Odsetki od należności podatkowych - rozliczenie wpłat częściowych do ZUS

Spróbujmy rozwikłać kolejny - mocno skomplikowany - przypadek. Mam zaległość tytułem zapłaty składki ZUS. Dokonałem już kilku wpłat, w chwili obecnej chcę uregulować zadłużenie całkowicie. Jak rozliczyć dokonane przeze mnie wpłaty - jaką część stanowiły odsetki, jaką należność główna? Ile na chwilę obecna wynosi moje zadłużenie? Jaką kwotę powinienem wpłacić do ZUS aby ostatecznie spłacić powstały dług?


Zadłużenie wynika ze składki na ubezpieczenia społeczne

Termin zapłaty składki wypadał na dzień 15.02.2006.
Kwota należności głównej wynosiła 13546 zł.

Dnia 28.02.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 4000 zł
Dnia 23.03.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł
Dnia 26.04.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł
Dnia 18.05.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł
Dnia 14.06.2006 dokonałem spłaty zadłużenia w wysokości 2000 zł

 

Wyliczanie odsetek za zwłokę

 

Wyliczanie ręczne:

Aby dokonać ostatecznego rozliczenia musisz wpierw ustalić, w jakiej części dokonywane przez Ciebie spłaty częściowe pokryły należność główną,
a w jakiej odsetki za zwłokę. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją złożoną - dokonujemy bowiem spłaty jednej należności w kilku lub nawet kilkunastu
pojedynczych wpłatach... Prawidłowe policzenie odsetek "na piechotę" jest w takim przypadku przysłowiową "orką na ugorze".

 

Zaprzęgnijmy wobec tego do pracy kalkulator.

 

Wyliczanie przy użyciu programu:

   

 

Kalkulator umożliwia rozliczanie zapłat całkowitych i częściowych.
W chwili obecnej rozliczamy kilka pojedynczych wpłat częściowych - wybieramy zatem odpowiedni sposób rozliczenia w programie.

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy informacje o dotychczasowych wpłatach orz informacje dotyczące zaległości, a więc:

datę powstania obowiązku podatkowego (termin wpłaty): 15-02-2006,
daty i kwoty poszczególnych wpłat,
kwotę należności głównej: 13546 zł;

  

 

Na podstawie wprowadzonych informacji, kalkulator dokona rozliczenia dotychczas wpłaconych należności.
W ten sposób uzyskujemy informacje o spłaconej należności głównej, sumie spłaconych odsetek - oraz o pozostającej do zapłaty należności głównej

 

  

Ostateczne wyliczenie

Krok 2. Wyliczenie przypadających do zapłaty odsetek za zwłokę.

Znamy już wysokość zadłużenia (należności głównej), jaka pozostała nam do spłaty - wynosi ona 1750 zł.
Aby ostatecznie spłacić zadłużenie musimy tylko wyliczyć odsetki za zwłokę od pozostałej kwoty zobowiązania. Postępujemy więc analogicznie jak w poprzednich przykładach.
Wprowadzamy stosowne dane w okno programu i tym samym uzyskujemy wynik operacji - końcowe rozliczenie.

 

 

Mamy zatem odpowiedź na nasze pytanie.
Aby całkowicie spłacić zadłużenie wobec ZUS należy wykonać przelew na kwotę 1833 zł.

Stopień skomplikowania wyliczenia nie ma dla nas znaczenia - bez względu na to, czy mamy do czynienia z jedną czy kilkoma wpłatami częściowymi, różnymi okresami obowiązywania poszczególnych stawek odsetkowych, sposób, jak i czas naszej pracy z programem był analogiczny jak w przypadku wyliczeń najprostszych. Co to nam daje? Przede wszystkim brak możliwości pomyłki w wyliczeniu oraz dużą oszczędność czasu, który musielibyśmy zmarnotrawić próbując ręcznie rozliczyć dokonywane wpłaty.

 

 

To nie wszystko !

Moduł delegacji stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl

 


 

Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »