WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 05.06.2023
  Podatki 2023: Pakiet Slim VAT 3 z podpisem prezydenta
  Już z początkiem lipca br. w życie wejść powinna większość nowych przepisów w ramach pakietu ułatwień Slim VAT 3. Zmiany zakładają m.in. podwyższenie do 2 mln euro limitu dotyczącego statusu tzw. małego podatnika. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. więcej »
 • 05.06.2023
  Program 800+ coraz bliżej. Rząd przedstawił projekt nowelizacji
  W 2024 r. obecny program świadczeń 500+ ma zamienić się w program 800+. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało już projekt nowelizacji w tej sprawie. Podwyższenie wysokości świadczenia ma kosztować rocznie ok. 20-24 mld zł. Projektodawcy tłumaczą potrzebę zmian kwestiami związanymi z aktualną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. więcej »
 • 05.06.2023
  Resort finansów rozszerzył usługę Głos podatnika
  Usługa Głos podatnika obejmuje już nową kategorię dotyczącą usług elektronicznych – poinformowało Ministerstwo Finansów. W ramach usługi każdy może przekazać swoje pomysły i opinie dotyczące możliwych usprawnień polskiego systemu podatkowego. Obecnie Głos podatnika zawiera pomysły posegregowane w kilkunastu różnych kategoriach. Resort zakłada, że dodanie nowej kategorii zapewni użytkownikom większą przejrzystość przy korzystaniu z usługi. więcej »
 • 05.06.2023
  Podatki 2023: Zmiany ws. właściwości urzędów w zakresie podatku od gier
  Resort finansów opublikował projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier. Zmiany są związane z wdrażaniem obsługi należności scentralizowanych w systemie POLTAX PLUS (EOL). Przewidziano, że wpłaty podatku od gier będą dokonywane na rachunek Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września br. więcej »
 • 05.06.2023
  Mały ZUS Plus przedłużony o rok - jest nowelizacja ustawy
  Nawet kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców będzie mogło skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek ZUS. Wydłużenie okresu korzystania z Małego ZUS Plus spowoduje, że przedsiębiorcom uprawnionym do płacenia niższych stawek, będzie łatwiej przeczekać dwuletnią przerwę w ich opłacaniu. Do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat RP i trafić do podpisu Prezydenta RP. W efekcie ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców, o które zabiegał Adam Abramowicz Rzecznik MŚP, już niedługo wejdą w życie. więcej »
 • 05.06.2023
  Przesyłanie sprawozdań finansowych z zagranicy z problemami
  Przebywający za granicą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz członkowie organów osób prawnych nie mają możliwości technicznej przesłania sprawozdań finansowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Czy planowane jest jakieś rozwiązanie tymczasowe dla tych podatników? Czy Ministerstwo Finansów rozważa czasowe dopuszczenie możliwości składania w dokumentów wersji papierowej? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
 • 05.06.2023
  Jednorazowa amortyzacja tylko dla przedsiębiorców
  Skoro podatnik nie spełnia kryteriów „małego podatnika” oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, zgodnie z postanowieniami art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05.06.2023
  Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP
  Rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zakupił na potrzeby swojego gospodarstwa rolnego środek trwały - prasę. Faktura wystawiona na ten zakup nie zawiera jego numeru NIP. Prasa jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z ww. faktury? więcej »
 • 05.06.2023
  VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej. więcej »
 • 05.06.2023
  VAT: 25-dniowy termin zwrotu podatku naliczonego
  Podstawowym terminem zwrotu VAT jest termin 60-dniowy. Są jednak od niego wyjątki, a jednym z nich jest możliwość otrzymania zwrotu w terminie 25 dni. więcej »
 • 05.06.2023
  [12.06.2023] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych.  Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, controlingu; zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić wiedzę w tej dziedzinie. więcej »
 • 05.06.2023
  [13.06.2023] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku
  Zbliża się moment zakończenia okresu zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Oznacza to, że podatnicy będą mieli tylko 30 dni na zaraportowanie schematów podatkowych za cały okres pandemii tj. od 2020 roku. To ostatni moment na sprawdzenie zdarzeń i procesów w firmie pod tym kątem. Należy pamiętać, że brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego już teraz proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie. Dowiecie się na nim czy w Państwa firmie powstał obowiązek raportowania schematu podatkowego, czy też takiego obowiązku nie ma. Czy jest obowiązek sporządzenia procedury raportowania schematów podatkowych, czy też procedury takiej Państwo nie potrzebujecie. Omówione zostaną m.in. zasady identyfikacji i raportowania schematów podatkowych oraz wskażemy na co zwrócić szczególną uwagę, aby zagwarantować sobie i swojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaprezentujemy i omówimy także praktyczne przykłady zdarzeń będących schematami podatkowymi, które mogą mieć miejsce również w Państwa firmie. więcej »
 • 05.06.2023
  [16.06.2023] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)
  Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych. więcej »
 • 05.06.2023
  [19.06.2023] Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania nowych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski, jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Wiadomo, że tam, gdzie pojawiają się dochody, tam i nie uniknie się podatków. Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają na wybór różnych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza), a sprzedaż nieruchomości może się wiązać z podatkiem lub nie, można też skorzystać z ulg. więcej »
 • 05.06.2023
  Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  31 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Dzień wcześniej, tj. 30 maja br., ukazały się: ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, rozporządzenie ws. wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty, pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego oraz osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia. Natomiast w Monitorze Polskim ogłoszono komunikat ws. wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2022 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.06.2023

Szkolenie on-line: Sporządzenie deklaracji CIT-8 za 2022 r. - analiza na przykładzie (Polski Ład...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.06.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.06.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
14.06.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1590.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY