Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

firmy korporacyjne

 • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
  Pomimo umieszczenia środków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera narażony jest na całkowitą utratę pieniędzy w wielu przypadkach - np. upadłości dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji ciągle trwają.
  • 07.12.2018Coraz częstsze spory z ZUS. Jak może chronić się przedsiębiorca?
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie szuka obszarów, w których mogą zdaniem kontrolujących wystąpić nieprawidłowości, skutkujące zaniżaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zmuszonym do poruszania się w gąszczu przepisów przedsiębiorcom trudno jest się uchronić nie tylko przed błędami, ale również przed skutkami swoich własnych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnieć, że ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego, wydać pisemną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawach, indywidualnie dotyczących zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
   • 06.12.2018Coraz częstsze spory z ZUS. Jak może chronić się przedsiębiorca?
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie szuka obszarów, w których mogą zdaniem kontrolujących wystąpić nieprawidłowości, skutkujące zaniżaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zmuszonym do poruszania się w gąszczu przepisów przedsiębiorcom trudno jest się uchronić nie tylko przed błędami, ale również przed skutkami swoich własnych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnieć, że ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego, wydać pisemną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawach, indywidualnie dotyczących zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
    • 31.10.2018Podatki na świecie: Estonia najbardziej konkurencyjnym podatkowo krajem OECD
     Już piąty rok z rzędu Estonia jest najbardziej konkurencyjnym pod względem podatkowym krajem wśród wszystkich państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z raportu opublikowanego przez Tax Foundation. Polska została sklasyfikowana na 33. miejscu. Mniej konkurencyjne okazały się jedynie Włochy i Francja.
     • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewnętrznej firmy
      Z uzasadnienia: Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu oraz że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji prowadziłoby do opodatkowania wartości wyrażonej w pieniądzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osiągnął. Otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści, ponieważ akcją są takim składnikiem majątku, który przychód może dać dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany ewentualnie innych czynności. Nabycie akcji samo przez się nie daje żadnego przychodu. W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okaże się to dopiero w przyszłości.
      • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia działalności w kosztach firmy
       Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia będą kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności? W szczególności chodzi o: czesne, opłaty poniesione za udział w kursie językowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych (podręczników). Czy wydatki te mogą zostać zaliczone jako koszt również w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?
       • 17.09.2018Faktury lepszą inwestycją od obligacji?
        Faktury z odroczonym terminem płatności stają się coraz popularniejszą alternatywą m.in. dla obligacji korporacyjnych – twierdzą firmy z branży faktoringowej. W niektórych przypadkach rentowność takich instrumentów sięga nawet 10-20 proc. Z badań Krajowego Rejestru Długów wynika, że zatory płatnicze są w Polsce nadal jedną z głównych barier dla przedsiębiorców.
        • 27.09.2017Podatki na świecie: Szwecja wprowadzi nowy pakiet zmian podatkowych
         Szwedzki rząd przedstawił w ostatnich dniach pakiet zmian podatkowych, które będą towarzyszyć przyszłorocznemu budżetowi tego kraju. Pakiet zakłada m.in. obniżenie opodatkowania małych przedsiębiorstw oraz osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Potwierdzono też zapowiedź wprowadzenia nowego podatku lotniczego.
         • 04.09.2017ZUS również wydaje interpretacje indywidualne
          Czy w przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniami społecznymi mogę zwrócić się z wnioskiem o ich wyjaśnienie do ZUS podobnie jak w przypadku podatkowych interpretacji indywidualnych? Czy takie wyjaśnienie będzie miało moc wiążącą?
          • 01.09.2017ZUS również wydaje interpretacje indywidualne
           Czy w przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniami społecznymi mogę zwrócić się z wnioskiem o ich wyjaśnienie do ZUS podobnie jak w przypadku podatkowych interpretacji indywidualnych? Czy takie wyjaśnienie będzie miało moc wiążącą?
           • 04.08.2016Studia MBA jako koszt uzyskania przychodu
            Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie stanowił koszt uzyskania przychodu to w którym momencie zaplata ta stanie się kosztem uzyskania przychodu i jak taki koszt uzyskania przychodu powinien zostać ujęty?
            • 19.04.2016Podatki na świecie: Słowacja obniży podatek CIT
             Nowa koalicja rządowa na Słowacji osiągnęła porozumienie dotyczące obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmniejszenie stawki podatku korporacyjnego z 22 do 21 proc. ma być elementem szerszego programu ekonomicznego. Niedawno na obniżkę opodatkowania dochodów firm zdecydowały się także inne kraje europejskie, w tym Włochy oraz Norwegia.
             • 19.01.2016Nauka w czasie zawieszenia działalności może być kosztem
              Koszty opłat za szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej oraz koszty składek korporacyjnych za okres, w którym działalność gospodarcza była zawieszona, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
              • 18.01.2016Nauka w czasie zawieszenia działalności może być kosztem
               Koszty opłat za szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej oraz koszty składek korporacyjnych za okres, w którym działalność gospodarcza była zawieszona, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
               • 18.09.2015Podatki na świecie: Kanada podniesie podatek korporacyjny?
                Najbogatsi Kanadyjczycy oraz przedsiębiorcy powinni być wyżej opodatkowani – twierdzi Nowa Partia Demokratyczna Kanady (NDP), socjaldemokratyczna partia opozycyjna, która w tym tygodniu przedstawiła swój program wyborczy. Propozycje przewidują m.in. podniesienie podatku korporacyjnego z 15 do 17 proc.
                • 15.07.2015Podatki na świecie: Wielka Brytania obniży opodatkowanie firm
                 Do 2020 r. Wielka Brytania obniży wysokość podatku korporacyjnego do 18 proc. Jak zapowiada brytyjski rząd, takie rozwiązanie powinno zmniejszyć przewidywany wpływ na angielską gospodarkę obniżki podatku (do 12,5 proc.) w Irlandii Północnej.
                 • 30.01.2014Podatki na świecie: Obama zawalczy z podatkową nierównością
                  W trakcie wygłoszonego w środę orędzia o stanie państwa prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama sporo miejsca poświęcił podatkom, zwracając uwagę głównie na poziom skomplikowania systemu. Obama zapowiedział podjęcie „walki z podatkowymi nierównościami”.
                  • 06.06.2013Podatki na świecie: Nowy Jork wprowadzi strefy wolne od podatków?
                   Władze Nowego Jorku rozważają wprowadzenie na terenie miasta stref wolnych od opodatkowania przez okres 10 lat – donosi „Financial Times”. Jak wskazuje pomysłodawca – gubernator Andrew Cuomo – strefy powinny funkcjonować w okolicach publicznych ośrodków uniwersyteckich. Celem jest rozruszanie gospodarki i stworzenie nowych miejsc pracy.
                   • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
                    Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                    • 02.08.2012Firmy lepiej dbają o wizerunek
                     Polskie firmy przykładają coraz większą wagę do spraw związanych z odpowiedzialnością biznesu (Corporate Responsibility). Przejawia się to m.in. w większej dbałości o relacje z klientami i o wewnętrzne systemy zarządzania – oto główne wnioski z przeprowadzonej przez Deloitte weryfikacji spółek giełdowych, które aspirują do wejścia w skład RESPECT Index. W tym roku do indeksu zaliczono 20 spółek.
                     • 09.05.2011Budżet 2012: 10 mld przychodu z prywatyzacji
                      Rząd Donalda Tuska oczekuje w 2012 r. przychodów z prywatyzacji mienia państwowego na poziomie ok. 10 mld zł, z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek Skarbu Państwa do budżetu trafić ma ok. 2 mld zł. Ciągle niejasna jest przyszłość Grupy LOTOS S.A. – wynika z projektu i uzasadnienia ustawy budżetowej na rok 2012 (z dnia 5 maja 2011 r.), przyjętych w zeszłym tygodniu przez Radę Ministrów.
                      • 10.12.2010Udział pracowników w zawodach sportowych bez PIT
                       Pracownicy spółki uczestnicząc w zawodach sportowych branżowych występują w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy. Przez uczestnictwo w zawodach branżowych utrwalają, promują wizerunek firmy, a w konsekwencji nie można wykluczyć, że poprzez takie działanie marketingowo-reklamowe pracodawcy może dojść do zwiększenia jego przychodów. Pracownicy spółki uczestnicząc w sportowych zawodach branżowych podejmują działania na rzecz spółki promując w ten sposób jej wizerunek na rynku handlowym. W takiej sytuacji nie sposób przyjąć, że działania pracodawcy zostały poczynione jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                       • 05.10.2010Firmowe spotkania integracyjne nie stanowią przychodu pracownika
                        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 04.08.2010Przekształcenia przedsiębiorstw – zagadnienia ogólne
                         Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć warunki, które skłaniać będą przedsiębiorcę do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca winien jednak każdorazowo ocenić zalety i wady danej formy oraz jej specyfikę.
                         • 27.07.2010Rosnące zyski banków ożywią popyt na kredyty dla firm?
                          Zysk netto polskich banków po pierwszych pięciu miesiącach br. wyniósł 4,5 mld zł, był więc o 21 proc. wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Zdaniem eksperta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wyniki te mogą dobrze wróżyć odrodzeniu się popytu na kredyty korporacyjne.
                          • 12.03.2010Orzecznictwo NSA: Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego a KUP
                           I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów.
                           • 10.12.2009Przewozy Regionalne bez PKP w nazwie
                            Największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce zmienił nazwę. Zapoczątkowaną w listopadzie tego roku procedurę zmiany nazwy zakończyło wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od 8 grudnia brzmi ona Przewozy Regionalne. Zmianie nazwy towarzyszy wprowadzanie nowego systemu identyfikacji wizualnej.
                            • 22.10.2009Podatek od nagród w konkursie internetowym
                             Pytanie podatnika: Czy nagrody o jednorazowej wartości nie większej niż 760 zł, uzyskiwane przez grających w organizowanych przez firmę konkursach, które wspierają sprzedaż (sprzedaż premiową), mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli konkursy te są organizowane i ogłaszane za pośrednictwem stron internetowych?
                             • 18.11.2008Sprawozdanie finansowe – źródło informacji o sytuacji przedsiębiorstwa
                              Przekazuję Państwu ten krótki artykuł, aby zwrócić uwagę na ryzyka i niepewność współczesnego otoczenia, reakcje Unii Europejskiej po licznych skandalach księgowych (np. Enron) i ich wpływ na jakość sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument, na podstawie którego użytkownicy zewnętrzni, zwłaszcza inwestorzy, podejmują różnego rodzaju decyzje. Umiejętność interpretacji tego dokumentu to podstawa samodzielnego wnioskowania, nie opierającego się wyłącznie na rekomendacjach analityków. Co oczywiste – ma to istotny wpływ na wymagania i zadania, które stawiamy przed osobami zajmującymi się rachunkowością i świadczy o roli oraz randze rachunkowości we współczesnej gospodarce. Musi ona przede wszystkim odpowiadać jakościowym standardom: wiarygodności i porównywalności.
                              • 17.12.2007Nowy zarząd PZU
                               Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA ma nowego prezesa. Szef resortu skarbu powołał także dwóch członków zarządu spółki.