WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 08.12.2023
  Rząd skierował do Sejmu projekt wprowadzający emerytury stażowe
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji zakładającej wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej. Zgodnie z projektem, emerytura stażowa miałaby przysługiwać osobom posiadającym okres składkowy wynoszący przynajmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Pełne koszty zmian szacuje się na ponad 3 mld zł w skali roku. więcej »
 • 08.12.2023
  Nowe rozporządzenie ws. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia ws. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Rozporządzenie określające wzory ORD-IN i ORD-IN/A uwzględni zmiany dotyczące nowego adresu siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz procesu zwrotu nienależnej opłaty za wniosek. więcej »
 • 08.12.2023
  Globalny podatek minimalny coraz bliżej
  Od 2024 r. w Polsce obowiązywać mają nowe regulacje wynikające z unijnej dyrektywy ws. zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (tzw. Filar II). Polska nie zdąży jednak wdrożyć dyrektywy do końca 2023 r. Jak tłumaczą eksperci firmy KPMG, z formalnego punktu widzenia nowe przepisy będą dotyczyć tysięcy polskich podmiotów z kapitałem zagranicznym i kilkuset spółek z polskim kapitałem. więcej »
 • 08.12.2023
  Zakaz crowdfundingu udziałowego już obowiązuje
  W życie weszła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą korzystać z tzw. crowdfundingu udziałowego. Obecnie spółki z o.o. nie mogą już więc kierować oferty objęcia lub nabycia udziałów do nieoznaczonego adresata. Nowe regulacje obowiązują od 10 listopada br. więcej »
 • 08.12.2023
  Zwolnienia z kas w 2024. Czy nowe rozporządzenie coś zmienia?
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2605), co do zasady, przedłuża termin obowiązywania, na okres jednego - 2024 roku, dotychczasowych zwolnień określonych w rozporządzeniu z 22 grudnia 2021 r. ws. (Dz.U. poz. 2442, z późn. zm.). Nowe przepisy, w porównaniu do przepisów obowiązujących do końca 2023 r., różnią się jednym zwolnieniem. Usunięto bowiem zwolnienie z kas dla dostawy odbiorników cyfrowych, o których mowa w ustawie o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. więcej »
 • 08.12.2023
  PIT: Sprzedaż ruchomości otrzymanych w spadku
  Przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomych należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. Z przepisu tego wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy. Jednak podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku. więcej »
 • 08.12.2023
  Sprzedaż samochodu poleasingowego a limit zwolnienia podmiotowego VAT
  Skoro sprzedaż samochodu osobowego, wykupionego uprzednio do majątku prywatnego, zostanie dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, to podatnik nie powinien wykazywać przychodu związanego z tą transakcją w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem sprzedaż ta nie spowoduje utraty zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 08.12.2023
  Samochód w leasingu w kosztach: Jak stosować limit 150 tys. zł?
  Czy art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT mówiący o limicie 150 000 zł, dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu (tj. opłaty wstępnej i rat), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu? Czy odsetki zawarte w racie leasingowej tego samochodu są w 100% kosztem uzyskania przychodu? więcej »
 • 08.12.2023
  Praca zdalna: Czy pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów wyposażenia stanowiska w stół i krzesło?
  Do obowiązków pracodawcy związanych z organizacją pracy zdalnej (wykonywanej całkowicie lub czasowo) należy: zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; więcej »
 • 08.12.2023
  PIT online: Kompleksowy przewodnik po rozliczeniu podatkowym w Polsce
  Rozliczenie PIT 2024 online staje się coraz bardziej intuicyjne i dostępne dla każdego podatnika. W dobie cyfryzacji, możliwość rozliczenia PIT-11 2023 przez internet znacząco ułatwia i przyspiesza proces związany z rocznym rozliczeniem podatkowym. W artykule przyjrzymy się, od kiedy można rozliczyć PIT, jakie są procedury oraz jakie konsekwencje niesie za sobą zaniechanie obowiązku podatkowego. W czasach, gdy większość spraw urzędowych przenosi się do przestrzeni wirtualnej, umiejętność korzystania z narzędzi online do rozliczeń PIT staje się niezbędna. Zwrócimy także uwagę na aktualne zmiany w przepisach, które mają wpływ na proces rozliczenia podatkowego, a także na wyzwania, z jakimi mogą się spotkać podatnicy przy rozliczaniu PIT-11 przez internet. Celem artykułu jest nie tylko wyjaśnienie krok po kroku procesu rozliczenia online, ale również zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty i potencjalne pułapki, które mogą napotkać podatnicy. więcej »
 • 08.12.2023
  [12.12.2023] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa
  W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom. Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. więcej »
 • 08.12.2023
  [13.12.2023] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)
  Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych. więcej »
 • 08.12.2023
  [14.12.2023] Szkolenie on-line: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe
  Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. "compliance podatkowe", czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe podatnika. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Głównym celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą. więcej »
 • 08.12.2023
  [18.12.2023] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. więcej »
 • 08.12.2023
  Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  7 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Natomiast 6 grudnia br. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenia w sprawie wysokości: kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2024, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2024, kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2024 oraz kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2024. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY