Szkolenia otwarte:

 

Zmiany w podatku VAT od 2019 roku

Opis szkolenia:

Ustawodawca wprowadza do ustawy kluczowe zmiany dot. podatku VAT, które obowiązują już od 2019 r. - część od stycznia, część już od lipca. Dotyczą one większości podatników. Zakres zmian dotyka tematyki kas fiskalnych, opodatkowania bonów, weryfikacji kontrahenta czy rewolucji w obrocie nieruchomościami. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na bieżąco. Omówione zostaną również kluczowe interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące kluczowych problemów podatkowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Księgowi, prawnicy, doradcy podatkowi, osoby zatrudnione w działach finansowych i controllingowych, przedsiębiorcy, pracownicy biur rachunkowych.

Program szkolenia:

 1. Opodatkowania bonów i voucherów
 2. Ulga na złe długi - nowe przesłanki
 3. Wiążąca Informacja Stawkowa
 4. Matryca stawek VAT - nowe symbole i klasyfikacje
 5. Zwrot podatku VAT - nowe zasady
 6. Sankcje podatkowe - istotne zmiany
 7. Ograniczenie w stosowaniu tzw. zwolnienia podmiotowego - nowe regulacje prawne
 8. Obrót nieruchomościami w świetle wyroków TS UE
 9. Kasa fiskalna on-line - rewolucja od stycznia 2019 r.
 10. Tzw. procedura MOSS - nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych
 11. Tzw. działalność nierejestrowana - obowiązki VAT z tym związane
 12. Tzw. biała lista podatników
 13. Należyta staranność - definicja, warunki, ograniczenia
 14. Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT
 15. Rozliczanie podatku VAT od importu towarów - istotne zmiany
 16. Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym
 17. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli (przełomowy wyrok TS UE)
 18. Planowana rezygnacja z odwrotnego obciążenia w sektorze budowlanym
 19. Split payment (podzielona płatność) obligatoryjnie?
 20. Inne bieżące problemy i zagadnienia

Osoba prowadząca:

Samir Kayyali - Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: