Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 178 artykuły spośród 54055 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 26.06.2023
  Rzecznik MŚP: ZUS nie ma prawa kwestionować podstawy składek ZUS
  Sąd Najwyższy uwzględnił kolejne trzy skargi nadzwyczajne Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklarowanych przez przedsiębiorcę w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. więcej »
 • 26.06.2023
  Przedsiębiorcy będą płacić wyższe składki na ZUS
  Zgodnie z zapisami Plan Finansowy na lata 2023-2026 wzrost średniego wynagrodzenia ma wynieść 9,6%, co wynosi około 7,6 tys. zł brutto. Dodatkowo wzrośnie składka zdrowotna o około 136 zł, co w sumie wyniesie 1554,66 zł. Dlaczego rząd planuje tak wysokie podwyżki? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 23.06.2023
  Ulga w składce zdrowotnej dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy
  Dyspozycja treści art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie warunkuje skorzystania z obniżenia wysokości rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od uzyskiwania przychodu jedynie z działalności gospodarczej. Ubezpieczony może uzyskiwać przychody także z innych źródeł, byleby one nie powodowały nowego tytułu ubezpieczeniowego. więcej »
 • 22.06.2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem
  Nie zgłaszaj do ubezpieczeń społecznych (ani dobrowolnych, ani obowiązkowych) zleceniobiorcy, który jest:  uczniem szkół ponadpodstawowych albo  studentem, który nie ukończył 26 lat.  więcej »
 • 21.06.2023
  Przedsiębiorca na etacie: Składki ZUS przy braku wynagrodzenia
  W przypadku istnienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej i umowy o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednakże w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który ma w umowie o pracę zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej lub wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia - posiadane przez takiego pracownika dodatkowe tytuły do ubezpieczeń (pozarolnicza działalność gospodarcza) mają charakter dobrowolny. więcej »
 • 20.06.2023
  Rzecznik MŚP: Wydłużenie Małego ZUS-u plus to za mało
  Rzecznik MŚP Adam Abramowicz pozytywnie ocenia przewidziane w ustawie uchwalonej przez Sejm RP wydłużenie możliwości korzystania z tak zwanego Małego ZUS-u plus o 12 miesięcy, jednak rozwiązanie to uważa za niewystarczające. Rzecznik MŚP w opinii skierowanej do Senatu RP zauważa, że przede wszystkim osoby, które przestały opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 18c ustawy o ZUS przed 1 stycznia 2023 r. lub które nie zaczną jej opłacać na tych zasadach do 31 grudnia 2023 r., nie będą w ogóle mogły skorzystać z tego wydłużenia. Nawet gdyby objęło ono wszystkich ubezpieczonych korzystających z Małego ZUS-u plus – to, w opinii Rzecznika MŚP, również byłoby to rozwiązanie niedoskonałe legislacyjnie. więcej »
 • 16.06.2023
  Problemy z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok - ZUS odpowiada Rzecznikowi MŚP
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz 10 maja 2023 r. skierował pismo interwencyjne do Prezes ZUS, zwracając się o zajęcie stanowiska w sprawie i podjęcie działań, mających na celu naprawienie systemu Płatnik tak, aby umożliwić przedsiębiorcom wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie. W piśmie Rzecznik MŚP zadał pytanie, na jakich zasadach ZUS będzie zwracał nadpłaconą składkę w przypadku niezawinionego przez płatnika uchybienia terminu złożenia rocznej deklaracji. więcej »
 • 14.06.2023
  Problemy księgowych z obliczaniem składek ZUS - MRiPS odpowiada
  Krajowa Izba Biur Rachunkowych sygnalizowała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych problemy w zakresie realizacji pracy dotyczącej obliczania rocznej składki zdrowotnej. Prace księgowych utrudniały przede wszystkim problemy techniczne, które występowały po stronie ZUS. Czy możliwe jest, aby przesunąć termin dokonania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za rok 2022 do 30 czerwca 2023 r.? Czy możliwe jest oddzielenie w kolejnych latach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od deklaracji miesięcznej DRA za kwiecień? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 12.06.2023
  MF o składce zdrowotnej po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu
  Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, Minister Zdrowia nie przewiduje obecnie rezygnacji z systemu powiązania podstawy wymiaru składki z rzeczywistym dochodem przedsiębiorców i powrotu do obowiązującego do 1 stycznia 2022 systemu opartego na ryczałtowej (stałej - niezależnej od osiąganego dochodu) wysokości składki zdrowotnej. Ponadto, w Ministerstwie Zdrowia wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Finansów prowadzone są analizy dotyczące uproszczenia zasad poboru składki zdrowotnej od osób prowadzących działalność gospodarczą. więcej »
 • 07.06.2023
  Składki ZUS od opłaconego przez pracodawcę kursu języka obcego
  Z podstawy wymiaru składek może być wyłączona wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, jeśli te świadczenia są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganym przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. więcej »
 • 06.06.2023
  Podwójna składka zdrowotna za styczeń 2022 r. - RMŚP chce objaśnień MZ
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie podwójnego obowiązku opłacenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców za styczeń 2022 r. Do Rzecznika MŚP wpływają liczne pisma przedstawicieli przedsiębiorców, wskazujących na utrudnienia związane z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej za rok 2022. Jednym z najczęściej powtarzających się problemów jest obowiązek de facto dwukrotnego opłacenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. więcej »
 • 06.06.2023
  ZUS: Nowy okres świadczeniowy dla 500+
  Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+. Tak jak dotychczas w każdym miesiącu będzie 10 terminów wypłat. Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. więcej »
 • 05.06.2023
  Mały ZUS Plus przedłużony o rok - jest nowelizacja ustawy
  Nawet kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców będzie mogło skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek ZUS. Wydłużenie okresu korzystania z Małego ZUS Plus spowoduje, że przedsiębiorcom uprawnionym do płacenia niższych stawek, będzie łatwiej przeczekać dwuletnią przerwę w ich opłacaniu. Do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat RP i trafić do podpisu Prezydenta RP. W efekcie ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców, o które zabiegał Adam Abramowicz Rzecznik MŚP, już niedługo wejdą w życie. więcej »
 • 02.06.2023
  ZUS: Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 5 czerwca
  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r. więcej »
 • 01.06.2023
  Umowa zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego a składki ZUS
  W okresie przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym nie zachodzi obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ale wówczas powstanie obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z zleceniodawcą, tak więc zleceniodawca jako płatnik składek powinien zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę i odprowadzić za niego składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej z nim umowy zlecenia. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY