WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 22.05.2024
  Płaca minimalna w Polsce jedną z wyższych w UE
  Pod względem nominalnym wynagrodzenie minimalne w Polsce jest obecnie dziesiątą najwyższą płacą minimalną w Unii Europejskiej – wynika z nowej analizy fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jednocześnie pod kątem wysokości przeciętnego wynagrodzenia Polska zajmuje 4. miejsce od końca. Jak podkreślają eksperci FOR, w żadnych innym kraju UE minimalna płaca nie rośnie tak szybko. więcej »
 • 22.05.2024
  Sprawozdawczość podatkowa coraz bardziej uciążliwa dla firm
  Przedsiębiorstwa coraz mocniej odczuwają wzrost obciążeń w obszarze sprawozdawczości podatkowej. Eksperci wskazują, że czasem dochodzi do dublowania pracy w zakresie sprawozdawczości, co z kolei pochłania więcej czasu i pieniędzy. Temat coraz bardziej uciążliwych obowiązków sprawozdawczych był poruszany na VIII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. więcej »
 • 22.05.2024
  Dochody samorządów będą niezależne od zmian w podatkach?
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego mają stać się niezależne od zmian podatkowych, które przeprowadzane są na szczeblu centralnym – wynika ze wstępnych planów Ministerstwa Finansów. Plany resortu pozytywnie ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazuje, że obecny model finansowania samorządów musi ulec zmianie. Eksperci ZPP oceniają, że samorządy nie powinny tracić na korzystnych dla obywateli i przedsiębiorców zmianach podatkowych. więcej »
 • 22.05.2024
  Nowa Rada Fiskalna zajmie się opiniowaniem projektów budżetowych
  Ministerstwo Finansów opublikowało założenia projektu nowej ustawy o Radzie Fiskalnej. Powołanie nowej instytucji finansowej ma służyć zwiększaniu przejrzystości finansów publicznych. W założeniu Rada Fiskalna ma być niezależnym organem, który będzie zajmować się przede wszystkim opiniowaniem najważniejszych dokumentów budżetowych, w tym ustawy budżetowej i planów budżetowo-strukturalnych. więcej »
 • 22.05.2024
  Odliczanie VAT z faktur za wynajem miejsca parkingowego
  W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajduje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy. Najem miejsc parkingowych nie jest związany bowiem z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności. Zatem, w takim przypadku przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe. więcej »
 • 22.05.2024
  Limit zarobków dla rencistów i emerytów. Czy będą zmiany?
  Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega problem wynikający z ustalenia jednakowych limitów bez względu na sytuację materialną osób pobierających renty czy emerytury? Czy rozważana jest zmiana przepisów w tym zakresie - czyli podniesienie wysokości limitu dla grupy z najniższym uposażeniem rentowym? więcej »
 • 22.05.2024
  Składki ZUS członka zarządu na umowie o pracę
  Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadząca do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej. O powyższym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści. więcej »
 • 22.05.2024
  Spłata kredytu przez pozostałych kredytobiorców to nie darowizna
  Podatnik, wspólnie z rodzicami, zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Umowa kredytu jednoznacznie określa, że podatnik i jego rodzice są solidarnie odpowiedzialni za jego spłatę. Właścicielem mieszkania jest tylko podatnik. Czy spłata rat kredytu przez rodziców rodzi po stronie podatnika skutki/obowiązki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 22.05.2024
  NSA. Okres używania jako przesłanka kwalifikacji środka trwałego
  Przewidywany okres używania środka trwałego jest przede wszystkim domeną podatnika, który ma prawo zakładać w jakim horyzoncie czasowym będzie z niego korzystał. W takim znaczeniu jest to kategoria subiektywna zależna od podatnika. Nie oznacza to jednak, że przewidywanie to ma charakter woluntarny i nie jest zależne od uwarunkowań prowadzonej działalności gospodarczej. Postrzeganie "przewidywania" musi być zatem osadzone w obiektywnie weryfikowalnych okolicznościach faktycznych dotyczących rzeczywistych zamierzeń podatnika w określonej perspektywie czasowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 21.05.2024
  Składka zdrowotna na starych zasadach? W Sejmie trwają prace nad projektem
  Sejm zdecyduje o losie poselskiego projektu nowelizacji, który przewiduje obniżenie wysokości składki zdrowotnej (jako stałej opłaty ryczałtowej) dla przedsiębiorców. Jak tłumaczą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w efekcie odliczanie składek miałoby być możliwe na zasadach takich, jakie obowiązywały jeszcze w 2021 r. Na razie projekt czeka na pierwsze czytanie sejmowe. więcej »
 • 21.05.2024
  Program Współdziałania KAS z firmami będzie dalej rozwijany
  Ministerstwo Finansów postanowiło zrezygnować z ograniczenia liczby podmiotów, które przystępują do tzw. Programu Współdziałania. Pierwotnie limit wynosił 20 uczestników. Resort zdecydował się też na przedłużenie fazy pilotażowej programu do 2025 r. Plany obejmują także m.in. przygotowanie dobrych praktyk dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem. więcej »
 • 21.05.2024
  RPO zwraca uwagę na problemy z awizowaniem przesyłek
  Do biura rzecznika praw obywatelskich stale napływają skargi na przypadki awizowania przez listonoszy przesyłek sądowych, pomimo otrzymywania informacji o niezamieszkiwaniu adresata pod danym adresem. Jak tłumaczy RPO, taka praktyka ze strony Poczty Polskiej jest nie do zaakceptowania pod względem prawa do sądu. Rzecznik zaznacza, że w takiej sytuacji listonosz powinien zwrócić przesyłkę z zaznaczeniem, że adresat nie mieszka w danej lokalizacji. więcej »
 • 21.05.2024
  Prawo komunikacji elektronicznej do zmiany. Biznes apeluje o poprawki
  Rząd szykuje zmiany dotyczące przepisów ws. komunikacji elektronicznej. Przewiduje się, że modyfikacje będą skutkować ograniczeniem uciążliwości regulacji dla sektora telekomunikacyjnego. Część proponowanych rozwiązań budzi jednak wątpliwości. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, korekty wymagają m.in. przepisy dotyczące okresu vacatio legis i sprzedaży bezpośredniej. więcej »
 • 21.05.2024
  ZUS: Roczna składka zdrowotna z działalności przy ubezpieczeniu w KRUS
  Jeśli przedsiębiorca, w danym roku, spełniał warunki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to do obliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie uwzględnia przychodów za ww. okres. więcej »
 • 21.05.2024
  Rozliczanie kosztów stałych dostawy ciepła po zmianach - MKiŚ wyjaśnia
  Obowiązująca obecnie regulacja powoduje, że bez względu na ilość zużytej przez danego użytkownika energii, koszty te są równoważone względem wszystkich użytkowników w ramach danej spółdzielni bądź wspólnoty, co skutkuje nadmiernymi obciążeniami finansowymi osób, które energii zużywają mało i niedoszacowanymi obciążeniami użytkowników zużywających wielokrotnie więcej energii niż pozostali - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Klimatu i Środowiska. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY