WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 19.09.2023
  Rachunki za prąd. W 2024 r. wzrośnie opłata mocowa
  W przyszłym roku podwyższone zostaną stawki tzw. opłaty mocowej, która jest elementem rachunków za prąd i dotyczy utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, dla zużycia energii elektrycznej na poziomie powyżej 2800 kWh rocznie stawka wzrośnie z obecnych 13,35 zł do 14,9 zł miesięcznie. więcej »
 • 19.09.2023
  Podatki 2023: Podatek u źródła w czasie zmian
  W podatku u źródła najważniejszą zmianą w ostatnim czasie było wejście w życie tzw. mechanizmu pay and refund – oceniają eksperci firmy EY. W nowym raporcie podatkowym pn. „Podatek u źródła – 2023” wskazano, że ostatnie lata były czasem dynamicznych zmian w kontekście kształtowania się nowego reżimu podatku u źródła. więcej »
 • 19.09.2023
  Jak podatnicy korzystają z nowych ulg na innowacje?
  W 2022 r. podatnicy mogli już korzystać, oprócz ulg B+R i IP Box, także z nowych preferencji, w tym ulg na ekspansję, prototyp i robotyzację. Jak wynika z nowego raportu firmy Grant Thornton pn. „Ulgi na innowacje”, największym powodzeniem wśród nowych preferencji cieszyła się ulga na ekspansję. Skorzystało z niej w ubiegłym roku 471 podmiotów, których łączna suma odliczeń kosztów z tytułu ulgi wyniosła 112 mln zł. więcej »
 • 19.09.2023
  Składka zdrowotna przy uldze B+R
  Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) pozostaje bez znaczenia prawnego w zakresie ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki na podatek PIT), oznacza to, że „ulga B+R” nie jest uwzględniana przy obliczeniu składki zdrowotnej - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 19.09.2023
  Wysokość progu dochodowego do uzyskania 14. emerytury do zmiany?
  Jak czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wdowy i wdowcy powinny zostać objęci wyższym progiem dochodowym ze względu, że utrzymują gospodarstwo domowe sami. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie żyją korzystają ze świadczenia podwójnie. W związku z tym poseł zapytał, czy ministerstwo przewiduje zwiększenie progu dochodowego dla tych grup. więcej »
 • 19.09.2023
  Wydatki związane ze studiami wyższymi w kosztach firmy
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności wydatki na studia magisterskie, tj. wysokość czesnego oraz koszty dojazdu samochodem lub pociągiem, zakup książek do nauki oraz zeszytów? więcej »
 • 19.09.2023
  Odwołanie darowizny i zwrot nieruchomości. Co z podatkiem?
  Skoro opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem enumeratywnie wymienionym w ustawie, to odwołanie darowizny - jako nieobjęte zakresem - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 19.09.2023
  Rynek pracodawcy czy rynek pracownika? Czy jesteśmy w momencie przełomu, a może mamy równowagę?
  „Nie mogę zaproponować Pani, lepszych warunków i płacy. Jeśli moja oferta Pani nie odpowiada, proszę poszukać pracy w innym miejscu. Dodam. że mam wielu chętnych.” „Muszę podnieść wynagrodzenie, ponieważ pracownicy odchodzą do mojej konkurencji. Wymyślam nowe bonusy, pracę zdalną…, ale i tak za chwilę będę musiał sam pracować” więcej »
 • 19.09.2023
  [27.09.2023] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury
  Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Co istotne - po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna. więcej »
 • 18.09.2023
  Pracodawcy obawiają się anonimowych ocen w internecie
  Wypowiedzi anonimowych użytkowników nt. pracodawców często wykraczają poza krytykę i obiektywną ocenę – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Środowisko pracodawców wskazuje, że anonimowe oceny w internecie podważają zaufanie do firm. Eksperci organizacji zwracają też uwagę na brak możliwości efektywnej kontroli czy weryfikacji kont użytkowników. więcej »
 • 18.09.2023
  Wzór informacji CIT-RB do zmiany
  Wzór informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (CIT-RB) zostanie zmodyfikowany – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu. Przygotowane zmiany mają głównie charakter techniczny i dostosowujący do innych formularzy. Aktualnie projekt nowego wzoru jest na etapie konsultacji podatkowych, które potrwają do 25 września br. więcej »
 • 18.09.2023
  Nowa aplikacja mZUS dla lekarzy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił kolejną aplikację mobilną – mZUS dla lekarzy. Narzędzie, które można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store, pozwala m.in. na szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich. Nowa aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich lekarzy i asystentów medycznych, którzy mają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń e-ZLA. więcej »
 • 18.09.2023
  NIK o licznych naruszeniach ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Gminy z reguły radzą sobie z przestrzeganiem Prawa zamówień publicznych, ale w przypadku ustawy o gospodarce nieruchomościami samorządy dopuszczają się licznych naruszeń – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku aktualnych planów wykorzystania zasobów gminnych, wadliwej ewidencji nieruchomości i nierzetelnych wykazów nieruchomości do zbycia. więcej »
 • 18.09.2023
  Sprzedaż za pomocą biletomatu bez kasy fiskalnej
  Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 40 załącznika do tego rozporządzenia. więcej »
 • 18.09.2023
  Ulga termomodernizacyjna: Odliczenie wydatków na klimatyzator z funkcją grzania
  Czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, który może zostać odliczony w zeznaniu za 2023 r.? więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY