WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 27.09.2023
  Umowy o dzieło nieco bardziej popularne
  W ciągu I półrocza 2023 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazano w sumie 610,4 tys. formularzy RUD, za pomocą których zgłoszono łącznie 850,7 tys. umów o dzieło. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ZUS, liczby te są wyższe niż w poprzednich latach. Jednocześnie bez większych zmian pozostaje charakterystyka podmiotów zgłaszających takie umowy i ich wykonawców. więcej »
 • 27.09.2023
  Zatrudnianie niepełnosprawnych. Praca zdalna sprzyja poprawie sytuacji
  Większe upowszechnienie po pandemii koronawirusa pracy w formule zdalnej i hybrydowej może sprzyjać zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, szczególnie na stanowiskach biurowych i specjalistycznych, które nie wymagają fizycznej obecności w biurze – wynika z nowego raportu przygotowanego przez ekspertów Konfederacji Lewiatan. Obecnie liczba pracujących niepełnosprawnych wynosi w Polsce ponad 0,5 mln, ale liczba osób biernych zawodowo to blisko 1 mln. więcej »
 • 27.09.2023
  Zmiany w podatkach przyczyną problemów budżetowych w samorządach?
  Samorządy mają coraz większe problemy z ustabilizowaniem swoich budżetów. Środowisko samorządowców wskazuje na przyczyny związane m.in. z pandemią, wojną na Ukrainie oraz inflacją i wyższymi cenami energii. Duże wątpliwości budzi też kwestia zmian w podatkach. Jak szacuje Związek Miast Polskich, w samym 2023 r. samorządy utracą ok. 30 mld zł dochodów podatkowych z PIT. więcej »
 • 27.09.2023
  Wielu podatników może nie zapłacić podatku a ci, którzy zapłacili, żądać jego zwrotu
  W przypadku stwierdzenia niedochowania przez stronę terminu do spełnienia zobowiązań administracyjnych, w tym podatkowych, w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, organy miały obowiązek informowania o uchybieniu i wyznaczania stronie dodatkowych 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu – potwierdził w wyroku z 2 sierpnia 2023 r. WSA w Gorzowie Wlkp. więcej »
 • 27.09.2023
  Nie wszyscy emeryci zostali objęci waloryzacją
  W 2023 r. emerytury miały zostać zwaloryzowane, jednakże nie wszyscy zostali objęci waloryzacją. Dotyczy to osób, które do 2023 r. przebywały na rencie i w tym samym roku przechodziły na emeryturę po 1 marca 2023 r. Czy będą podjęte działania zmierzające ku temu, aby osoby przechodzące na emeryturę po 1 marca 2023 r. były tak samo traktowane jak osoby, które otrzymały waloryzację emerytur w 2023 r.? - pyta poseł Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 27.09.2023
  WSA. Ulga termomodernizacyjna: Liczy się faktyczne zakończenie budowy
  W świetle przepisów regulujących zasady tzw. ulgi termomodernizacyjnej, okoliczność dokonania formalnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Decydujące dla dopuszczalności skorzystania z ww. ulgi jest poniesienie wydatków po faktycznym zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. To czy doszło do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, ewentualnie czy przystąpiono do tego użytkowania po dopełnieniu wszelkich spoczywających na użytkującym powinności, nie zostało objęte hipotezą normy regulującej tzw. ulgę termomodernizacyjną, w szczególności jako warunek do skorzystania z przysługującego na jej mocy odliczenia. więcej »
 • 27.09.2023
  Czy pracodawca może zapłacić za pracę w sobotę?
  W przepisach prawa pracy została ustalona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeżeli pracodawca ustala harmonogram, w którym pracownicy wykonują swoją pracę od poniedziałku do piątku, to sobota jest dniem wolnym wynikającym ze wspomnianej zasady. Pracodawca może polecić pracę w szóstym dniu tygodnia, jednak w takim przypadku w ramach rekompensaty pracownikowi należy się inny dzień wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Nieudzielenie dnia wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. więcej »
 • 27.09.2023
  PIT: Wydatki na ubezpieczenie samochodu a koszty uzyskania przychodu
  Wśród licznych ograniczeń w zakresie możliwości ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodu osób prowadzących działalność gospodarczych znalazło się również ograniczenie, dotyczące wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie samochodu osobowego. więcej »
 • 27.09.2023
  [09.10.2023] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 
  Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku.  więcej »
 • 27.09.2023
  [11.10.2023] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)
  Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych. więcej »
 • 26.09.2023
  Ochrona sygnalistów. Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa?
  Do polskiego systemu prawnego wprowadzone zostać mają regulacje dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt tzw. ustawy o sygnalistach zakłada m.in. ochronę danych osobowych sygnalistów oraz zakaz działań odwetowych wobec takich osób. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, ustawa może być korzystna także dla organizacji o złożonej strukturze i podmiotów zatrudniających wielu pracowników. więcej »
 • 26.09.2023
  Firmy energetyczne bez rekompensat za obniżkę cen
  W efekcie tzw. rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej, które nakłada na sprzedawców obowiązek obniżki cen prądu, firmy energetyczne mogą stracić ponad 2 mld zł – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Środowisko biznesowe wskazuje, że przygotowane przez rząd przepisy obciążają branżę nowym obowiązkiem, ale nie przewidują wypłaty rekompensat za udzielenie upustów. więcej »
 • 26.09.2023
  Resort finansów podwyższa oprocentowanie obligacji skarbowych
  Ministerstwo Finansów zdecydowało się na podniesienie oprocentowania w październikowej ofercie obligacji skarbowych. Podwyżka marż ma objąć obligacje 2-letnie, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej, oraz obligacje 4-, 6-, 10- i 12-letnie, których oprocentowanie jest zależne od inflacji. więcej »
 • 26.09.2023
  System monitorowania przewozów obejmie również odpady
  W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt zmian w rozporządzeniu ws. towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. System monitoringu obejmie w praktyce 11 towarów będących jednocześnie odpadami. Zmiany mają pomóc w zwalczaniu zjawiska porzucania odpadów. więcej »
 • 26.09.2023
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY