Szkolenia Otwarte:

 

Prawo pracy w 2018 roku - bieżące problemy, planowane zmiany

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia, zachodzą ciągłe zmiany. Cały czas nowością jest stawka minimalna przy umowach zlecenia, która niesie za sobą wiele problemów praktycznych. Wydawanie świadectw pracy, obowiązki w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych to zmiany może małe "treściowo", ale niezmiernie istotne dla pracodawców. Utworzenie w niedawnym czasie obrony terytorialnej również stwarza pewne potencjalne obowiązki dla pracodawcy.

Na szkoleniu, poza szerokim omówieniem tych nowości, przedstawione zostaną najnowsze interpretacje urzędowe oraz ważniejsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa pracy. Poruszona zostanie również kwestia tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników, wywołująca często wiele problemów praktycznych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie szczególnie polecane jest osobom, które zajmują się sprawami kadrowymi oraz odpowiadają lub będą odpowiadać za ustalanie praw do świadczeń za czas niezdolności do pracy i macierzyństwa, właścicieli firm samodzielnie dokonujących rozliczenia pracowników, pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

1. Świadectwa pracy

 • zmiany  zakresie wydawania świadectw pracy w przypadku zawierania kolejnej umowy
 • wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy

2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia - przepisy obowiązujące od 2017 r.

 • ustalenie wynagrodzenia - zapisy umowy "zabezpieczające" zlecającego
 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej
 • terminy wypłaty - umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia - sposoby potwierdzania, zapisy umowne
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej - których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej

3. Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej

4. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika związane z korzystaniem z pracy pracowników tymczasowych

 • ograniczenie maksymalnego czasu korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie ewidencji pracowników tymczasowych
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy użytkownika

5. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

 • rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy
 • minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów
 • dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
 • najczęstsze błędy w haromonogramach
 • przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy
 • przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie

6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe dotyczące prawa pracy, m. in.:

 • rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej przy zadaniowym czasie pracy
 • praca pomiędzy dobami pracowniczymi a nadgodziny.

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: