WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 11.06.2024
  Przedsiębiorcy nadal czekają na szczegóły zmian ws. składki zdrowotnej
  Wkrótce upłyną trzy miesiące od czasu, gdy szefowie resortów finansów i zdrowia przedstawili wstępne założenia zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Jak zaznacza Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (RMŚP), tempo prac nad zmianami może budzić niepokój, a przedsiębiorcy nadal nie znają szczegółów zapowiadanych zmian. W założeniu nowe regulacje miałyby wejść w życie z początkiem 2025 r. więcej »
 • 11.06.2024
  Ustawa o pomocy Ukrainie do zmiany. Preferencje podatkowe będą przedłużone
  Większość rozwiązań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zostanie przedłużona. Odpowiednia nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Do końca 2025 r. przedłużone zostaną też preferencje podatkowe, które przewidziano w ustawach o podatkach dochodowych. więcej »
 • 11.06.2024
  Składki ZUS od nagrody za polecenie kandydata do pracy
  Wartości nagrody uznaniowej dla pracownika za polecenie kandydata do pracy nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest bowiem prawnie możliwe uwzględnienie w podstawie wymiaru składek pracowników należności, które nie stały się przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 11.06.2024
  Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Mieszkańcy nadal bez prawa własności
  Resort prowadzi obecnie prace koncepcyjne nad rozwiązaniami prawnymi zmierzającymi do uwłaszczenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, które nie uległy uwłaszczeniu z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. Założeniem tych rozwiązań jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów spółdzielni mieszkaniowych, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 2018 r. oraz pozostałych gruntów tych spółdzielni, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwoli to na zrównanie sytuacji prawnej wszystkich spółdzielni, bez względu na moment, w którym uzyskały prawo użytkowania wieczystego gruntu - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 11.06.2024
  WSA. Leasing samochodu i koszty: Wykup jest transakcją odrębną od samej umowy
  Przedsiębiorcy będą przysługiwać dwa limity odnoszące się do jednej kwoty 150 tys. zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. jeden wynikający z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT (dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu), a drugi określony w art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego (przy obliczaniu którego należy uwzględnić wartość wykupu leasingowanego samochodu) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 11.06.2024
  Obowiązki płatnika z tytułu zapłaty zaległych składek ZUS pracownika
  Po stronie pracownika bądź byłego pracownika nie powstanie przychód z tytułu zapłaty przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części finansowanej przez pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą, a w konsekwencji nie będą w tym zakresie ciążyć na nim obowiązki płatnika w tym w szczególności obowiązki określone odpowiednio w art. 31 ust. 1, art. 39 ust. 1 oraz art. 42a ust. 1 ustawy o PIT. więcej »
 • 11.06.2024
  Wydatki na fryzjera, manicure oraz kosmetyczkę kosztem firmy?
  Przedsiębiorczyni zajmuje się głównie m.in. prowadzeniem szkoleń. Jej działalność wymaga częstych interakcji z klientami oraz uczestnikami szkoleń, co wiąże się z koniecznością utrzymania profesjonalnego wizerunku. W związku z tym, czy koszty usług fryzjerskich, manicure hybrydowego oraz usług kosmetycznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
 • 10.06.2024
  Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Prezydent podpisał ustawę
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację wprowadzającą tzw. wakacje składkowe, z których będą mogli korzystać najmniejsi przedsiębiorcy. Wakacje będą sprowadzać się do zwolnienia z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe danego przedsiębiorcy. Co ważne, zwolnienie będzie mogło dotyczyć tylko jednego wybranego miesiąca w danym roku. więcej »
 • 10.06.2024
  Prawo spadkowe przed dużymi zmianami
  Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt dużej nowelizacji dotyczącej przepisów prawa spadkowego. Główne zmiany dotyczyć będą testamentów ustnych. Projektodawcy przewidzieli w tym zakresie zaostrzenie przesłanek, aby ograniczyć próby fałszowania tego typu testamentów. Zlikwidowana zostanie natomiast instytucja testamentu podróżnego. więcej »
 • 10.06.2024
  Ochrona sygnalistów jednak nie obejmie prawa pracy?
  W trakcie prac w Senacie nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów zaproponowano poprawki zakładające wykreślenie prawa pracy z procedury zgłoszenia. Wcześniejsza wersja projektu przewidywała, że prawo pracy będzie objęte taką procedurą. O poprawki apelowała wcześniej m.in. Konfederacja Lewiatan, która wskazywała, że prawo pracy jest zbyt szerokie, by mogło być ujęte w procedurach sygnalizowania. więcej »
 • 10.06.2024
  Zwolnienia grupowe mogą wskazywać na spadek konkurencyjności Polski
  Fala zwolnień grupowych w różnych firmach w Polsce może budzić obawy pod kątem atrakcyjności polskiego rynku. Eksperci przewidują, że raczej nie powinno to wpłynąć na wyraźny wzrost bezrobocia, ale w dłuższej perspektywie czasu koszty pracy prawdopodobnie nie będą już głównym czynnikiem decydującym o konkurencyjności firm. Większe znaczenie odgrywać będą innowacyjność i poziom produktywności. więcej »
 • 10.06.2024
  PKPiR krok po kroku (2) - Miejsce prowadzenia PKPiR
  Księga oraz dowody, na podstawie których są w księdze dokonywane zapisy, mają znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro. więcej »
 • 10.06.2024
  Bon energetyczny: Dla kogo, w jakiej wysokości i od kiedy
  7 czerwca 2024 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa przewiduje wprowadzenie na drugą połowę 2024 r. bonu energetycznego, czyli wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Aby go otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe. Wysokość tego świadczenia zostanie zróżnicowana kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatkowo, podwyższonym wsparciem objęte zostaną mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania zasilane są energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne). więcej »
 • 10.06.2024
  Rodzina w Polsce? Nie masz prawa do ulgi na powrót
  Z uwagi na trudną sytuację finansową w 2015 roku podatnik wyjechał do pracy w Niemczech. W czasie ostatniej umowy o pracę w Niemczech od 2016 r. do 2024 r. przez cały czas mieszkał w Niemczech, tam był zameldowany i ubezpieczony, miał rachunek w niemieckim banku. Obecnie gdy podatnik znalazł pracę w Polsce nie zamierza wyjeżdżać już do Niemiec. Czy przysługuje mu ulga na powrót? więcej »
 • 10.06.2024
  Rzecznik Finansowy o wakacjach kredytowych w 2024 r. - pytania i odpowiedzi
  1. W jakim wymiarze kredytobiorca może skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r.? Z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r. kredytobiorca może skorzystać przez 4 miesiące w roku, tj.: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące, a także od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY