Odsetki od należności podatkowych - rozliczenie zapłaty częściowej - podatek

Przeanalizujmy kolejny - tym razem bardziej skomplikowany - przypadek. W ubiegłym miesiącu - 10 czerwca - dokonałem zapłaty części zadłużenia wynikającego z deklaracji PIT-4. Wpłaciłem 5000 zł. Wysokość podatku do zapłaty, wynikająca z deklaracji PIT-4, wynosiła w całości 7234 zł. Termin zapłaty przypadał na dzień 20.03.2006. W dniu dzisiejszym chcę spłacić zadłużenie w całości. Od jakiej kwoty mam wyliczyć należne odsetki za zwłokę? Na jaką kwotę mam wypisać polecenie przelewu, aby ostatecznie spłacić zaległość?


Wyliczanie ręczne:
 

Aby dokonać ostatecznego rozliczenia musisz ustalić, w jakiej części dokonana przez Ciebie spłata 5000 zł pokryła należność główną, a w jakiej odsetki za zwłokę. Sytuacja staje się więc mocno skomplikowana.

Wpłacaną kwotę z urzędu rozbija się proporcjonalnie - według dość skomplikowanego algorytmu - na należność główną i odsetki za zwłokę.

Rozbicie wpłaty z 10 czerwca na należność główną i odsetki to jednak nie koniec zadania. Dopiero posiadając te informacje jesteś w stanie ustalić, jaka wysokość należności głównej pozostała do spłaty na dzień dzisiejszy.
Od tej kwoty należy jeszcze wyliczyć przypadające odsetki za zwłokę - analogicznie jak w poprzednich przykładach.
 

Wyliczanie przy użyciu programu:

Krok 1. Rozliczamy wpłatę z dnia 10 czerwca.

Kalkulator umożliwia rozliczanie zapłat całkowitych i częściowych.
W naszym przypadku mamy do czynienia z rozliczeniem jednej wpłaty - zapłaty częściowej - wybieramy zatem odpowiedni sposób rozliczenia w programie

 

W odpowiednie pola formularza wprowadzamy podstawowe informacje dotyczące dokonanej spłaty, a więc:

datę powstania obowiązku podatkowego (termin wpłaty): 20-03-2006,
datę zapłaty: 10-06-2006,
kwotę należności głównej: 7234 zł,
kwotę zapłaty: 5000 zł ;

Wciskamy przycisk przelicz i otrzymujemy wynik.


Krok 2. Wyliczenie przypadających do zapłaty odsetek za zwłokę.

Znamy już wysokość zadłużenia (należności głównej), jaka pozostała nam do spłaty - wynosi ona 2355 zł.
Aby ostatecznie spłacić zadłużenie musimy wyliczyć odsetki za zwłokę od pozostałej kwoty zobowiązania. Postępujemy więc analogicznie jak w poprzednich przykładach.
Wprowadzamy stosowne dane w okno programu i tym samym uzyskujemy wynik operacji - końcowe rozliczenie.


 

Mamy zatem odpowiedź na nasze pytanie.
Aby spłacić całkowicie pozostałe zadłużenie należy wykonać przelew na kwotę 2442 zł.


Podsumowanie:

Bez względu na sposób dokonywanych wpłat - zapłata całkowita, częściowa - program w prosty i czytelny sposób pomaga w ustaleniu odsetek za zwłokę.
To co w przypadku ręcznej próby rozliczenia trwałoby kilkanaście minut, wykonujemy w kilkadziesiąt sekund, bez obaw o możliwość pomyłki.

 

To nie wszystko !

Moduł delegacji stanowi jeden z wielu,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK  podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz otrzymujecie Państwo potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat !

 

więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


 

Jak możesz zakupić ten program:

1. bezpośrednio przez stronę internetową klikając na łącze TAK chcę zakupić ten program

2. telefonicznie dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl


Wszystkie artykuły z tego działu »