WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 22.09.2023
  Nowy wyrok TS UE ws. rejestru klauzul niedozwolonych
  Sąd może uznać warunek danej umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wynika z nowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). więcej »
 • 22.09.2023
  Podatki 2023: Zmiany w PCC wpływają na rynek kredytów hipotecznych
  W ciągu ostatnich dwóch miesięcy banki zanotowały kilkusetprocentowe wzrosty liczby wnioskujących kredytobiorców. Ponad połowa wniosków jest związana z wprowadzonym w lipcu br. programem 2 proc. kredytu na pierwsze mieszkanie. Jak wskazują analitycy, na wzrost popularności kredytów wpływa też wprowadzenie z początkiem września br. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. więcej »
 • 22.09.2023
  Zakaz handlu w niedziele. Kolejny wyrok SN dotyczący wyjątków
  Sąd Najwyższy wydał kolejny wyrok dotyczący przepisów odnoszących się do możliwości korzystania z wyjątków z zakazu handlu w niedziele i święta. Nowe orzeczenie jest zgodne z interpretacją Państwowej Inspekcji Prawnej, która zakłada, że korzystanie z wyjątku jest ograniczone i nie powinno być nadużywane w sposób sztuczny. więcej »
 • 22.09.2023
  ZUS wstrzymuje świadczenia kobietom w ciąży
  Ochrona macierzyństwa istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę zasiłków kobiecie w ciąży, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dotyka to tysięcy kobiet w Polsce, które w ostatnich tygodniach ciąży, zamiast przygotowywać się do powiększenia rodziny, czekają, aż ZUS skończy sprawdzać, czy pieniądze się im należą, mimo odprowadzanych zgodnie z prawem składek. W podobnej sytuacji znajdują się kobiety tuż po urodzeniu dziecka, których prawo do zasiłku macierzyńskiego ZUS sprawdza miesiącami. Przez cały ten czas nie mają one środków do życia. więcej »
 • 22.09.2023
  Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnieniu mieszkania zleceniobiorcom
  Wydatki ponoszone przez zleceniodawcę na noclegi związane z wykonywaniem obowiązków służbowych ponoszone są wyłącznie w interesie zleceniodawcy, a nie zleceniobiorców. Zatem, wydatków tych nie można uznać za nieodpłatne świadczenia wobec tych zleceniobiorców. więcej »
 • 22.09.2023
  Catering dla pracowników jako koszt podatkowy
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Posiłki opisane imieniem i nazwiskiem zamawiającego są dowożone bezpośrednio do siedziby spółki i przez nią opłacane. Skorzystanie z tego programu jest dobrowolne. Czy koszty zakupu na rzecz pracowników usług cateringowych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? więcej »
 • 22.09.2023
  Kwota wolna od potrąceń dla pracowników przy zatrudnieniu przez część miesiąca
  Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń dla pracowników, których stosunek pracy ustał w połowie miesiąca, a wynagrodzenie podlega egzekucjom komorniczym, w przypadku pierwszego z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a w przypadku drugiego tylko z tytułu świadczeń niealimentacyjnych? więcej »
 • 22.09.2023
  Od września nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym
  30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. więcej »
 • 22.09.2023
  Jakie są zalety płatności online?
  Internet gra coraz istotniejszą rolę w życiu każdego człowieka. Już dawno przestał stanowić zaledwie źródło informacji na każdy temat. Dziś coraz chętniej wykorzystuje się go również do kupowania produktów i korzystania z usług. Każdy, kto kiedykolwiek to robił, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ostatnim krokiem jest zazwyczaj zlecenie płatności. Środkiem służącym do tego coraz częściej stają się tak zwane płatności online. Jakie dokładnie są jednak ich zalety? więcej »
 • 21.09.2023
  Już wkrótce w życie wejdzie ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). W ramach CIE zainteresowane osoby będą mogły uzyskać przez internet dostęp do różnych informacji emerytalnych, w tym kompleksowych danych nt. swoich oszczędności zgromadzonych w trzech filarach systemu emerytalnego. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać już 5 października br. więcej »
 • 21.09.2023
  Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na kolejny rok?
  Wakacje kredytowe mają zostać przedłużone na cały 2024 r. – wynika z nowych zapowiedzi rządu. Mechanizm miałby w tym przypadku obejmować jednak kryterium dochodowe. Pomysł jest krytykowany przez środowisko biznesowe, które wskazuje na brak ekonomicznej analizy, która uzasadniałaby tego rodzaju wyjątkowe działanie. więcej »
 • 21.09.2023
  Wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie sprzyjać spłaszczaniu wynagrodzeń
  W 2024 r. płaca minimalna zostanie podwyższona w Polsce dwukrotnie, by osiągnąć finalnie poziom 4300 zł brutto miesięcznie. Analitycy oceniają, że wzrost płacy minimalnej będzie w coraz mniejszym stopniu przekładać się na podwyżki płac. Już teraz bowiem widoczny jest trend coraz większego spłaszczania się wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki. więcej »
 • 21.09.2023
  Stanowienie prawa podatkowego w Polsce. Nowy raport wskazuje problemy
  W Polsce zasady stanowienia prawa są stosunkowo często naruszane – wynika z nowej edycji raportu Pracodawców RP pn. „7 zasad stanowienia prawa w Polsce”. Eksperci przeanalizowali cały szereg różnych zmian w prawie, w tym także nowelizacje dotyczące przepisów podatkowych. więcej »
 • 21.09.2023
  NSA: Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych bez PIT
  Kwoty ryczałtu nie mogą być uznane za "świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przemieszczania się pomiędzy miejscami, w których musi się znaleźć w ramach swoich obowiązków służbowych. Mamy zatem raczej do czynienia z sytuacją odwrotną - to pracownik poniósł koszty "za pracodawcę", a następnie są mu one zwracane. więcej »
 • 21.09.2023
  MF nowych sposobach ochrony przed kradzieżą tożsamości
  Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów. Nowe przepisy mają zapobiec zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY