WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 03.06.2024
  Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS
  Świadczenie w postaci karty umożliwiającej korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeżeli bowiem świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. korzyści, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. więcej »
 • 03.06.2024
  Bon senioralny coraz bliżej
  22 marca br. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o bonie senioralnym. Rozwiązanie skierowane będzie do seniorów w wieku 75 lat i więcej, i ich pracujących zstępnych. W ramach bonu, osoba starsza będzie mogła otrzymać usługi o charakterze opiekuńczym, świadczone w miejscu jej zamieszkania - czytamy w odpowiedzi Minister ds. polityki senioralnej na interpelację poselską. więcej »
 • 03.06.2024
  Najem lokalu a podatek od nieruchomości
  Przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale na cele swojej działalności mogą zaliczać w koszty uzyskania przychodów czynsz najmu i wydatki związane z eksploatacją lokalu. Często też ponoszą ekonomiczny ciężar podatku od nieruchomości. Czy taki wydatek również może być kosztem? więcej »
 • 03.06.2024
  Skutki W PIT sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy zamiany
  W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany, kosztem nabycia będzie określona w umowie zamiany wartość nieruchomości przekazanej na rzecz drugiej strony umowy zamiany w zamian za nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży. Bowiem to wartość zbywanej w drodze zamiany nieruchomości (a nie wartość nabywanej nieruchomości) stanowi specyficznego rodzaju „cenę”, jaką podatnik musi zapłacić za nabywaną nieruchomość. więcej »
 • 03.06.2024
  Opodatkowanie zaległych alimentów na rzecz dziecka
  Czy otrzymywane zaległe alimenty (należność główna) są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o PIT z uwagi na uzyskanie alimentów zasądzonych wyrokiem sądowym od ojca przed ukończeniem przez podatniczkę 25 roku życia? Czy alimenty te podlegają opodatkowaniu i ujawnieniu w zeznaniu rocznym PIT? więcej »
 • 03.06.2024
  [06.06.2024] Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki. Szkolenie zakończy nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi on-line, w trakcie której Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konkretnych, interesujących ich problemów. więcej »
 • 29.05.2024
  Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu
  W tym roku kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. czternastki) zostaną wypłacone we wrześniu – wynika z projektu rozporządzenia, który przyjął rząd. Świadczenia mają trafić do ok. 8,9 mln osób. Pełna wysokość czternastki wyniesie 1780,96 zł brutto. więcej »
 • 29.05.2024
  Wzory wniosków o zwrot podatku do zmiany
  Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące planowanych zmian we wzorach wniosków o zwrot podatku. Modyfikacje mają dotyczyć schematów WH-WCP, WH-WPP, WH-WCZ i WH-WPZ. Zmiany mają ułatwić korzystanie z formularzy. Konsultacje potrwają do 5 czerwca br. więcej »
 • 29.05.2024
  Pracownicy samorządowi będą mogli liczyć na podwyżki
  Kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zostaną wyraźnie podwyższone – wynika z projektu zmian w rządowym rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych. W efekcie minimalne wynagrodzenie zasadnicze ma wzrosnąć o ok. 16-21 proc. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem lipca br. więcej »
 • 29.05.2024
  Globalny podatek minimalny uderzy w polski system ulg
  Wdrożenie tzw. globalnego podatku minimalnego ograniczy pozytywne efekty funkcjonowania systemu ulg podatkowych i innych form wsparcia przedsiębiorców w Polsce – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Środowisko biznesowe obawia się również ryzyka ograniczania inwestycji dużych firm w Polsce. więcej »
 • 29.05.2024
  mObywatel dla firm: Dane do faktury i zaświadczenie o wpisie do CEIDG
  Sprawdź dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w aplikacji mObywatel 2.0. W usłudze Firma: zobaczysz dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i sprawdzisz ich poprawność, skopiujesz informacje (jak NIP czy REGON) i wyślesz je w wybrany sposób, więcej »
 • 29.05.2024
  Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
  Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki. więcej »
 • 29.05.2024
  Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej
  Kwoty wypłacone członkom rady nadzorczej, którzy odbywają podróż służbową z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady nadzorczej w postaci kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowej. więcej »
 • 29.05.2024
  Możliwość wystawiania faktury VAT na osoby trzecie
  Skoro spółdzielnię nie łączy żaden stosunek prawno-gospodarczy z najemcami lokalu mieszkalnego oraz użytkowego, najemcy nie są nabywcami świadczeń ze strony spółdzielni, zatem spółdzielnia nie ma podstaw do wskazania w treści faktury (dokumentującej obciążenie z tytułu opłat eksploatacyjnych), w części dotyczącej nabywcy - najemcy lokalu. Obowiązek ten będzie ciążył na właścicielach lokali - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 29.05.2024
  Ryczałt: Sprzedaż firmowego lokalu użytkowego niebędącego środkiem trwałym
  Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2001 r. wspólnie z żoną nabył lokal użytkowy do majątku osobistego. Lokal wykorzystywany jest jako sklep od 1 listopada 2002 r. Przedsiębiorca nie wprowadził lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy od ewentualnej wartości sprzedaży ww. lokalu należny będzie podatek ryczałtowy? więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY