Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 04.12.2013Podróże służbowe: Zwrot kosztów noclegu na podstawie rachunku
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, którego wysokość przekracza limity, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., należności wypłacone pracownikowi ponad limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też są wolne od obciążeń podatkowych?
  • 03.12.2013Samochód prywatny pracownika - rozliczenie PIT i ZUS
   Pracownik może wykorzystywać dla potrzeb zakładu pracy samochód, którego jest właścicielem lub który używa na podstawie innego tytułu, niż prawo własności, a następnie otrzymywać zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Dokonanie zwrotu takich kosztów może wiązać się z obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy, a niekiedy także z koniecznością naliczenia składek ZUS. Istotne przy tym jest przede wszystkim to, czy samochód nie będący własnością pracodawcy jest wykorzystywany w związku z wykonywaniem podróży służbowych, czy w jazdach lokalnych. Nie bez znaczenia jest również podstawa prawna dokonywanego zwrotu oraz to, czy zwrot ten ma formę ryczałtu, czy też wynika z faktycznie przejechanej ilości kilometrów.
   • 02.12.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2014 r.
    Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r. wyniosła 3975 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2014 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, wzrosną w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. (cena 1 m2 za II kwartał 2013 r. wyniosła 3879 zł). Dlatego też warto trochę poczekać ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go dopiero w styczniu przyszłego roku, zyskamy wyższe limity. Z zakupami materiałów budowlanym nie należy jednak zwlekać. Od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach będzie można się ubiegać tylko w odniesieniu do materiałów nabytych do końca grudnia 2013 r.
    • 28.10.2013Podatki 2013: Zwolnienie z akcyzy na gaz wymagać będzie oświadczeń
     Od najbliższego piątku (1 listopada 2013 r.) akcyzą opodatkowany będzie gaz ziemny do celów opałowych. W nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przewidziano jednak liczne zwolnienia. – Warunkiem koniecznym jest uzyskanie od odbiorcy gazu oświadczenia, że nie używa go na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.
     • 25.10.2013Rząd wyda dodatkowe miliony na umowy śmieciowe
      Przewidziany na ten rok limit wysokości wynagrodzeń bezosobowych, czyli pieniędzy wypłacanych przez organy państwa z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (tzw. umowy śmieciowe), zostanie podniesiony o 18,3 mln zł – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Najwięcej pieniędzy trafi na projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2,8 mln zł) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (1,3 mln zł).
      • 24.10.2013Wykonanie instalacji gazowej a stawka VAT
       Pytanie podatnika: Czy realizując powyższe zadanie tj. instalację zewnętrzną (ze zbiornikiem gazu płynnego oraz przyłączem) i wewnętrzną (od zaworu odcinającego do odbiornika) należy je traktować jako jedną usługę i objąć obniżoną 8% stawką jako usługę dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego?
       • 18.10.2013"Mieszkanie dla Młodych" może okazać się niewypałem
        Z początkiem 2014 r. ruszy program „Mieszkanie dla Młodych”, w ramach którego młode osoby będą mogły ubiegać się o dopłaty do zakupu nowego mieszkania. Jak wynika jednak z danych zebranych przez Centrum AMRON, w niektórych, szczególnie większych, miastach niewiele osób będzie w stanie skorzystać ze wsparcia.
        • 15.10.2013Podatek od towarów i usług w działalności deweloperskiej
         Przedsiębiorców, którzy są deweloperami, tj. budują domy mieszkalne, po czym wyodrębniają w nich lokale mieszkalne lub też budują domy jednorodzinne, a następnie odpłatnie przenoszą ich własność na nabywców, obowiązują między innymi przepisy ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), czyli tzw. „ustawy deweloperskiej”. Wprowadza ona pewne regulacje, które mają na celu przede wszystkim ochronę kupujących, ale jednocześnie wpływają na rozliczenia podatkowe dewelopera.
         • 03.10.2013Podatki 2014: Najważniejsze limity - rachunkowość, PIT, CIT i VAT
          Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.
          • 02.10.2013Stawka VAT na rozbiórkę budynku
           Do prac rozbiórkowych mieszkaniowego obiektu budowlanego nie ma i nie miała zastosowania obniżona stawka podatku od towarów i usług, za wyjątkiem przypadków, gdy prace te stanowią konieczny element przebudowy takiego obiektu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 01.10.2013Ulga rehabilitacyjna: Dokumentowanie wydatków na przewodnika
            Interpelacja nr 20138 do ministra finansów w sprawie zasad odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na opłacanie przewodnika
            • 30.09.2013Program "Mieszkanie dla Młodych" - Sejm przyjął ustawę
             W ostatni piątek Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która wprowadzi program „Mieszkanie dla Młodych”. O pomoc będzie można starać się od początku 2014 r. Równocześnie zlikwidowana zostanie możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane.
             • 25.09.2013Podróże służbowe: Czynsz najmu samochodu a limit kilometrówki
              Z uzasadnienia: Art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie stanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go; innymi słowy, do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu.
              • 04.09.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2013 r.
               Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 sierpnia 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2013 r. wyniosła 3879 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale br., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, będą niższe w porównaniu z III kwartałem 2013 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2013 r. wyniosła 4019 zł). Dlatego też warto pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 30 września, zyskamy trochę wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.).
               • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
                Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
                • 21.08.2013Koszty podróży, opłaty za hotel, diety i kieszonkowe a PIT
                 Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu, diet i wypłata kieszonkowego stanowi przychód gości krajowych oraz zagranicznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 16.08.2013Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
                  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca może opodatkować ww. usługę budowlano-montażową wraz z materiałami i towarem jedną stawką VAT 8%?
                  • 12.08.2013Sprzedaż mieszkań i miejsc parkingowych a stawka VAT
                   Pytanie podatnika: Czy właściwa będzie sprzedaż w przyszłości lokali mieszkalnych wraz z przynależnym do niej prawem do korzystania z miejsca postojowego w podziemnym garażu ze stawką 8% VAT?
                   • 09.08.2013Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
                    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca może opodatkować ww. usługę budowlano-montażową wraz z materiałami i towarem jedną stawką VAT 8%?
                    • 30.07.2013Zwrot VAT za materiały budowlane: Limit zwrotu przy nowej inwestycji
                     Pytanie: W grudniu 2009 r. złożyłam pierwszy wniosek o zwrot VAT, dotyczący remontu mieszkania i tym samym nabyłam prawo do zwrotu podatku według limitu na remont mieszkania w latach 2009-2013. W 2013 zamierzam rozpocząć budowę domu i tym samym złożyć kolejny wniosek w tym roku o zwrot VAT-u budowlanego. Czy będzie mi przysługiwało prawo do zwrotu z tytułu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych po 1 maja 2004 r. (VZM), w związku z budową domu przez okres pięcioletni 2013-2018?
                     • 09.07.2013UOKiK zbadał, jak działają parabanki
                      Parabanki pobierają opłaty m.in. za odbiór rat w domu, przygotowanie umowy, czynności detektywistyczne czy wydłużenie czasu spłaty pożyczki – informuje w opublikowanym dziś raporcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sumie zbadano 30 firm z tej branży.
                      • 04.07.2013Budownictwo mieszkaniowe: Stawka VAT a powierzchnia użytkowa
                       Przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu i budynku na potrzeby ustalania limitów, o których mowa w art. 41 ust. 12b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług, celem skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, podatnicy są uprawnieni do wyliczenia „powierzchni użytkowych” w oparciu o jedną z normatywnych definicji, która umożliwi obliczenie powierzchni użytkowej zarówno budynków mieszkalnych jak i lokali mieszkalnych. Wyliczenia „powierzchni użytkowych” można dokonać również w oparciu o normy stosowane w budownictwie, nawet jeżeli nie są one obligatoryjne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 29.05.2013Wyjątkowo zły rok dla rynku kredytów mieszkaniowych
                        W I kwartale 2013 r. zanotowano wyraźny spadek liczby i wartości udzielanych kredytów hipotecznych – odpowiednio o 12,46 i 9,34% względem końca ubiegłego roku. Najnowszy raport AMRON-SARFiN pokazuje, że sytuacja na tym rynku jest obecnie najsłabsza od 2009 r.
                        • 28.05.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.
                         Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 maja 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r. wyniosła 4019 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, wzrosną w porównaniu z kwotami z II kwartału 2013 r. (cena 1 m2 za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł). Dlatego też warto trochę poczekać ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go dopiero w lipcu br., zyskamy wyższe limity.
                         • 20.05.2013Stawka VAT na usługi budowlane
                          Pytanie podatnika: Klienci coraz częściej są zainteresowani kompleksową usługą, czyli wykonaniem zamówionych przez nich elementów z kamienia wraz z zamontowaniem tychże elementów w miejscu przeznaczenia. Jaką stawką VAT należy opodatkować usługo budowlane?
                          • 10.05.2013Stawka VAT na lokale mieszkalne
                           Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku VAT Spółka powinna opodatkować sprzedaż poszczególnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, przygotowanych do całorocznego zamieszkania, a tym samym do stałego zamieszkania?
                           • 20.03.2013Kurs euro a limity podatkowe
                            Interpelacja nr 13880 do ministra finansów w sprawie utraty preferencji podatkowych przez przedsiębiorców w związku z kursem euro
                            • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - będzie łatwiej o kredyt
                             Do końca lipca banki muszą wprowadzić w życie nowe wytyczne dotyczące obliczania zdolności kredytowej – wynika z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany ułatwią m.in. ubieganie się o kredyty w wysokości do 15 tys. zł.
                             • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy służbowe – nowe zasady od 1 marca
                              Dzisiaj, 1 marca, zaczynają obowiązywać zmienione przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – mówią nowe regulacje.
                              • 28.02.2013Nowe wskaźniki i limity ZUS już od jutra
                               Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wskaźniki i limity, które będą mieć zastosowanie m.in. przy zmniejszaniu czy zawieszaniu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
                               • 27.02.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2013 r.
                                Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 lutego 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w II kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadną w porównaniu z kwotami z I kwartału 2013 r. (cena 1 m2 za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł). Dlatego też warto pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 31 marca br., zyskamy trochę wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.).
                                • 22.02.2013Polska musi znowelizować przepisy o VAT
                                 Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów o VAT. Jak wskazuje Bruksela, niektóre regulacje dotyczące obniżonych stawek VAT są sprzeczne z unijną dyrektywą. Zastrzeżenia KE dotyczą też innych spraw, m.in. przepisów o czasie pracy kierowców oraz hodowli świń domowych.
                                 • 20.02.2013Ewidencja prezentów o małej wartości
                                  Interpelacja nr 13156 do ministra finansów w sprawie złagodzenia obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorców prezentów o małej wartości
                                  • 18.02.2013Urzędy pracy czeka mała rewolucja
                                   Resort pracy i polityki społecznej przedstawił założenia do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projektowane zmiany dotyczą m.in. zasad funkcjonowania urzędów pracy. Pensje ich pracowników mają zostać częściowo uzależnione od efektywności danego urzędu.
                                   • 08.02.2013Usługi budowlane i konserwacyjne a VAT
                                    Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane winny być usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji instalacji przyzywowych (domofonów i wideodomofonów) wykonywane przez Wnioskodawcę w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
                                    • 07.02.2013PIT 2012: Ulga na internet w pytaniach i odpowiedziach
                                     1. Podatnik podpisał umowę z operatorem o korzystanie z sieci Internet. Związku z tym, oprócz comiesięcznych opłat za samo korzystanie z Internetu, poniósł jednorazowe opłaty za instalację, zakupił niezbędny sprzęt i dokonał opłaty aktywacyjnej. Czy wszystkie te koszty może odliczyć w ramach ulgi internetowej?
                                     • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odliczeń
                                      Choć do końca kwietnia br. trwa czas rozliczeń podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                                      • 23.01.2013Zmiany w VAT: Limity zwolnień dla prezentów małej wartości
                                       Interpelacja nr 11139 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości
                                       • 22.01.2013System OFE wymaga zmian?
                                        II filar emerytalny wymaga zmian – twierdzą eksperci PKPP Lewiatan. Organizacja proponuje m.in. wprowadzenie do systemu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mechanizmu tzw. wielofunduszowości.
                                        • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaźniki, limity
                                         Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                                         • 14.01.2013Kontrole w firmach: Roczne limity do zmiany?
                                          Interpelacja nr 11100 do ministra gospodarki w sprawie treści ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczających kontrolę urzędniczą w przedsiębiorstwach
                                          • 09.01.2013System rent rolniczych – nowe zasady
                                           Od początku 2013 r. osoby uprawnione do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować pracę, nie tracąc równocześnie prawa do pobierania świadczenia – przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Renta zostanie ewentualnie obniżona, jeśli przychód przekroczy określone limity.
                                           • 03.01.2013Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu
                                            Pytanie podatnika: W jakim momencie Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tj. od dnia, w którym przychód przekroczył limit, czy od 1 stycznia 2013 r. i od kiedy zobowiązany będzie do zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                                            • 02.01.2013Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
                                             Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
                                             • 31.12.2012Podróże służbowe: Zwrot opłat za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                                              Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                              • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
                                               1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość.
                                               • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
                                                Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                                • 14.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                                                 We wczorajszym odcinku przedstawiłem zasady oszczędzania w IKE, porównując jednocześnie korzyści podatkowe osiągane za pomocą tego instrumentu z korzyściami, jakie przynosi umieszczenie środków na lokacie. Wyliczenia wskazały, że możliwość uniknięcia podatku od zysków z kapitałów pieniężnych powoduje znaczny wzrost efektywności takiego sposobu inwestowania. IKE to przykład inwestowania pozwalającego uniknąć opodatkowania – zgodnie z wolą ustawodawcy. Korzyść w przypadku IKE jest odroczona – odczuwamy ją w przyszłości, kiedy już możemy skorzystać z ulgi podatkowej i wypłacić zgromadzone i pomnożone pieniądze. Zupełnie innego rodzaju korzyści podatkowe odniesiemy, oszczędzając pieniądze na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
                                                 • 13.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2)
                                                  Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).
                                                  • 12.12.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Nowe limity zwolnień
                                                   Limit rocznych obrotów – uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych – zostanie zrównany do 20 tys. zł w skali roku. Ewidencję będą musiały obowiązkowo prowadzić również szkoły nauki jazdy. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów ws. zwolnień wejdzie w życie już z początkiem 2013 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 11 ] następna strona »