Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 133 artykuły spośród 50975 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 21-02-2022Zmiana składki zdrowotnej: Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych
  Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowe zasady ustalania podstawy wymiaru oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.  Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od tego w jaki sposób osoby prowadzące działalność ustalają podatek dochodowy od osób fizycznych.  Podstawa wymiaru tej składki jest ustalana na innych zasadach w zależności od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania uzyskiwanych z działalności dochodów/przychodów. Inaczej zatem będzie ona ustalana dla przedsiębiorcy, który stosuje: więcej »
 • 18-02-2022Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny
  Jeśli zgłosisz swoich członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, będą oni mogli nieodpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Nie opłaca się za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
 • 17-02-2022Polski Ład sięga do kieszeni działkowców?
  Pojawiające się w mediach interpretacje wpływu zmian wprowadzanych przez Polski Ład na obciążenie składką zdrowotną społecznych działaczy funkcjonujących w organach stowarzyszeń, w tym w rodzinnych ogrodach działkowych, wywołały poruszenie w tym środowisku. Przedstawiciele stowarzyszeń wskazują, że interpretacja ta jest błędna. Ich zdaniem analiza przepisów nakazuje wniosek, że zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2022 r. pozostają neutralne dla tej grupy - nie odnoszą się do osób wybranych na członków organów stowarzyszeń. więcej »
 • 14-02-2022Składki ZUS: Umowa zlecenia ze słuchaczem zaocznego liceum, który nie ukończył 26 lat
  Jeśli zleceniobiorca posiada status ucznia lub studenta, a także jeśli nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z uczniem/ze studentem nie podlega ubezpieczeniom społecznym, nie trzeba również takiego ucznia lub studenta zleceniobiorcy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS. Zatem, zleceniobiorca, który jest słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy zlecenia - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 11-02-2022Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.
  Od 1 do 27 lutego 2022 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on ubezpieczonemu rodzicowi dzieci do lat 8, a także ubezpieczonemu rodzicowi dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają rodzice lub opiekunowie dzieci powyżej 8 roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto, zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej. więcej »
 • 10-02-2022Zasady obliczania składki zdrowotnej do zmiany
  9 lutego 2022 r. w czasie trwania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach zostały przyjęte poprawki poparte przez Ministerstwo Finansów dotyczące zapisów obliczania składki zdrowotnej dla firm ujętych w Polskim Ładzie. więcej »
 • 10-02-2022Jakie uprawnienia ma przedsiębiorca z tytułu opłacania składek na ZUS
  W okresie prowadzenia działalności przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne. Przeczytaj, jakie uprawnienia mają z tego tytułu przedsiębiorcy i jak na zakres świadczeń wpływają płacone przez nich składki. Niektóre składki są dobrowolne. Sprawdź, dlaczego warto je płacić. więcej »
 • 07-02-2022ZUS: Nowe terminy opłacania składek
  Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące. więcej »
 • 04-02-2022Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2021 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty? więcej »
 • 02-02-2022Czternasta emerytura nie będzie corocznym świadczeniem
  Wypłatę tzw. 14. emerytury, w listopadzie 2021 r., uregulowała ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432). Ze świadczenia tego, w całości bądź w części, skorzystały osoby pobierające świadczenie podstawowe w kwocie niższej niż 4150,88 zł brutto. Była to jednorazowa wypłata przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Obecnie nie są prowadzone prace mające na celu coroczną wypłatę 14. emerytury - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 01-02-2022Fundusz Pracy w roku 2022
  Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2022, składka na Fundusz Pracy ma wynieść w tym roku 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast składka na Fundusz Solidarnościowy to 1,45% tej podstawy, czyli tyle samo co w 2021 roku. Przypomnijmy, że składki na Fundusz Solidarnościowy oblicza się łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (w 2022 r.: 2,45% = 1,0% + 1,45%) i wykazuje je w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. więcej »
 • 31-01-2022Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA
  Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne [1]. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował do tych zmian dokumenty rozliczeniowe, czyli ZUS DRA oraz ZUS RCA. więcej »
 • 31-01-2022Jak składać deklaracje do ZUS
  ZUS DRA, ZUS RSA i ZUS RCA to najważniejsze deklaracje i raporty, które przedsiębiorcy składają co miesiąc do ZUS. Sprawdź, kto i w jakich terminach musi złożyć ZUS DRA, a kto - raporty imienne ZUS RSA i RCA. Pamiętaj też, że kopie tych dokumentów trzeba przechowywać. więcej »
 • 31-01-2022Podkomisja ds. MŚP poparła poprawkę dot. podstawy składki zdrowotnej
  Podkomisja do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła poparła działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rzecznik MŚP podczas posiedzenia Podkomisji zaproponował, aby podstawa składki miała charakter stały i była określana jako kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia danego roku. To rozwiązanie byłoby alternatywne wobec obecnego i to sam przedsiębiorca decydowałby, czy rozliczać się według przepisów zawartych obecnie w Polskim Ładzie, czy płacąc stałe zaliczki i dopłacając różnicę po złożeniu rocznego zeznania podatkowego. więcej »
 • 28-01-2022Od lutego wniosek o 500+ na kolejny okres
  Od 1 lutego będzie można złożyć elektronicznie wniosek do ZUS o świadczenie wychowawcze na nowy okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »