Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 05.01.2015Podatki 2015: Zmiany ws. VAT od usług telekomunikacyjnych
  Z początkiem stycznia w życie weszła nowela ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej. Przepisy zostały dostosowane do unijnych dyrektyw dotyczących rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, które świadczone są w innych krajach Unii Europejskiej.
  • 05.01.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. składania deklaracji
   Z początkiem 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ws. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Nowe przepisy rozszerzają katalog deklaracji, które można składać przez internet bez konieczności użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy albo płatnicy będący osobami fizycznymi.
   • 02.01.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. składania deklaracji
    Z początkiem 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ws. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Nowe przepisy rozszerzają katalog deklaracji, które można składać przez internet bez konieczności użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy albo płatnicy będący osobami fizycznymi.
    • 23.12.2014Nowe wzory dokumentów ZUS w wersji elektronicznej z opóźnieniem
     Interpelacja nr 29196 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie poprawy sposobu udostępniania zainteresowanym płatnikom e-deklaracji
     • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
      Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
      • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
       Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
       • 15.12.2014Czy będą zmiany w e-deklaracjach?
        Interpelacja nr 29197 w sprawie poprawy sposobu udostępniania zainteresowanym podatnikom e-deklaracji.
        • 08.12.2014Podatki 2015: Nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji
         Resort finansów wyda nowe rozporządzenie ws. wzorów dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych przez internet. Wzory UPL-1 i OPL-1 będą dostosowane również do sytuacji, gdy pełnomocnictwo odnosi się do podmiotu zagranicznego.
         • 05.12.2014Podatki 2015: Nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji
          Resort finansów wyda nowe rozporządzenie ws. wzorów dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych przez internet. Wzory UPL-1 i OPL-1 będą dostosowane również do sytuacji, gdy pełnomocnictwo odnosi się do podmiotu zagranicznego.
          • 28.11.2014Nowe zasady składania wybranych PIT-ów
           Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej.
           • 27.11.2014Nowe zasady składania wybranych PIT-ów
            Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej.
            • 21.11.2014Co czwarta firma nie jest gotowa na zmiany w składaniu deklaracji CIT
             Około 25 proc. firm może nie być gotowych do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej – szacuje firma doradcza PwC. Tyle mniej więcej przedsiębiorstw objętych nowymi regulacjami nie posiada obecnie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Już od początku 2015 r. będą tymczasem zobowiązane do składania niektórych deklaracji wyłącznie przez internet.
             • 20.11.2014Co czwarta firma nie jest gotowa na zmiany w składaniu deklaracji CIT
              Około 25 proc. firm może nie być gotowych do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej – szacuje firma doradcza PwC. Tyle mniej więcej przedsiębiorstw objętych nowymi regulacjami nie posiada obecnie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Już od początku 2015 r. będą tymczasem zobowiązane do składania niektórych deklaracji wyłącznie przez internet.
              • 19.11.2014Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych
               Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
               • 18.11.2014Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych
                Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
                • 07.11.2014Zgłoszenia NIP przez internet złożą też podmioty z reprezentacją wieloosobową
                 Z drogi elektronicznej przy przesyłaniu zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP będą mogły korzystać również podmioty, w których występuje reprezentacja wieloosobowa – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 grudnia 2014 r.
                 • 07.11.2014NSA: Podatnik może powrócić do zwolnienia także w trakcie roku
                  Z uzasadnienia: Ustawodawca nie wprowadził dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT okresie karencji.
                  • 30.10.2014Podatki 2015: Zmiany ws. składania deklaracji przez internet
                   Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi.
                   • 29.10.2014Podatki 2015: Zmiany ws. składania deklaracji przez internet
                    Ministerstwo Finansów wyraźnie rozszerzy katalog deklaracji podatkowych, które można składać przez internet bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na zmianach skorzystają głównie podatnicy oraz płatnicy będący osobami fizycznymi.
                    • 24.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
                     Każdą osobę, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, trzeba wyrejestrować z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń jako płatnik składek jesteś zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.
                     • 07.10.2014Prawa i obowiązki płatników składek ZUS
                      Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.
                      • 18.09.2014Opłaty za autostrady za granicą w kosztach uzyskania przychodów
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów na terenie Polski i Europy. Opłaty za korzystanie z dróg na terenie Słowacji oraz Czech pobierane są na podstawie systemu poboru opłat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doładowanie ww. urządzeń elektronicznych odbywa się w formie zaliczkowej. Czy można traktować jako koszty uzyskania przychodów wpłaty zaliczkowe, przy których nie ma możliwości sprawdzenia, jaka dokładnie kwota została pobrana przez dany pojazd?
                       • 10.09.2014Od grudnia kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
                        Interpelacja nr 26786 do ministra gospodarki w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line
                        • 18.08.2014Poświadczenie zgłoszenia celnego a odliczenie VAT
                         Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do uznania na podstawie poświadczenia zgłoszenia celnego, iż przysługuje Jemu prawo zaewidencjonowania w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo do odliczenia naliczonego oraz zgłoszonego w urzędzie celnym podatku od towarów i usług, od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy?
                         • 08.08.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej
                          Resort finansów planuje wprowadzić do ustawy o opłacie skarbowej kilka nowych przepisów. Z opłaty wyłączone zostanie np. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, czyli nowej instytucji, która ma w założeniu ułatwić życie podatnikom – zmiany przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2015 r.
                          • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
                           Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp - za pomocą internetu - do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
                           • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
                            Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp – za pomocą internetu – do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
                            • 14.07.2014Przypominamy: Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                             Przypominamy. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                             • 14.07.2014Przypominamy: Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                              Przypominamy. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                              • 14.07.2014Opodatkowanie PIT sprzedaży bitcoinów
                               Pytanie podatnika: Czy dokonywanie transakcji (tj. zbywania i nabywania) mających za przedmiot bitcoiny należy zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza", czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" i w obu przypadkach zastosować stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej?
                               • 25.06.2014Podatki 2015: Zmiany w rozliczeniach podatków dochodowych
                                Już w przyszłym roku uruchomiona zostanie usługa wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. usługa PFR) – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o PIT. Część deklaracji podatkowych będzie można składać wyłącznie przez internet.
                                • 25.06.2014Podatki 2015: Zmiany w rozliczeniach podatków dochodowych
                                 Już w przyszłym roku uruchomiona zostanie usługa wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. usługa PFR) – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o PIT. Część deklaracji podatkowych będzie można składać wyłącznie przez internet.
                                 • 17.06.2014Wzory pism w procedurach administracyjnych obowiązkowo w sieci
                                  Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej – wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism. Ustawa została podpisana w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                                  • 16.06.2014Wzory pism w procedurach administracyjnych obowiązkowo w sieci
                                   Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej – wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism. Ustawa została podpisana w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
                                   • 22.05.2014E-administracja w Polsce wciąż w powijakach
                                    Działania rządu i jednostek samorządu terytorialnego dotyczące e-administracji są nieskoordynowane – twierdzą eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających na terenie Polski firm. Jak wskazują, poziom rozwoju cyfrowej administracji pozostaje nadal niezadowalający.
                                    • 22.05.2014E-administracja w Polsce wciąż w powijakach
                                     Działania rządu i jednostek samorządu terytorialnego dotyczące e-administracji są nieskoordynowane – twierdzą eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających na terenie Polski firm. Jak wskazują, poziom rozwoju cyfrowej administracji pozostaje nadal niezadowalający.
                                     • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
                                      W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 14.05.2014Rewolucja w deklaracjach podatkowych. Firmy powinny zacząć przygotowania
                                       Przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zacząć przygotowania do przesyłu znacznej części dokumentów podatkowych drogą elektroniczną – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Nowe zasady zaczną obowiązywać najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2015 r.
                                       • 14.05.2014Rewolucja w deklaracjach podatkowych. Firmy powinny zacząć przygotowania
                                        Przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zacząć przygotowania do przesyłu znacznej części dokumentów podatkowych drogą elektroniczną – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Nowe zasady zaczną obowiązywać najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2015 r.
                                        • 12.05.2014Nowy system ułatwi celnikom szukanie kont dłużników
                                         Do końca czerwca we wszystkich izbach celnych wprowadzony zostanie system OGNIVO – zapowiada resort finansów. Rząd liczy, że dzięki systemowi Krajowej Izby Rozliczeniowej uda się zwiększyć skuteczność i tempo egzekwowania zaległych należności.
                                         • 07.05.2014Podatki 2014. Przechowywanie faktur elektronicznych i papierowych
                                          Przepisy podatkowe dopuszczają możliwość przechowywania faktur zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Faktury muszą być jednak podzielone na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
                                          • 25.04.2014Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę jest wystarczającym dowodem, który uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, a w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru czy wystarczające jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru faktury oraz posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikającej z faktury korekty bądź wyciągu z rachunku bankowego, z którego wynika, że kontrahent dokonał potrącenia kwoty wynikającej z faktury korekty?
                                           • 17.04.2014Reforma OFE. Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                                            Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                                            • 07.03.2014Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej fakturą
                                             Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane są przez Wnioskodawcę na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgłoszenia. W związku z tym, że do paragonu została wystawiona faktura, korekta sprzedaży następuje poprzez wystawienie faktury korygującej. Czy przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podłączony do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy, ma być prowadzona ewidencja oraz załączane protokoły z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczące kas rejestrujących?
                                             • 24.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
                                              Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw. Jak przekonuje projektodawca, obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej nie powinien stanowić dla firm problemu, bo mają już podobny obowiązek w kontaktach z ZUS.
                                              • 21.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
                                               Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.
                                               • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu niż paragon
                                                Pytanie podatnika: Czy w związku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywcę dokonującego zwrotu towaru lub zgłaszającego reklamację, „dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży” może być: specyfikacja do paragonu z określeniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartościami netto, VAT należny i brutto, wygenerowana przez system sprzedaż obsługujący jednostkę, wydruk z pamięci kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapłaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniający fakt, że klient towar zamówił, kupił i zapłacił za niego Wnioskodawcy?