Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 06.12.2012Zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym
  Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim oraz trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty.
  • 03.12.2012Wpłaty na IKE i PPE – limity na 2013 rok
   Limity wpłat na IKE i dodatkowych składek na PPE wzrosną łącznie w 2013 r. o niecałe 1,4 tys. zł w porównaniu do bieżącego roku – ogłosiło w opublikowanych w Monitorze Polskim obwieszczeniach z 22 listopada 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
   • 03.12.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2013 r.
    Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 listopada 2012 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2013 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, dość znacznie spadły w porównaniu z kwotami z IV kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 31 grudnia br., zyskamy wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.).
    • 23.11.2012Karta kredytowa zapewni tańsze zakupy?
     Niektóre banki zwracają posiadaczom kart kredytowych część opłaconych nimi wydatków. Stawki procentowe wahają się od 0,5 do nawet 5% – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Expander.
     • 22.11.2012Służbowy telefon komórkowy a przychód pracownika
      Pracodawcy bardzo często przekazują swoim pracownikom telefony komórkowe. Zazwyczaj mają one pomagać w wykonywanej pracy. Czasem jednak pracownicy mogą korzystać z nich również w celach prywatnych. Czy pracownik musi w takiej sytuacji zapłacić podatek? W jaki sposób dokonać takiego rozliczenia?
      • 12.11.2012Program „Mieszkanie dla Młodych” – jest projekt założeń
       Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu założeń ustawy o pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która wprowadzi w życie program „Mieszkanie dla Młodych”. Źródłem finansowania programu stanie się likwidacja systemu zwrotu VAT na materiały budowlane.
       • 24.10.2012Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy
        Interpelacja nr 8597 do ministra gospodarki w sprawie kontrowersji wokół maksymalnego czasu trwania kontroli w przedsiębiorstwie
        • 18.10.2012Podatki 2013: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT
         16 października br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy mają uprościć rozliczenia podatku VAT, a także wprowadzić stabilność prawną oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy).
         • 16.10.2012Wyżywienie w czasie podróży służbowej a przychód pracownika
          Pytanie podatnika: Spółka zamierza sporządzić regulamin wewnętrzny, w ramach którego pracownicy odbywający podróże służbowe uzyskają umocowanie do tego, aby odbywając podróże nabywali w imieniu i na rzecz Spółki posiłki lub korzystali z posiłków nabytych przez Spółkę w inny sposób (np. w cenie konferencji, w której pracownik uczestniczy itp.). Stosując takie rozwiązanie Spółka przyjmowała będzie, że jako pracodawca zapewniła pracownikom wyżywienie, co wyeliminuje obowiązek wypłaty diety. Czy zapewniając pracownikom posiłki o wartości wyższej niż kwota diety Spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
          • 15.10.2012Mieszkanie dla młodych - program rządowy
           Z końcem 2012 roku kończy się rządowy program mieszkaniowy „Rodzina na Swoim”. Rząd zapowiada również likwidację przywileju zwrotu części VAT za materiały budowlane. W zamian proponuje program „Mieszkanie dla młodych”, w którego ramach młode rodziny, małżeństwa, a także single będą mogli liczyć na dopłatę państwa do kredytu mieszkaniowego.
           • 12.10.2012Rodzina na swoim - gdzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej?
            Aktualnie najłatwiej o uzyskanie pomocy w ramach programu „Rodzina na Swoim” jest w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. W miastach tych ponad 90% mieszkań na rynku spełnia obecne wymogi cenowe – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Open Finance. Najgorzej sytuacja wygląda w Gdyni (7,7%).
            • 09.10.2012Ceny transferowe: Obowiązek sporządzania dokumentacji dla podmiotów powiązanych
             Podmioty powiązane bardzo często stosują wobec siebie ceny inne niż w stosunku do pozostałych kontrahentów. Jeśli wartość przekroczy pewne kwoty, pojawi się obowiązek sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych.
             • 02.10.2012Podatki 2013: Najważniejsze limity – rachunkowość, PIT, CIT i VAT
              Przełom września i października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.
              • 01.10.2012Ulga rehabilitacyjna a zwrot VAT za materiały budowlane
               Pytanie podatnika: Czy faktury według ceny brutto na materiały budowlane, które zostały uwzględnione w zeznaniu za 2011 r. jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej (remont mieszkania w celu przystosowania do niepełnosprawności) Wnioskodawczyni może załączyć do wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane?
               • 27.09.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.
                Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 30 września br. zyskamy nieco wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.). Natomiast dla osób składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
                • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
                 Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
                 • 06.09.2012Podróże służbowe zleceniobiorców
                  Czy zleceniodawca może wysłać zleceniobiorcę w podróż służbową, tak jak pracodawca pracownika? Czy zleceniobiorcy należy wypłacać diety? Czy zwrot wydatków z tytułu delegacji, będzie dla zleceniobiorcy wolny od podatku dochodowego i składek ZUS?
                  • 28.08.2012Kontrole w firmach – roczne limity do zmiany?
                   Regulacje dotyczące czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym w przedsiębiorstwach wymagają zmian – twierdzą Pracodawcy RP. Zrzeszająca ponad 7500 polskich firm organizacja chce wydłużenia rocznego limitu czasu kontroli, przy jednoczesnym doprecyzowaniu, że obejmuje on wszystkie organy łącznie, a nie każdy z osobna.
                   • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczącego rozliczania delegacji
                    Ministerstwo pracy i polityki społecznej opublikowało niedawno kolejny już (czwarty) projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
                    • 10.08.2012Wyższe diety za podróże służbowe od 2013 r.
                     Od początku przyszłego roku wzrosną diety za podróże służbowe, zarówno krajowe (z 23 do 30 zł – wzrost o 30,4%), jak i zagraniczne – wynika z ostatniej wersji projektu rozporządzenia resortu pracy ws. wysokości diet za podróże służbowe dla pracowników sfery samorządowej i budżetowej. Podniesione zostaną także inne ryczałty, obliczane w relacji do diety.
                     • 09.08.2012Limit kilometrówki a czynsz za wynajem samochodu
                      Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                      • 25.07.2012Zwrot kosztów wyżywienia a przychód pracownika
                       Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                       • 17.07.2012Negatywna opinia NIK o funkcjonowaniu spółki ELEWARR
                        Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na stronie internetowej raport z kontroli przeprowadzonej rok temu w spółce ELEWARR. M.in. temat tej spółki wypłynął w ostatnich dniach wraz z tzw. Taśmami PSL, czyli nagraniem rozmowy przeprowadzonej przez dwóch polityków PSL.
                        • 17.07.2012Stawka VAT na rozbiórkę budynku
                         Z uzasadnienia: Usługi polegające na wykonywaniu rozbiórki budynków, bez względu na symbol PKOB obiektu którego dotyczą, choć wiążą się z wykonywanymi robotami budowlanymi, nie stanowią usług związanych z dostawą, budową, remontem, modernizacją, termomodemizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku bowiem rozbiórki budynków, konsekwencją jest likwidacja obiektu mieszkalnego, nie zaś jego budowa, przebudowa, remont, czy modernizacja. Zatem, prace rozbiórkowe podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.
                         • 03.07.2012Tańsze paliwo podczas wakacyjnego wyjazdu?
                          Osoby planujące wakacyjny wyjazd własnym samochodem nerwowo studiują ceny paliw. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl przypominają, że z niektórymi kartami płatniczymi część wydatków na stacji benzynowych może się zwrócić.
                          • 29.06.2012Od 1 lipca niższe ceny roamingu
                           Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe, niższe stawki za przesyłanie danych oraz wiadomości tekstowych i głosowych w roamingu na terenie Unii Europejskiej. Transfer 1 megabajta będzie kosztować maksymalnie 70 eurocentów (bez VAT). W kolejnych dwóch latach ceny pójdą jeszcze bardziej w dół.
                           • 20.06.2012VAT 2012: Parametry, wskaźniki, limity
                            Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę - konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                            • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
                             W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                             • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakładzie fotograficznym musi być kasa?
                              Zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest to, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
                              • 30.05.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.
                               Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 23 maja 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, znacząco wzrosły w porównaniu z kwotami z II kwartału 2012 (cena 1 m2 za IV kwartał 2011 r. wyniosła 3829 zł). Zatem, dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
                               • 28.05.2012Nowe limity przychodów emerytów i rencistów
                                Od 1 czerwca 2012 roku będą obowiązywać nowe kwoty przychodu, który emeryt lub rencista będzie mógł miesięcznie osiągać bez zawieszenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia.
                                • 09.05.2012Import towarów przez podróżnych
                                 Terytorium Unii Europejskiej (UE) składa się z terytoriów Państw Członkowskich i otoczone jest zewnętrzną granicą celną z krajami, które nie należą do UE (tzw. kraje trzecie). Między Państwami Członkowskimi UE granica celna nie występuje. Przywóz (import) towarów z krajów trzecich na terytorium UE, przez zewnętrzną granicę celną, wiąże się z koniecznością zapłacenia cła i podatków.
                                 • 04.05.2012Będą zmiany w Kodeksie morskim
                                  Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji Kodeksu morskiego oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Zmiany w prawie przygotował minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.
                                  • 18.04.2012Zwrot VAT na materiały budowlane w 2012 r.
                                   Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
                                   • 30.03.2012Roaming będzie tańszy
                                    Przedwczoraj zakończono negocjacje ws. nowego rozporządzenia roamingowego. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada UE ustaliły nowe, niższe limity cenowe za poszczególne usługi. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2012 r.
                                    • 27.03.2012Jak wybrać konto osobiste
                                     Już kilka banków pozwala zarabiać na zwykłych ROR-ach. Nie ma co liczyć na przysłowiowe kokosy, ale wpływy powinny z przynajmniej kilkuzłotową nawiązką pokryć koszty obsługi rachunku. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl prezentują różne opcje.
                                     • 22.03.2012Stawka VAT na sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył nieruchomość niezabudowaną obejmującą grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, na której rozpoczął budowę budynków mieszkalnych. Wnioskodawca podjął jednak decyzję o wycofaniu się z działalności deweloperskiej na rynku, na którym znajduje się nieruchomość i postanowił ją sprzedać innemu przedsiębiorcy prowadzącemu podobną działalność. Jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować Wnioskodawca przy dostawie gruntu z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych?
                                      • 27.02.2012Wydatki gastronomiczne jako koszt podatkowy
                                       Koszty reprezentacji, o jakich mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wydatki związane z przedstawicielstwem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, bez względu na ich wystawność lub miejsce świadczenia. Zatem, wydatki na wszelkie tego typu usługi i artykuły, wiążące się z reprezentowaniem podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie także od tego, czy usługi te i zakupione artykuły były wykorzystywane w kontaktach z kontrahentami w siedzibie przedsiębiorstwa (zakładu), czy też poza nią. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r. (II FSK 1445/10).
                                       • 09.02.2012Stawka VAT na montaż systemów alarmowych
                                        Pytanie: W ramach prowadzonej działalności wykonuję m.in. instalacje elektronicznego zabezpieczania (w tym systemy alarmowe i przeciwpożarowe) w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W celu sprawnego działania instalacje te są przeze mnie serwisowane. Wykonuję także modernizację i naprawy ww. instalacji elektronicznego zabezpieczenia. Czy w przypadku wykonania instalacji systemów alarmowych w obiektach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 objętych społecznym programem mieszkaniowym mam prawo zastosować 8% stawkę VAT na te usługi?
                                        • 30.01.2012PIT 2011: Ulga na Internet
                                         Z ulgi internetowej możesz skorzystać, gdy poniosłeś w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu oraz wydatki te udokumentowane są fakturą wystawioną w formie papierowej lub elektronicznej (tzw. ekofaktura). Ulga internetowa jest limitowana, tj. dochód możemy pomniejszyć maksymalnie o 760 zł rocznie. Dodać należy, że kwota odliczana od dochodu dotyczy tylko wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od tego, czy korzystasz z niego poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym. Ulga ta nie przysługuje więc z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet.
                                         • 30.01.2012Zwrot VAT za materiały budowlane: Jak numerować wnioski
                                          Pytanie: Wraz z małżonką złożyłem w urzędzie skarbowym wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Łącznie w latach 2006-2010 zostało złożonych pięć wniosków. Czy składając swój szósty wniosek WZM-1 w 2011 r. powinienem złożyć go z nr 1, czy z nr 6 i w związku z tym, jaka kwota limitu będzie obowiązywała nas, w sytuacji gdy wniosek będzie dotyczył inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę?
                                          • 18.01.2012Koniec nielimitowanego dostępu do Internetu?
                                           2012 rok może przynieść koniec nielimitowanego dostępu do Internetu. Dostawcy będą najprawdopodobniej zmuszeni do ograniczeń, aby móc zachować ciągłość oferowanych usług. W ciągu najbliższych 12 miesięcy coraz większym powodzeniem mają cieszyć się tablety oraz tanie smartfony – wynika z raportu pn. TMT Predictions 2012”, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte.
                                           • 13.01.2012Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego
                                            Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie. Przez kilkaset miesięcy budżet domowy jest obciążany co miesiąc dużym wydatkiem. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl informują jednak o sposobie na trwałe obniżenie raty - wydłużeniu okresu spłaty.
                                            • 02.01.2012Niekorzystne zmiany na rynku kredytów hipotecznych
                                             W 2011 r. na rynku kredytów hipotecznych odnotowano wiele niekorzystnych dla kredytobiorców zmian. W górę poszło przeciętne oprocentowanie kredytów (mimo spadku marż), a większość banków wycofała ze swojej oferty kredyty walutowe – wynika z najnowszego raportu podsumowującego sytuację na rynku kredytów hipotecznych w 2011 r., przygotowanego przez Metrohouse i firmę doradczą Expander.
                                             • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestrującej
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadził działalność TAXI. Przy wprowadzeniu przepisów dotyczących rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalował takie urządzenie, korzystając z ulgi na jego zakup. Jednakże swoje przedsiębiorstwo Wnioskodawca prowadził jeszcze tylko rok. W związku z czym zgłosił się do urzędu skarbowego i ulgę ową zwrócił w całości. Zainteresowany wskazał, iż upłynęło pięć lat, stracił on pracę i znów zasiadł za kierownicą taksówki, wyrobił licencję i zakupił kasę. Czy Wnioskodawca może tylko raz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
                                              • 27.12.2011Adaptacja lokalu użytkowego na dom letniskowy a stawka VAT
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na podstawie umowy zawartej z klientem usługę polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na dom letniskowy całoroczny, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Jak powinny być opodatkowane ww. roboty budowlano-montażowe wraz z materiałem?
                                               • 20.12.2011Kredyty hipoteczne w 2012 roku: Będzie trudniej, lecz przejrzyście
                                                Jaki będzie rok 2012 na rynku kredytów hipotecznych? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl podpowiadają, kto powinien śpieszyć się w przyszłym roku z zaciągnięciem kredytu na dom, komu będzie ciężej, a komu łatwiej.
                                                • 19.12.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2012 r.
                                                 Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                                                 • 12.12.2011Samorządy będą musiały ograniczyć deficyt
                                                  Rząd zamierza wprowadzić szereg nowych przepisów, nakładających na samorządy dodatkowe obowiązki i limity. Zgodnie z nowymi przepisami, sektor samorządowy będzie musiał obniżyć poziom swojego deficytu budżetowego o 0,4% PKB już w 2012 roku – zmiany przewiduje projekt nowelizacji (z 8 grudnia 2011 r.) ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
                                                  • 09.12.2011Roboty budowlano-montażowe w lokalach mieszkalnych a stawka VAT
                                                   Pytanie podatnika: Czy usługi budowlano-montażowe sklasyfikowane zgodne z PKWiU 2008 pod symbolem 43.39.19.0 (Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych), w postaci zabudowy części lokalu mieszkalnego sauną lub łaźnią parową w obiektach budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali użytkowych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »