Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artykuły agd

 • 25.07.2018Nieodpłatne prace jako składnik wartości początkowej lokalu
  Pytanie: Czy na wartość początkową lokalu składały się będą także elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawcę - tj. np., gdy sam położy glazurę, zainstaluje armaturę, pomaluje ściany, itd.? Czy jako wartość wykonanej przez Wnioskodawcę pracy może On przyjąć wartość odpowiadającej jej usługi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywał się będzie w potrzebne do remontu materiały?
  • 24.08.2015PIT. Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
   Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawcę od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 24.02.2015Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza korzystać z pomocy udzielanej przez Fundację ..., która posiada status organizacji pożytku publicznego, a jednym z jej celów statutowych jest pomoc społeczna. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z Fundacją umowę, na podstawie, której zostanie jej udostępnione subkonto bankowe prowadzone w banku w celu gromadzenia i wpłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację jej dziecka. Czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
    • 21.02.2012Współpraca gospodarcza z Francją coraz bardziej intensywna
     Relacje gospodarcze miedzy Polską a Francją, współpraca energetyczna oraz sytuacja w strefie euro – przede wszystkim na te tematy rozmawiali przedsiębiorcy zrzeszeni we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem.
     • 16.05.2011Leasing konsumencki czyli rewolucja
      Leasing konsumencki to przełom – uważa wicepremier Waldemar Pawlak. Od 1 lipca każdy będzie mógł wyleasingować np. samochód. Do tej pory taką możliwość mają jedynie przedsiębiorcy.
      • 02.07.2009Orzecznictwo: Sądowy finał aukcyjnego handlu
       Z uzasadnienia: Zatem organy prawidłowo wskazały, że nie mogły zastosować przy szacowaniu podstawy opodatkowania metody porównawczej wewnętrznej, bowiem skarżący nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednich okresach, jak również metody porównawczej zewnętrznej, gdyż warunki prowadzenia przez niego działalności różniły się znacznie od tych podatników, którzy zarejestrowali działalność i w związku z tym ponosili udokumentowane koszty, w tym na nabycie towarów handlowych. Do zastosowania metody remanentowej wymagane były zaś dokumenty na podstawie, których można określić majątek przedsiębiorstwa na początek i koniec okresu, a takich dowodów skarżący w ogóle nie posiadał.
       • 27.03.2008Zużyty sprzęt AGD: Brak informacji u handlowców
        Przedsiębiorcy nie informują, co należy zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego – wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej, zleconej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów.