Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 28.05.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 maja 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r. wyniosła 4019 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, wzrosną w porównaniu z kwotami z II kwartału 2013 r. (cena 1 m2 za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł). Dlatego też warto trochę poczekać ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go dopiero w lipcu br., zyskamy wyższe limity.
  • 20.05.2013Stawka VAT na usługi budowlane
   Pytanie podatnika: Klienci coraz częściej są zainteresowani kompleksową usługą, czyli wykonaniem zamówionych przez nich elementów z kamienia wraz z zamontowaniem tychże elementów w miejscu przeznaczenia. Jaką stawką VAT należy opodatkować usługo budowlane?
   • 10.05.2013Stawka VAT na lokale mieszkalne
    Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku VAT Spółka powinna opodatkować sprzedaż poszczególnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, przygotowanych do całorocznego zamieszkania, a tym samym do stałego zamieszkania?
    • 20.03.2013Kurs euro a limity podatkowe
     Interpelacja nr 13880 do ministra finansów w sprawie utraty preferencji podatkowych przez przedsiębiorców w związku z kursem euro
     • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - będzie łatwiej o kredyt
      Do końca lipca banki muszą wprowadzić w życie nowe wytyczne dotyczące obliczania zdolności kredytowej – wynika z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany ułatwią m.in. ubieganie się o kredyty w wysokości do 15 tys. zł.
      • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy służbowe – nowe zasady od 1 marca
       Dzisiaj, 1 marca, zaczynają obowiązywać zmienione przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – mówią nowe regulacje.
       • 28.02.2013Nowe wskaźniki i limity ZUS już od jutra
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wskaźniki i limity, które będą mieć zastosowanie m.in. przy zmniejszaniu czy zawieszaniu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
        • 27.02.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2013 r.
         Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 lutego 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2012 r. wyniosła 3837 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w II kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadną w porównaniu z kwotami z I kwartału 2013 r. (cena 1 m2 za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł). Dlatego też warto pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 31 marca br., zyskamy trochę wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.).
         • 22.02.2013Polska musi znowelizować przepisy o VAT
          Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów o VAT. Jak wskazuje Bruksela, niektóre regulacje dotyczące obniżonych stawek VAT są sprzeczne z unijną dyrektywą. Zastrzeżenia KE dotyczą też innych spraw, m.in. przepisów o czasie pracy kierowców oraz hodowli świń domowych.
          • 20.02.2013Ewidencja prezentów o małej wartości
           Interpelacja nr 13156 do ministra finansów w sprawie złagodzenia obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorców prezentów o małej wartości
           • 18.02.2013Urzędy pracy czeka mała rewolucja
            Resort pracy i polityki społecznej przedstawił założenia do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projektowane zmiany dotyczą m.in. zasad funkcjonowania urzędów pracy. Pensje ich pracowników mają zostać częściowo uzależnione od efektywności danego urzędu.
            • 08.02.2013Usługi budowlane i konserwacyjne a VAT
             Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane winny być usługi montażu, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji instalacji przyzywowych (domofonów i wideodomofonów) wykonywane przez Wnioskodawcę w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
             • 07.02.2013PIT 2012: Ulga na internet w pytaniach i odpowiedziach
              1. Podatnik podpisał umowę z operatorem o korzystanie z sieci Internet. Związku z tym, oprócz comiesięcznych opłat za samo korzystanie z Internetu, poniósł jednorazowe opłaty za instalację, zakupił niezbędny sprzęt i dokonał opłaty aktywacyjnej. Czy wszystkie te koszty może odliczyć w ramach ulgi internetowej?
              • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odliczeń
               Choć do końca kwietnia br. trwa czas rozliczeń podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
               • 23.01.2013Zmiany w VAT: Limity zwolnień dla prezentów małej wartości
                Interpelacja nr 11139 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu kwotowego dla prezentów o małej wartości
                • 22.01.2013System OFE wymaga zmian?
                 II filar emerytalny wymaga zmian – twierdzą eksperci PKPP Lewiatan. Organizacja proponuje m.in. wprowadzenie do systemu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mechanizmu tzw. wielofunduszowości.
                 • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaźniki, limity
                  Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                  • 14.01.2013Kontrole w firmach: Roczne limity do zmiany?
                   Interpelacja nr 11100 do ministra gospodarki w sprawie treści ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczających kontrolę urzędniczą w przedsiębiorstwach
                   • 09.01.2013System rent rolniczych – nowe zasady
                    Od początku 2013 r. osoby uprawnione do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować pracę, nie tracąc równocześnie prawa do pobierania świadczenia – przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Renta zostanie ewentualnie obniżona, jeśli przychód przekroczy określone limity.
                    • 03.01.2013Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu
                     Pytanie podatnika: W jakim momencie Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tj. od dnia, w którym przychód przekroczył limit, czy od 1 stycznia 2013 r. i od kiedy zobowiązany będzie do zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                     • 02.01.2013Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
                      Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
                      • 31.12.2012Podróże służbowe: Zwrot opłat za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                       Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                       • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
                        1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość.
                        • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
                         Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                         • 14.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                          We wczorajszym odcinku przedstawiłem zasady oszczędzania w IKE, porównując jednocześnie korzyści podatkowe osiągane za pomocą tego instrumentu z korzyściami, jakie przynosi umieszczenie środków na lokacie. Wyliczenia wskazały, że możliwość uniknięcia podatku od zysków z kapitałów pieniężnych powoduje znaczny wzrost efektywności takiego sposobu inwestowania. IKE to przykład inwestowania pozwalającego uniknąć opodatkowania – zgodnie z wolą ustawodawcy. Korzyść w przypadku IKE jest odroczona – odczuwamy ją w przyszłości, kiedy już możemy skorzystać z ulgi podatkowej i wypłacić zgromadzone i pomnożone pieniądze. Zupełnie innego rodzaju korzyści podatkowe odniesiemy, oszczędzając pieniądze na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
                          • 13.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2)
                           Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).
                           • 12.12.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Nowe limity zwolnień
                            Limit rocznych obrotów – uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych – zostanie zrównany do 20 tys. zł w skali roku. Ewidencję będą musiały obowiązkowo prowadzić również szkoły nauki jazdy. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów ws. zwolnień wejdzie w życie już z początkiem 2013 r.
                            • 06.12.2012Zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym
                             Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim oraz trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty.
                             • 03.12.2012Wpłaty na IKE i PPE – limity na 2013 rok
                              Limity wpłat na IKE i dodatkowych składek na PPE wzrosną łącznie w 2013 r. o niecałe 1,4 tys. zł w porównaniu do bieżącego roku – ogłosiło w opublikowanych w Monitorze Polskim obwieszczeniach z 22 listopada 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
                              • 03.12.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.
                               Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 listopada 2012 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, dość znacznie spadły w porównaniu z kwotami z IV kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 31 grudnia br., zyskamy wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.).
                               • 23.11.2012Karta kredytowa zapewni tańsze zakupy?
                                Niektóre banki zwracają posiadaczom kart kredytowych część opłaconych nimi wydatków. Stawki procentowe wahają się od 0,5 do nawet 5% – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Expander.
                                • 22.11.2012Służbowy telefon komórkowy a przychód pracownika
                                 Pracodawcy bardzo często przekazują swoim pracownikom telefony komórkowe. Zazwyczaj mają one pomagać w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mogą korzystać z nich również w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapłacić podatek? W jaki sposób dokonać takiego rozliczenia?
                                 • 12.11.2012Program „Mieszkanie dla Młodych” – jest projekt założeń
                                  Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadzi w życie program „Mieszkanie dla Młodych”. Źródłem finansowania programu stanie się likwidacja systemu zwrotu VAT na materiały budowlane.
                                  • 24.10.2012Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy
                                   Interpelacja nr 8597 do ministra gospodarki w sprawie kontrowersji wokół maksymalnego czasu trwania kontroli w przedsiębiorstwie
                                   • 18.10.2012Podatki 2013: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT
                                    16 października br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia podatku VAT, a także wprowadzić stabilność prawną oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
                                    • 16.10.2012Wyżywienie w czasie podróży służbowej a przychód pracownika
                                     Pytanie podatnika: Spółka zamierza sporządzić regulamin wewnętrzny, w ramach którego pracownicy odbywający podróże służbowe uzyskają umocowanie do tego, aby odbywając podróże nabywali w imieniu i na rzecz Spółki posiłki lub korzystali z posiłków nabytych przez Spółkę w inny sposób (np. w cenie konferencji, w której pracownik uczestniczy itp.). Stosując takie rozwiązanie Spółka przyjmowała będzie, że jako pracodawca zapewniła pracownikom wyżywienie, co wyeliminuje obowiązek wypłaty diety. Czy zapewniając pracownikom posiłki o wartości wyższej niż kwota diety Spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                     • 15.10.2012Mieszkanie dla młodych - program rządowy
                                      Z końcem 2012 roku kończy się rządowy program mieszkaniowy „Rodzina na Swoim”. Rząd zapowiada również likwidację przywileju zwrotu części VAT za materiały budowlane. W zamian proponuje program „Mieszkanie dla młodych”, w którego ramach młode rodziny, małżeństwa, a także single będą mogli liczyć na dopłatę państwa do kredytu mieszkaniowego.
                                      • 12.10.2012Rodzina na swoim - gdzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej?
                                       Aktualnie najłatwiej o uzyskanie pomocy w ramach programu „Rodzina na Swoim” jest w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. W miastach tych ponad 90% mieszkań na rynku spełnia obecne wymogi cenowe – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Open Finance. Najgorzej sytuacja wygląda w Gdyni (7,7%).
                                       • 09.10.2012Ceny transferowe: Obowiązek sporządzania dokumentacji dla podmiotów powiązanych
                                        Podmioty powiązane bardzo często stosują wobec siebie ceny inne niż w stosunku do pozostałych kontrahentów. Jeśli wartość przekroczy pewne kwoty, pojawi się obowiązek sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych.
                                        • 02.10.2012Podatki 2013: Najważniejsze limity – rachunkowość, PIT, CIT i VAT
                                         Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.
                                         • 01.10.2012Ulga rehabilitacyjna a zwrot VAT za materiały budowlane
                                          Pytanie podatnika: Czy faktury według ceny brutto na materiały budowlane, które zostały uwzględnione w zeznaniu za 2011 r. jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej (remont mieszkania w celu przystosowania do niepełnosprawności) Wnioskodawczyni może załączyć do wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane?
                                          • 27.09.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.
                                           Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 30 września br. zyskamy nieco wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.). Natomiast dla osób składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
                                           • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
                                            Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
                                            • 06.09.2012Podróże służbowe zleceniobiorców
                                             Czy zleceniodawca może wysłać zleceniobiorcę w podróż służbową, tak jak pracodawca pracownika? Czy zleceniobiorcy należy wypłacać diety? Czy zwrot wydatków z tytułu delegacji, będzie dla zleceniobiorcy wolny od podatku dochodowego i składek ZUS?
                                             • 28.08.2012Kontrole w firmach – roczne limity do zmiany?
                                              Regulacje dotyczące czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym w przedsiębiorstwach wymagają zmian – twierdzą Pracodawcy RP. Zrzeszająca ponad 7500 polskich firm organizacja chce wydłużenia rocznego limitu czasu kontroli, przy jednoczesnym doprecyzowaniu, że obejmuje on wszystkie organy łącznie, a nie każdy z osobna.
                                              • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczącego rozliczania delegacji
                                               Ministerstwo pracy i polityki społecznej opublikowało niedawno kolejny już (czwarty) projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
                                               • 10.08.2012Wyższe diety za podróże służbowe od 2013 r.
                                                Od początku przyszłego roku wzrosną diety za podróże służbowe, zarówno krajowe (z 23 do 30 zł – wzrost o 30,4%), jak i zagraniczne – wynika z ostatniej wersji projektu rozporządzenia resortu pracy ws. wysokości diet za podróże służbowe dla pracowników sfery samorządowej i budżetowej. Podniesione zostaną także inne ryczałty, obliczane w relacji do diety.
                                                • 09.08.2012Limit kilometrówki a czynsz za wynajem samochodu
                                                 Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                                                 • 25.07.2012Zwrot kosztów wyżywienia a przychód pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 17.07.2012Negatywna opinia NIK o funkcjonowaniu spółki ELEWARR
                                                   Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na stronie internetowej raport z kontroli przeprowadzonej rok temu w spółce ELEWARR. M.in. temat tej spółki wypłynął w ostatnich dniach wraz z tzw. Taśmami PSL, czyli nagraniem rozmowy przeprowadzonej przez dwóch polityków PSL.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 11 ] następna strona »