WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 29.09.2022
  Bon Turystyczny ważny do końca marca 2023 r.
  Termin zakończenia płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce to 31 marca 2023 r. więcej »
 • 29.09.2022
  Podatki 2023: Nowy budżet zakłada wzrost dochodów podatkowych o 17,4 proc.
  W przyszłym roku dochody podatkowe państwa mają wzrosnąć o 17,4 proc. względem obecnego roku – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2023 r., który został już przyjęty przez rząd. Projekt zakłada również m.in. pewien wzrost udziału samorządów we wpływach z podatku dochodowego PIT. więcej »
 • 29.09.2022
  Związki zawodowe uzyskają dostęp do dodatkowych informacji od pracodawców
  Sejm rozpoczyna prace nad projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, który zakłada zobowiązanie pracodawcy do udzielania na wniosek zakładowej organizacji związkowej dodatkowych informacji. Chodzi głównie o dane dotyczące parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji odnoszących się np. do warunków pracy. więcej »
 • 29.09.2022
  Wkrótce ważne zmiany w Prawie energetycznym
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Główną zmianą będzie zniesienie obowiązku sprzedaży 100 proc. wyprodukowanej energii elektrycznej za pośrednictwem zorganizowanej platformy obrotu. Projektowana nowelizacja ma w założeniu wspierać rozwój rynku energii elektrycznej. więcej »
 • 29.09.2022
  Wpływy podatkowe w górę. Dochody z CIT wzrosły o ponad 40 proc.
  W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o 37,3 mld zł względem analogicznego okresu w roku poprzednim – poinformowało Ministerstwo Finansów. W największym, bo o 42,2 proc. rok do roku, stopniu zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego CIT. W przypadku VAT wzrost był już wyraźnie niższy i wyniósł 7,9 proc. więcej »
 • 29.09.2022
  Dodatek elektryczny dla ogrzewających dom prądem
  Wczoraj, na 62. posiedzeniu Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, który m.in. określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny dla odbiorców energii w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. więcej »
 • 29.09.2022
  Niższy limit płatności gotówkowych dopiero od 2024 r.
  Obniżenie jednorazowej wartości transakcji, o której mowa w ustawie - Prawo przedsiębiorców z 15 000 zł do 8000 zł, miało obowiązywać od 2023 roku. Jednak ustawą nowelizującą ustawę z dnia 29 października 2021 roku jego vacatio legis zostało wydłużone do 1 stycznia 2024 roku. Powyższe skutkuje odroczeniem o rok, tj. do 1 stycznia 2024 roku wejścia w życie przepisów obniżających limity płatności gotówkowych. więcej »
 • 29.09.2022
  Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania. Czy można odliczyć VAT?
  Od stycznia br. podatnik, który jest VAT-owcem, wynajmuje strych firmie handlowej na biuro rachunkowe. W pozostałej części domu mieszka z rodziną. Jedyną wspólną częścią wykorzystywaną przez obie strony są schody oraz dojście przez ogród do budynku. Podatnik nie ma oddzielnych liczników zużycia: gazu, energii, wody ani oddzielnego rachunku za śmieci. Czy może w takim razie odpisać od opłacanego VAT część opłat za ww. media? więcej »
 • 29.09.2022
  PIT: Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu po zmianach
  Do końca 2021 r. sprzedaż pojazdu wykupionego prywatnie po upływie 6 miesięcy od wykupu nie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Od 1 stycznia 2022 r. kwestie te zostały uregulowane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Od tego roku przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten ma więc zastosowanie także do składników wykorzystywanych w działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Co istotne, nowy przepis ma zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. więcej »
 • 29.09.2022
  PIT: Sposób dokumentowania wydatków poniesionych w delegacji
  Zgodnie z art. 77(5) § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wydatki te zostały określone w tzw. rozporządzeniu delegacyjnym. więcej »
 • 29.09.2022
  [30.09.2022] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury
  Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Co istotne - po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna. więcej »
 • 29.09.2022
  [04.10.2022] Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu
  Zmiany podatkowe, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi poprzez wdrożenie Polskiego Ładu oraz konieczność korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu. więcej »
 • 29.09.2022
  [05.10.2022] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę z uwzględnieniem pakietu mobilności - podatki i ubezpieczenia
  Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia, a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Regulacje te mają również zastosowanie do obywateli UE pracujących w Polsce. Ponadto, od 2 lutego 2022 obowiązuje tzw. Pakiet mobilności, który zmienia zasady rozliczania podróży międzynarodowych kierowców. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi obowiązująca już Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej. Ponadto, na wysokość podatków pracowników delegowanych będą miały wpływ zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski ład - podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego a także np. ulga na powrót. W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie ma praktycznie przygotować Państwa do tego, by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami. więcej »
 • 29.09.2022
  [06.10.2022] Szkolenie on-line: Najnowsze i planowane zmiany w podatku PIT - Polski Ład 2.0
  Rok 2022 przyniósł największą rewolucję podatkową od wielu lat. Większość zmian dotyczy osób fizycznych, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. wywołały wiele problemów, rządzący w pośpiechu próbowali je naprawiać by w końcu zdać sobie sprawę, że tak źle napisanych regulacji poprawić się nie da i... trzeba napisać je na nowo. 1 lipca 2022 r. weszły więc w życie zmiany, które mają naprawić szkody, które przyniosła reforma Polskiego Ładu. Obniżono pierwszą stawkę podatku do 12%, zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, przywrócono preferencje samotnym rodzicom i uregulowano kilkanaście innych kwestii. Jednocześnie zachowane zostały najważniejsze zmiany wprowadzone 1 stycznia br.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego. Wprowadzanie bardzo poważnych zmian w trakcie roku wywołuje szereg obaw podatników co do tego jakie zmiany będą ich dotyczyć i w jaki sposób wpłyną na ich zobowiązania podatkowe w 2022 r. Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu zapoznać podatników i płatników z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 r., a także przygotować się do zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. więcej »
 • 29.09.2022
  Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  29 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, zgodnie z którą od 30 września br. każdy płatnik składek, spełniający określone warunki, może wnioskować o jednorazowe świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika. Za każdego ubezpieczonego przysługuje bowiem kwota 3010 zł. Krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać ww. świadczenie został wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów, które również zostało opublikowano 29 września br. w Dzienniku Ustaw. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2022

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę z uwzględnieniem pakietu mobilności -...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2022

Szkolenie on-line: Najnowsze i planowane zmiany w podatku PIT - Polski Ład 2.0

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.10.2022

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY