Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Dokumentacja cen transferowych i podmioty powiązane

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych jest ważnym, wręcz podstawowym obowiązkiem nałożonym na podmioty powiązane. W powszechnej opinii to obowiązek skomplikowany, a usługi sporządzenia tej dokumentacji są zazwyczaj bardzo kosztowne. Tymczasem przygotowanie dokumentacji podatkowej i spełnienie wymogów ustawowych przewidzianych dla podmiotów powiązanych nie jest żadną wiedzą tajemną, a przygotowanie dokumentacji w większości przypadków nie jest skomplikowane i nie wymaga posiadania żadnej szczególnej lub specjalistycznej wiedzy.

Od 2017 r. weszły w życie przepisy, które całkowicie zmieniły zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych. Nowe regulacje z jednej strony powodują, że zmniejsza się liczba podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji (obowiązek taki mają podatnicy uzyskujący co najmniej 2 mln euro przychodów lub kosztów). Z drugiej jednak strony dla podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji nowe przepisy oznaczają kilka nowych, bardziej skomplikowanych obowiązków.

Niniejszy kurs ma więc na celu również praktyczne przygotowanie Państwa do tych zmian.

Zapraszamy Państwa na nowatorski e-kurs: Dokumentacja cen transferowych i podmioty powiązane

Kurs ten w praktyczny i przystępny sposób przedstawia podatkowe przepisy dotyczące podmiotów powiązanych (w tym szereg regulacji obowiązujących od 1.1.2015 r.) a następnie, krok po kroku nauczy Was tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji, również w zakresie obowiązującym od 2017 r.

Autorem e-kursu jest Mariusz Makowski, doradca podatkowy i trener z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w opodatkowaniu dochodów w kraju i za jego granicami. Autor wielu książek, poradników, artykułów i e-kursów, prowadzący kancelarię w Warszawie. Szkolenia dotyczące cen transferowych prowadzi od wielu lat - dzięki temu poznał specyficzne problemy podmiotów z poszczególnych branż i w zgodnej opinii Uczestników szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez niego potrafi przekazać swoją wiedzę w sposób precyzyjny, a jednocześnie zrozumiały i logiczny.

Jak przebiega e-kurs:

E-kurs składa się z 15 lekcji, wysyłanych raz w tygodniu na Twój adres e-mail w formacie e-book pdf.

Ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący i zrozumiały sposób.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

Cena e-kursu wynosi 390 zł netto (479,70 zł brutto).

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Podmioty powiązane

 • Rozszerzony od 2015 r. katalog podmiotów powiązanych, powiązania osobowe, kapitałowe, rodzinne i wynikające ze stosunku pracy, regulacje OECD, współpraca z podmiotami z "rajów podatkowych".
 • Jak ustalić zyski zagranicznego zakładu?
 • Kiedy organ podatkowy dokona szacowania cen?

Lekcja 2
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC)

 • Co to jest spółka CFC?
 • Obowiązki podatników posiadających spółki CFC
 • Ustalenie podstawy opodatkowania
 • Wyliczenie podatku

Lekcja 3
Metody szacowania cen transferowych - metody transakcyjne

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • Metoda ceny odsprzedaży
 • Metoda rozsądnej marży

Lekcja 4
Metody szacowania cen transferowych - metody zysku transakcyjnego

 • Metoda podziału zysków
 • Metoda marży transakcyjnej netto
 • Regulacje szczególne dotyczące nabycia usług reklamowych
 • Regulacje szczególne dotyczące umów pożyczki
 • Unikanie podwójnego opodatkowania - procedura stwierdzenia nadpłaty

Lekcja 5
Wiążące porozumienia w sprawach cen transferowych (APA)

 • Rodzaje porozumień
 • Procedura
 • Postępowanie w sprawach wiążącego porozumienia
 • Opłaty
 • Wady i zalety

Lekcja 6
Sporządzenie opisu transakcji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej

 • Usługi o niskiej wartości dodanej
 • Zasady sporządzania informacji
 • Przykłady

Lekcja 7
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2015 roku

 • Ustalanie wartości transakcji
 • Refaktury
 • Sumowanie wartości transakcji
 • Zmiany obowiązujące od 2015 r.
 • Dokumentacja do umowy spółki
 • Forma dokumentacji
 • Terminy sporządzenia i dostarczenia dokumentacji
 • Sankcje

Lekcja 8
Elementy dokumentacji cz. 1

 • Analiza funkcjonalna

Lekcja 9
Elementy dokumentacji cz. 2

 • Analiza kosztowa
 • Metody ustalenia cen
 • Analiza zyskowności

Lekcja 10
Elementy dokumentacji cz. 3

 • Strategia gospodarcza
 • Inne czynniki cenotwórcze
 • Korzyści związane z nabyciem świadczeń
 • Załączniki do dokumentacji

Lekcja 11
Analiza danych porównawczych podmiotów niezależnych

Lekcja 12
Pozostałe elementy dokumentacji

 • Dokumentacja centralna, uproszczone sprawozdanie, obowiązki CBC

Lekcja 13
Sporządzanie dokumentacji podatkowej umowy dostawy

 • Charakterystyczne elementy dokumentacji (analiza funkcjonalna, analiza kosztowa, określenie ceny przedmiotu transakcji)

Lekcja 14
Sporządzenie dokumentacji dla umowy spółki osobowej

 • Charakterystyczne elementy dokumentacji (analiza funkcjonalna, analiza kosztowa, określenie ceny przedmiotu transakcji)

Lekcja 15
Zmiany w dokumentacji cen transferowych w 2017 r. i w 2018 r.

 • Dokumentacja masterfile
Termin i miejsce: