Podatki 2018: MF chce wprowadzić nowe wyłączenia ze zwolnienia z VAT

Określony w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) katalog podatników, względem których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, zostanie rozszerzony – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort finansów. Zmiany dotyczące m.in. internetowej sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz usług ściągania długów mają wejść w życie 1 lipca br.

Obecnie ustawa o VAT wskazuje, że zwolnienie podmiotowe obejmuje podatników, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Jednocześnie prawo przewiduje wyjątki w stosowaniu tego zwolnienia.

W projekcie nowelizacji, która ma służyć przede wszystkim dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego, przewidziano likwidację zwolnienia podmiotowego dla podatników, którzy dokonują dostaw niektórych towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość. Dotyczy to przypadków, gdy nie ma jednoczesnej obecności fizycznej stron i wykorzystywane są środki porozumienia się na odległość. W praktyce chodzi np. o sprzedaż internetową albo telefoniczną.

Zmiana będzie dotyczyć wybranych kategorii towarów, które – według danych Ministerstwa Finansów – są szczególnie narażone na oszustwa. Modyfikacja obejmie towary sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupach PKWiU 26-28 (np. sprzęt elektroniczny, RTV i AGD).

Ze zwolnienia podmiotowego nie skorzystają również podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

„Wprowadzane projektowaną ustawą wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego w przypadku podatników dokonujących dostaw niektórych kategorii towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość oraz podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu będą mieć zastosowanie do dostaw towarów/świadczenia usług dokonanych od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Czynności dokonane od wejścia w życie ustawy będą objęte obligatoryjnym opodatkowaniem podatkiem VAT” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 11 lutego 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...