05.10.2023, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

Termin i miejsce:

05.10.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego 1.07.2023 r. zakończył się okres zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie. Dowiecie się na nim czy w Państwa firmie powstał obowiązek raportowania schematu podatkowego, czy też takiego obowiązku nie ma. Czy jest obowiązek sporządzenia procedury raportowania schematów podatkowych, czy też procedury takiej Państwo nie potrzebujecie. Omówione zostaną m.in. zasady identyfikacji i raportowania schematów podatkowych oraz wskażemy na co zwrócić szczególną uwagę, aby zagwarantować sobie i swojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaprezentujemy i omówimy także praktyczne przykłady zdarzeń będących schematami podatkowymi, które mogą mieć miejsce również w Państwa firmie.

Szczegółowe informacje

Uwaga!

Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych".

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, kiedy i w jakich przypadkach powstają obowiązki raportowania schematów podatkowych, w jaki sposób sporządzać raporty, jak skutecznie realizować nowe obowiązki, zapobiegając ewentualnym konsekwencjom niewłaściwego rozumienia i stosowania prawa.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, prawników i pracowników kancelarii prawnych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, przedsiębiorców, pracowników działów finansowych i podatkowych przedsiębiorstw.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

  • Cel i znaczenie regulacji
  • Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
  • Podstawowe pojęcia i definicje
  • Raportowanie retrospektywne

2. Definicja schematu podatkowego

  • Pojęcie schematu podatkowego
  • Definicja uzgodnienia
  • Definicja korzyści podatkowej
  • Kryterium głównej korzyści
  • Ogólna cecha rozpoznawcza
  • Szczególna cecha rozpoznawcza
  • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
  • Rodzaje schematów podatkowych
  • Schemat podatkowy standaryzowany
  • Schematy transgraniczne
  • Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?
  • Zmiany w procesach
  • Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?
  • Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu

3. Przykłady schematów podatkowych (czynności stanowiące schemat podatkowy)

4. Czynności nie podlegające raportowaniu (nie stanowiące schematu podatkowego)

  • Wykaz czynności
  • Zasady identyfikacji
  • Przykłady czynności nie podlegających raportowaniu

5. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

  • Promotor
  • Korzystający
  • Wspomagający
  • Doradca in-house

6. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej - przykłady

7. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

8. Nadanie numeru schematu podatkowego

9. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania
  • Wyłączenia z obowiązku raportowania
  • Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
  • Struktura logiczna oraz forma informacji
  • Treść przekazywanej informacji
  • Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
  • Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
  • Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?
  • Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych - wpływ na plan kontroli podatkowych
  • Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania o schematach podatkowych
10. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym
  • Zakres danych ujmowanych w informacji
  • Treść informacji o schemacie podatkowym
  • Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych
11. Formularze raportowania - analiza
  • MDR 1
  • MDR 2
  • MDR 3
  • MDR 4
12. Pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem
  • Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
  • Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?
  • Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
  • Konsekwencje błędnej identyfikacji schematu podatkowego
  • Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych
13. Zawieszenie raportowania ze względu na COVID-19
 
14. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej
  • Podmioty zobowiązane
  • Zakres procedury
  • Forma procedury
  • Dane które powinna zawierać procedura
  • Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
  • Ryzyka związane z tworzeniem procedury
  • Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej
15. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych
  • Ordynacja podatkowa
  • Sankcje karne
16. Objaśnienia Ministra Finansów
 
17. Zmiany przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)
 
18. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacje organizacyjne:

  • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
  • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
  • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
  • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
  • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
  • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
  • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
  • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

05.10.2023: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
 
 

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html