • 24.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
                                 Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw. Jak przekonuje projektodawca, obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej nie powinien stanowić dla firm problemu, bo mają już podobny obowiązek w kontaktach z ZUS.
                                 • 21.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
                                  Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.
                                  • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu niż paragon
                                   Pytanie podatnika: Czy w związku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywcę dokonującego zwrotu towaru lub zgłaszającego reklamację, „dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży” może być: specyfikacja do paragonu z określeniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartościami netto, VAT należny i brutto, wygenerowana przez system sprzedaż obsługujący jednostkę, wydruk z pamięci kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapłaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniający fakt, że klient towar zamówił, kupił i zapłacił za niego Wnioskodawcy?
                                   • 13.02.2014Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej do zmiany?
                                    Interpelacja nr 22763 w sprawie prac powołanego zespołu roboczego do przechowywania dokumentacji pracowniczej.
                                    • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wyciągi i kserokopie a opodatkowanie VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy wydawanie wyciągów, odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
                                     • 27.01.2014Zwolnienia lekarskie - poważne zmiany od 2015 roku
                                      Od 2015 r. zwolnienia lekarskie mają być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej – wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoby ubezpieczone nie będą już musiały dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom (płatnikom składek). Docelowo całkowicie zlikwidowane zostaną papierowe formularze ZUS ZLA (dawniej L4).
                                      • 22.01.2014Kasy rejestrujące: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
                                       Pytanie podatnika: Czy jeśli towar został zwrócony przez nabywcę spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru? Czy jeżeli towar został zwrócony przez nabywcę, spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru, jeśli dane identyfikacyjne osoby przyjmującej zwrot (działającej w imieniu sprzedawcy) zostają na tym protokole wydrukowane w związku z tym, iż każdy użytkownik systemu sprzedażowego może z niego korzystać pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła?
                                       • 09.01.2014Podatki 2014. Odliczenie VAT z faktur elektronicznych
                                        Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2014 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też faksem w postaci zeskanowanego dokumentu?
                                        • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                                         Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                                         • 17.12.2013Brak potwierdzenia faktury korygującej a prawo do obniżenia VAT należnego
                                          Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?
                                          • 09.12.2013Co zmieni nowela ustawy o informatyzacji?
                                           Ułatwienia w uzyskiwaniu profilu zaufanego ePUAP, ujednolicenie zasad e-korespondencji z urzędami, zrównanie mocy e-dokumentów z dokumentami papierowymi oraz stworzenie portalu podatkowego – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o informatyzacji, który został przyjęty przez Sejm w ostatni piątek.
                                           • 15.11.2013Autoresponder jako forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej
                                            Pytanie podatnika: Spółka zamierza korzystać z automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autorespondery) potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej kontrahenta, jak również jej odczytanie przez kontrahenta. Taki elektroniczny komunikat zwrotny będzie stanowił dla Spółki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygującej oraz podstawę do obniżenia podatku należnego. Czy ww. sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej spełniają wymagania określone w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
                                            • 05.11.2013Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS tylko na własne ubezpieczenia
                                             Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
                                             • 16.10.2013Faktury przechowywane elektronicznie a dokumentowanie kosztów w podatku dochodowym
                                              W podatku dochodowym przyjęta została zasada, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w treści ustawy o CIT. Prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania o ponoszone przez podatnika wydatki dotyczy więc tych kosztów, które wykazują związek z przychodami, a jednocześnie nie zostały wyłączone z prawa potrącenia, na mocy art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy.
                                              • 14.10.2013Internetowa rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
                                               Interpelacja nr 20053 w sprawie internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
                                               • 28.08.2013Odliczenie VAT z faktury przesłanej w PDF
                                                Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesłana Spółce przez Kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia ją do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                                                • 21.08.2013Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zakładu poprzez świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu oraz wydaniu kserokopii tejże dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myśl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest zwolnione z VAT?
                                                 • 31.07.2013Rząd zapowiada e-rewolucję w administracji
                                                  Ułatwienie kontaktów obywateli i firm z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby i jakości oferowanych e-usług – to główne cele przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji publicznej administracji. W projekcie przewidziano m.in. utworzenie specjalnego portalu podatkowego i zrównanie statusu e-dokumentów z dokumentami papierowymi.
                                                  • 18.07.2013Prawo własności przemysłowej do zmiany
                                                   Czas rozpatrywania zgłoszeń patentu zostanie skrócony z 3 do 2,5 roku, a liczba postępowań odwoławczych (m.in. w sprawach patentowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych) zostanie zredukowana – to jedne z najważniejszych zmian, które zamierza wprowadzić do Prawa własności przemysłowej resort gospodarki. Projektodawca przekonuje, że nowelizacja ułatwi życie przedsiębiorcom.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 13 ] następna strona »