Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku

Opis szkolenia:

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w 2017 r. Utworzona została z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur. Struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane, gromadzone wcześniej przez trzy niezależne struktury organizacyjne po 2017 roku znalazły się w zakresie działalności jednej formacji, jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno - skarbowej.
 
Czy połączenie w jedną strukturę wcześniej istniejących formacji dało pożądany efekt synergii i Krajowa Administracja Skarbowa stała się najlepiej poinformowaną formacją w zakresie finansów państwa, jego obywateli czy też obrotu środków finansowych na rachunkach bankowych? Wydaje się, że tak. Dodatkowo warto zauważyć, że wbrew pozorom zakres gromadzonych przez administrację skarbową informacji jest bardzo szeroki i ociera się o wiele sfer życia podatników. Administracja skarbowa z roku na rok poszerza zakres swoich uprawnień, a w konsekwencji zakres informacji pozostających w jej zainteresowaniu. 
Jakie zatem informacje gromadzi i przetwarza Krajowa Administracja Skarbowa o podatnikach? W jaki sposób gromadzi te informacje w ramach swoich uprawnień? Czy wszystkie informacje gromadzi w sposób jawny za wiedzą osób, których te informacje dotyczą? I w końcu w jaki sposób i w jakim zakresie wykorzystuje posiadane informacje? 
 
Na te wszystkie pytania odpowiedzieć ma szkolenie:
 Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku
Informacje gromadzone przez KAS pod kątem typowania podmiotów do kontroli

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych. Ta wiedza z kolei pozwoli na indentyfikację tych obszarów działalności, które są szczególnie narażone na kontrole. W efekcie pozwoli na skuteczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowości rozliczeń, kontroli zachowań osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i dokumentacji - co doprowadzi do prawidłowej organizacji kontroli wewnętrznej i sformułowanie jej ramowych zasad. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i prawnych, zarządów, wspólników, właścicieli i osób odpowiedzialnych za współpracę z administracją podatkową w przedsiębiorstwach, a w szczególności w biurach rachunkowych. 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej
  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej
2. Uprawnienia organów Administracji skarbowej w szczególności w zakresie gromadzenia danych
3. Przepisy prawa regulujące gromadzenie danych przez organy KAS
4. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie gromadzenia i analizy dostępnych danych i informacji
  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione do gromadzenia informacji
  • Sposób gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Cel gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
5. Charakterystyka źródeł danych i informacji gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową
6. Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych i informacji - wykorzystanie zgromadzonych informacji
7. Typowanie do kontroli lub podejmowanie innych czynności w zakresie działań KAS

Osoba prowadząca:

Radosław Borowski 
 
Funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. 
Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej. 
 
Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej, w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. 
 
Współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie metodyki i pragmatyki działań organów administracji skarbowej. 

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl.

Zajęcia on-line odbywają się w godzinach: 9.00-14.00 (uwzględnia czas odpowiedzi na pytania Uczestników).

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Po szkoleniu do Uczestników wysyłane są materiały w formie elektronicznej oraz certyfikat.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: