Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 

 • 28-07-2021Składka zdrowotna na nowych zasadach od 2022 r. Co ma się zmienić?
  Od 2022 r. przepisy dotyczące składki zdrowotnej mają być wyraźnie mniej korzystne dla ubezpieczonych. Projekt nowelizacji, który przewiduje wdrożenie zmian, został w tym tygodniu przekazany do konsultacji społecznych. W aktualnej wersji projektu rząd chce ujednolicić wysokość składki i sposób jej naliczania. Jednocześnie zlikwidowana zostanie możliwość odliczania składki od podatku dochodowego PIT. więcej »
 • 28-07-2021Podatki 2022: Ulga rehabilitacyjna zostanie rozszerzona
  W ramach przyszłorocznych zmian podatkowych modyfikacje mają objąć m.in. ulgę rehabilitacyjną w podatku dochodowym PIT. W projekcie nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów, zaproponowano rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do preferencji m.in. o wydatki na pieluchomajtki oraz wydatki na podróż i pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w sanatorium. więcej »
 • 28-07-2021Rolniczy handel detaliczny. Limit zwolnienia z podatku będzie wyższy
  W 2022 r. kwota przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, zwolnionych z podatku dochodowego, zostanie podwyższona z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Taką zmianą przewidziano w projekcie nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. więcej »
 • 28-07-2021Podatki 2022: Nowe regulacje dotyczące ewidencji w systemie TAX FREE
  Z początkiem 2022 r. w życie wejdą regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji w nowym elektronicznym systemie TAX FREE. Ewidencja ma obejmować głównie dane o sprzedaży towarów oraz informacje o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawców. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. więcej »
 • 28-07-2021White Terier i wydatki na jego fryzjera też mogą być w KUP
  Czy zakup psa rasowego z hodowli, a następnie wydatki na jego fryzjera można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy? Odpowiedź jest twierdząca - oczywiście, jeśli zostaną spełnione warunki ogólne zaliczania wydatku do KUP. Rasa psa nie ma tu żadnego znaczenia. więcej »
 • 28-07-2021Zwrócenie byłym wspólnikom dopłat do spółki a podatek dochodowy
  Udziałowcy spółki z o.o. w 2015 r. wnieśli do niej dopłaty. Teraz spółka planuje dokonać ich zwrotu. W wyniku planowanej transakcji udziały wspólników zostaną wymienione na udziały w innej spółce. Transakcja polegać będzie na wniesieniu udziałów spółki do nowej spółki w zamian za objęcie w niej udziałów. Przed wymianą udziałów wspólnicy planują podjąć uchwałę o zwrocie przez spółkę ww. dopłat. Wspólnicy zadali fiskusowi pytanie, czy słusznie są przekonani, że zwrot dopłat przez spółkę wspólnikom w momencie, gdy już nie będą jej udziałowcami, będzie zwolniony z podatku dochodowego? Oczywiście fiskus odpowiedział, że nie. Ale po stronie wspólników stanął w czerwcu sąd, orzekając, że to organ podjął swe rozstrzygnięcie bezpodstawnie. więcej »
 • 28-07-2021Raport BCC: Polski Ład - analiza projektu ustawy podatkowej
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Projekt Ustawy”) realizujący postulaty programu podatkowego Polskiego Ładu zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych, co należy ocenić pozytywnie. Podniesienie kwoty wolnej do 30.000 zł jest jak najbardziej zasadne. Również zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł jest bardzo ważnym krokiem, tym bardziej, że przez ostatnie 12 lat średnie wynagrodzenie wzrosło o ponad 70%, a tym samym podatnicy szybciej byli opodatkowani wyższą stawką podatkową 32%. Projekt Ustawy wprowadza także tzw. ulgę dla klasy średniej dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i zarabiających określony poziom przychodów. więcej »
 • 28-07-2021Ulga rehabilitacyjna w PIT. Czy Polski Ład coś zmieni?
  Ulga rehabilitacyjna niewątpliwie jest ogromnym ułatwieniem dla dużej grupy osób, których nie stać na finansowanie swojego leczenia lub leczenia osoby, którą się opiekują w pełni z własnych środków finansowych. Brak ulgi rehabilitacyjnej może stać się powodem słabego poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z niepełnosprawnościami. Czy i na jakich zasadach będzie funkcjonował system udzielania ulgi rehabilitacyjnej po wprowadzeniu rozwiązań zapowiadanych w Polskim Ładzie? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
 • 28-07-2021Skutki podatkowe sprzedaży waluty wirtualnej otrzymanej w darowiźnie
  Sprzedaż waluty wirtualnej nabytej w drodze darowizny będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy do odpłatnego zbycia tej waluty dojdzie przed lub po upływie 6 miesięcznego okresu od jej nabycia (od końca miesiąca, w którym została nabyta). więcej »
 • 27-07-2021Podatki 2022: MF przedstawiło projekt reformy opodatkowania dochodów
  Do konsultacji społecznych trafił projekt dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, który zakłada wprowadzenie zmian zapowiedzianych wcześniej w tzw. Polskim Ładzie. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, na zmianach skorzysta w sumie niemal 18 mln Polaków, a rocznie w portfelach podatników pozostanie o ok. 14 mld zł więcej. Większość nowych regulacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. więcej »
 • 27-07-2021Podatki 2022: Obniżka klina podatkowego będzie kosztować 13 mld zł rocznie
  Reforma klina podatkowego będzie wiązać się ze spadkiem dochodów państwa o ok. 118 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat – wynika z projektu dużej nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT. Taki właśnie ma być efekt pakietu zmian dotyczących głównie podniesienia kwoty wolnej i progu dochodowego, który rozpoczyna drugi przedział dochodów, tzw. ulgi dla klasy średniej oraz składki zdrowotnej. więcej »
 • 27-07-2021Pracownicze programy emerytalne do zmiany. Ustawa będzie znowelizowana
  Pracownicze programy emerytalne (PPE) mają funkcjonować na zmienionych zasadach – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Pracodawcy prowadzący PPE zostaną zwolnieni z części dotychczasowych obowiązków informacyjnych. Jedną z planowanych zmian jest też wprowadzenie możliwości bezwarunkowego wnoszenia składki dodatkowej. więcej »
 • 27-07-2021Ustawa o sygnalistach nałoży na firmy nowe obowiązki
  Do 16 grudnia br. Polska i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą zaimplementować do krajowych przepisów regulacje dyrektywy o ochronie sygnalistów w firmach. Jak podkreślają eksperci, projektu ustawy w tej sprawie jeszcze nie ma, ale przedsiębiorcy powinni już rozpocząć przygotowania do dostosowania się do nowych obowiązków. więcej »
 • 27-07-2021Moment rozpoznania przychodu z tytułu kontraktu długoterminowego
  Spółka X zawarła umowę o wykonanie prac budowlanych. W zawartym kontrakcie nie przewidziano obowiązku zapłaty zaliczki. Ustalono dokonywanie okresowych odbiorów prac, nie przypisując jednak poszczególnym etapom robót określonej części wynagrodzenia. Poszczególne etapy prac, kończące się częściowymi odbiorami, miały w głównej mierze służyć sprawdzeniu jakości i kontrolowaniu terminowości realizowanej usługi. Przewidziane umową wynagrodzenie zostało określone dla całego zlecenia i nie ma możliwości przypisania jego części poszczególnym czynnościom, czy etapom. Zgodnie z umową, podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT i do otrzymania zapłaty za realizację zlecenia. W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu wykonania usługi na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą o PDOP”)? więcej »
 • 27-07-2021Samochód elektryczny jako pojazd służbowy. Jak liczyć ryczałt?
  Przepisy o szczególnych zasadach naliczania przychodu z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodów służbowych nie regulują w sposób odrębny określenia kwoty ryczałtu dla samochodów elektrycznych. Skoro zatem, pojemność silnika samochodu elektrycznego wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3 - to należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych, będzie wynosić 250 zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »