WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 23.05.2024
  Aplikacja mObywatel teraz z nową usługą dla firm
  Aplikacja mObywatel oferuje już nową usługę skierowaną do przedsiębiorców – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Usługa Firma pozwala na gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwe jest też gromadzenie informacji nt. zarejestrowanej firmy. Jak podkreśla resort, w efekcie przedsiębiorcy mogą liczyć na oszczędność czasu i lepszą organizację pracy. więcej »
 • 23.05.2024
  Dodatkowe opodatkowanie flipperów. Ruszają prace nad projektem
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Projekt przygotowany przez posłów Lewicy przewiduje dodatkowe opodatkowanie tzw. flippowania mieszkań. Dodatkowe stawki miałyby dotyczyć sprzedaży lokali mieszkalnych w krótkim czasie od zakupu. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. więcej »
 • 23.05.2024
  Skarbówka skontrolowała tysiące kont bankowych podatników
  Między lipcem 2022 a marcem 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali do banków 407 wystąpień dotyczących kontroli kont bankowych, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych wystosowali 3112 takich wniosków – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak przekonuje resort, korzystanie przez organy z uprawnień ws. kontrolowania kont jest stale monitorowane. Wcześniej na ryzyko ingerencji w prywatność osób fizycznych uwagę zwracał rzecznik praw obywatelskich. więcej »
 • 23.05.2024
  Opodatkowanie saszetek nikotynowych budzi kontrowersje
  Saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe zostaną objęte podatkiem akcyzowym – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Szczegółowe przepisy budzą jednak pewne wątpliwości. Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że do tej pory nie było w polskim systemie akcyzowym sytuacji, gdy stawki miały rosnąć aż o 150 proc. i to przez dwa kolejne lata. więcej »
 • 23.05.2024
  Świadczenia wykładowców na rzecz uczelni bez zwolnienia z VAT - interpretacja ogólna MF
  Do usług przekazywania wiedzy przez wykładowców będących podatnikami VAT, świadczonych na podstawie umów zawieranych z uczelniami w ramach procesu kształcenia organizowanego przez te uczelnie, nie będą miały zastosowania zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy o VAT, jak również w § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień. więcej »
 • 23.05.2024
  Wizyta u lekarza w 60 dni albo zwrot pieniędzy? - MZ odpowiada
  Rozwiązanie umożliwiające skorzystanie przez świadczeniobiorcę z prywatnej opieki zdrowotnej w przypadku gdy nie uzyska on świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w gwarantowanym okresie, ma charakter zmiany systemowej i w związku z powyższym wymaga przygotowania kompleksowych rozwiązań uwzględniających wszystkie uwarunkowania obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Obecnie prowadzona jest identyfikacja ryzyk, tak aby rozwiązanie to nie spowodowało generowania nadmiernego popytu na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską. więcej »
 • 23.05.2024
  Opieka medyczna finansowana przez pracodawcę a składki ZUS
  Koszt abonamentu za świadczenia medyczne o charakterze profilaktyki zdrowotnej ponoszone przez pracodawcę nie stanowią, stosownie do art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. więcej »
 • 23.05.2024
  Skutki w PIT otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości
  Podatnicy podpisali umowę przedwstępną na zakup mieszkania. Na podstawie tej umowy wpłacili 30% wartości nieruchomości tytułem zadatku. Niestety umowa nie została dotrzymana i zmusiła podatników do skierowania pozwu do sądu, który ostatecznie zarządził zapłatę zadatku w podwójnej kwocie wraz z poniesionymi kosztami i odsetkami z tytułu zwłoki. Czy otrzymane kwoty generują zobowiązanie podatkowe? więcej »
 • 23.05.2024
  WSA. Od odpłatnego zniesienia współwłasności jest PIT
  Czynność zniesienia współwłasności w świetle prawa cywilnego stanowi formę zbycia, a jeżeli zniesienie współwłasności następuje ze spłatą, wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości lub prawie, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest bowiem to, czy do odpłatnego zbycia dochodzi w drodze umowy sprzedaży, zamiany, działu spadku czy zniesienia współwłasności - czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. więcej »
 • 23.05.2024
  [28.05.2024] Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki
  Podatek od dochodów spółek (tzw. Estoński CIT) to idealna forma opodatkowania dla spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne. Mimo, iż ciągle są wątpliwości co do niektórych zagadnień związanych z tym podatkiem, takich jak ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, Estoński CIT to zdecydowanie najbardziej optymalna forma opodatkowania podatkiem CIT. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie na którym przedstawimy zasady opodatkowania, korzyści oraz pułapki jakie czekają na podatników, a także postaramy się rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie. Jak zawsze będziecie Państwo mieli nieograniczoną czasowo możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. więcej »
 • 23.05.2024
  [04.06.2024] Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.
  Od 22 lutego 2022 r. obowiązują przepisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną. Natomiast od 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy, która oprócz przedłużenia terminów legalnego pobytu wprowadza kilka istotnych zmian. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców: ich przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (procedury uproszczone, obowiązki informacyjne), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. więcej »
 • 23.05.2024
  [05.06.2024] Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień
  Podatek u źródła albo WHT (ang. withholding tax) to podatek, który polskie podmioty, dokonując zakupu od firm zagranicznych, w niektórych sytuacjach są zobowiązane potrącić z wypłacanego tym firmom wynagrodzenia. Obowiązek ten dotyczy również wypłat na rzecz osób fizycznych. Minister Finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych w tym zakresie, które poważnie wpłyną na sposób poboru i zapłaty podatku od źródła. W trakcie szkolenia dokonamy głębokiej analizy projektu objaśnień oraz określimy praktyczne skutki wprowadzenia ich w życie dla firm pobierających podatek.  więcej »
 • 23.05.2024
  [06.06.2024] Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów. więcej »
 • 23.05.2024
  Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  22 maja 2024 r. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu. Obwieszenie dotyczy kwoty premii dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy oraz maksymalnej kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego. Natomiast 21 maja br. w Dzienniku Ustaw opublikowano: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, rozporządzenie ws. ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz rozporządzenie ws. ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. więcej »
 • 22.05.2024
  Płaca minimalna w Polsce jedną z wyższych w UE
  Pod względem nominalnym wynagrodzenie minimalne w Polsce jest obecnie dziesiątą najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej – wynika z nowej analizy fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jednocześnie pod kątem wysokości przeciętnego wynagrodzenia Polska zajmuje 4. miejsce od końca. Jak podkreślają eksperci FOR, w żadnych innym kraju UE minimalna płaca nie rośnie tak szybko. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY