WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 18.09.2023
  NIK o licznych naruszeniach ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Gminy z reguły radzą sobie z przestrzeganiem Prawa zamówień publicznych, ale w przypadku ustawy o gospodarce nieruchomościami samorządy dopuszczają się licznych naruszeń – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku aktualnych planów wykorzystania zasobów gminnych, wadliwej ewidencji nieruchomości i nierzetelnych wykazów nieruchomości do zbycia. więcej »
 • 18.09.2023
  Sprzedaż za pomocą biletomatu bez kasy fiskalnej
  Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 40 załącznika do tego rozporządzenia. więcej »
 • 18.09.2023
  Ulga termomodernizacyjna: Odliczenie wydatków na klimatyzator z funkcją grzania
  Czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, który może zostać odliczony w zeznaniu za 2023 r.? więcej »
 • 18.09.2023
  Działalność gospodarcza a ulga dla osób do 26. roku życia
  Ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę. Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 18.09.2023
  Środek trwały do 10 tys. zł jednorazowo w koszty
  Od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadziła tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, że nowy limit dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. więcej »
 • 18.09.2023
  Czy wynagrodzenie za pracę można uzupełnić premią?
  Pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podkreślenia wymaga fakt, iż minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę. więcej »
 • 18.09.2023
  [21.09.2023] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych.  Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, controlingu; zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić wiedzę w tej dziedzinie. więcej »
 • 18.09.2023
  Ranking poczty e-mail – jaką skrzynkę wybrać do swojej firmy?
  Wbrew pozorom wybór poczty to naprawdę ważna decyzja biznesowa. Niedochodzące maile, brak miejsca na dysku czy zalew spamu to realne problemy, które mogą wystąpić, jeśli postawisz w tym zakresie na nieodpowiedniego konia. Aby się tak nie stało, poświęć kilka chwil na poznanie wad i zalet poszczególnych rozwiązań, które prezentuje poniższy ranking poczty e-mail. więcej »
 • 15.09.2023
  Podatki 2023: Aplikacja e-Paragony 2.0 już dostępna
  Resort finansów udostępnił w piątek nową aplikację e-Paragony 2.0. Aplikacja pozwala kupującym na pobranie dowodu zakupu w elektronicznej wersji, a następnie przechowywanie go w formie e-paragonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawcy nie muszą wydawać e-paragonów i mogą pozostać przy tradycyjnych paragonach. więcej »
 • 15.09.2023
  Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2024 r. do 4300 zł
  Rząd przyjął rozporządzenie określające wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Minimalna płaca wzrośnie dwa razy – z 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz do 4300 zł od 1 lipca. Stawka wzrośnie finalnie o 19,4 proc. Odpowiednio do 27,7 zł i 28,1 zł wzrośnie z kolei minimalna stawka godzinowa. więcej »
 • 15.09.2023
  KE zapowiada uproszczenie procedur administracyjnych i sprawozdawczości
  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą mogły liczyć na uproszczenie procedur administracyjnych i wymogów sprawozdawczych – zapowiedziała w tym tygodniu Komisja Europejska. Plany zakładają m.in. uruchomienie systemu technicznego opartego na zasadzie jednorazowości oraz zmniejszenie o 25 proc. obowiązków związanych ze sprawozdawczością. więcej »
 • 15.09.2023
  Zakaz handlu w niedziele. Nowy wyrok SN zgodny ze stanowiskiem PIP
  Organizacja na terenie sklepu np. wypożyczalni książek czy sportowego sprzętu nie jest wyjątkiem, który pozwalałby na prowadzenie handlu w niedziele – wynika z nowego wyroku Sądu Najwyższego. Orzeczenie jest zgodne ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, według której może być ono ważne także w kontekście prób podobnego obchodzenia zakazu w przyszłości. więcej »
 • 15.09.2023
  Powtarzające się świadczenia niepieniężne – źródło przychodów, dokumentowanie kosztów, status VAT
  Wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki wypłacane jest bez względu na to, czy spółka osiąga, czy też nie osiąga zysku. Umieszczenie w umowie spółki odpowiednich zapisów pozwala zatem w określonych przypadkach na nieskomplikowany i opodatkowany jednokrotnie transfer środków ze spółki do wspólników. więcej »
 • 15.09.2023
  Amortyzacja jednorazowa
  W czasach, w których wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy często od dochodu, wszystkie metody pozwalające na legalne obniżenie podstawy opodatkowania mogą okazać się przydatne. Warto w tym kontekście pamiętać o przepisach dotyczących amortyzacji jednorazowej - nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy skorzystanie z nich okaże się szczególnie pomocne. więcej »
 • 15.09.2023
  Zakup gruntu w celu podziału i odsprzedaży w PKPiR
  Działania polegające na nabyciu nieruchomości, ich modyfikacji i odsprzedaży z zyskiem są bardzo popularne. Nie zawsze jednak ograniczają się do nieruchomości lokalowych. Jednym z rodzajów takich operacji jest nabycie gruntów, w celu ich podziału, dozbrojenia i późniejszej odsprzedaży mniejszych działek. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY