Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 199 artykuły spośród 55546 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 04.03.2024
  Karta lunch pass dla pracowników nie zawsze bez składek ZUS
  Podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych, które (technicznie) umożliwiają zakup nie tylko gotowych posiłków czy przetworzonych produktów żywnościowych, pod warunkiem jednak, że opłata wydatkowana z nich zostanie przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup posiłków czy też przetworzonych produktów żywnościowych. W celu zastosowania zwolnienia zarówno ubezpieczony, jak i płatnik składek, muszą dysponować dowodami wskazującymi na wykorzystanie środków zgodnie z przepisami. więcej »
 • 01.03.2024
  Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną
  Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie dobrowolnie. Jednak w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe. Osoba taka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 01.03.2024
  MRPiPS o zasadach liczenia okresów zasiłkowych
  Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany wyłączyły zasadę wliczania do okresu zasiłkowego jedynie okresów niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Obecnie okresy niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju schorzenia są wliczane do okresu zasiłkowego, przy czym utrzymana została zasada, że wlicza się okresy niezdolności do pracy, pomiędzy którymi przerwa nie była dłuższa niż 60 dni. więcej »
 • 29.02.2024
  Emeryci i renciści mają czas na rozliczenie z ZUS do końca lutego
  Do końca lutego 2024 r. osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 r. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. więcej »
 • 29.02.2024
  Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków - MRPiPS odpowiada
  Obecnie rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje taki sam czas urlopu jak rodzicom dzieci urodzonych w terminie. Jest to absurd, którego rozwiązanie powinno być priorytetem dla zapewnienia wcześniakom możliwości rozwoju, a rodzicom kluczowej obecności przy swoim dziecku. W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać problem utraty urlopów macierzyńskich przez rodziców wcześniaków? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. więcej »
 • 28.02.2024
  MRPiPS: Różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć nie jest dyskryminacją
  Niższy wiek emerytalny kobiet stanowi przejaw uznania dla nieodpłatnej pracy świadczonej przez kobiety oraz umożliwia samodzielne uzyskanie prawa do świadczenia pomimo wymuszonych macierzyństwem przerw w zatrudnieniu i feminizacji zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki. Statystycznie krótszy okres pobierania świadczeń emerytalnych przez mężczyzn kompensowany jest przeciętnie znacznie wyższą kwotę emerytury pobieranej przez mężczyzn - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 27.02.2024
  Sąd Najwyższy: Wspólnik dominujący bez obowiązku płacenia składek ZUS
  Prawotwórcza działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosującego nieustawowe pojęcie tzw. wspólnika iluzorycznego została ukrócona przez Sąd Najwyższy (wyrok z 21 lutego 2024 r., sygn. akt II UZP 8/23). Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzurpował sobie prawo, by osobę posiadającą ponad 90% udziałów w spółce z o.o. traktować jako jedynego wspólnika i w związku z tym obarczać ją obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo pozbawiać prawa do ubezpieczenia, jeśli zatrudnił się w spółce na etacie. Zdaniem ZUS mniejszościowego udziałowca należy w takich sytuacjach traktować jako „wspólnika iluzorycznego”, a spółkę jako faktycznie jednoosobową. więcej »
 • 22.02.2024
  Mały ZUS Plus: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego popiera apel Rzecznika MŚP
  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczący nieprawidłowości w związku z brakiem możliwości skorzystania przez część firm z prawa do preferencyjnej składki ZUS w ramach programu mały ZUS. Jednocześnie WRDS w Gdańsku zwraca się z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę, że ostateczny termin składania wniosków przez przedsiębiorców w tej sprawie wyznaczony jest na 31 stycznia 2024 r. - czytamy w Uchwale 2/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2024 r. więcej »
 • 22.02.2024
  Od marca wyższe emerytury i renty. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?
  Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną teraz o 12,12 proc. więcej »
 • 21.02.2024
  Student na zleceniu. Moment otrzymania zaświadczenia a zwolnienie ze składek ZUS
  Płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony i nie przekazał jej płatnikowi. Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych. więcej »
 • 21.02.2024
  Czy wypłacanie renty alkoholowej jest etyczne?
  W Polsce można ubiegać się o tzw. rentę alkoholową, przysługuje ona osobom, które cierpiąc w wyniku choroby alkoholowej nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. W takim przypadku mogą one wnioskować do ZUS o dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże sam alkoholizm nie uprawnia do ubiegania się o świadczenie. Starać się o nie mogą jedynie osoby, które cierpią na schorzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu, które przecież prędzej czy później wystąpią u osoby nadużywającej alkohol. Najwyższa kwota, o jaką może ubiegać się osoba chora na ww. choroby, to 1588 zł. więcej »
 • 20.02.2024
  Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
  Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 15.02.2024
  Świadczenie uzupełniające "Mama 4+". Lepiej nie pracować?
  Od marca 2019 r. wypłacane jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane „Mama 4+”. Świadczenie to może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci oraz zrezygnowała z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęła ze względu na wychowywanie dzieci. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Gdy pobierana emerytura lub renta jest równa lub wyższa od najniższej emerytury, to świadczenie nie jest wypłacane. więcej »
 • 13.02.2024
  Mały ZUS plus: ZUS blokuje dokumenty, a Rzecznik apeluje o podjęcie działań naprawczych
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. - Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus. Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS blokuje, unieważnia, odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania nazywanego Małym ZUS Plus. więcej »
 • 09.02.2024
  Bezpłatne udostępnienie pokoju pracownikowi. Jak wyliczyć składki ZUS?
  W przypadku świadczenia w postaci udostępnienia pracownikom domu mieszkalnego (wydzielone pokoje) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy, a gdy lokal mieszkalny będzie udostępniany więcej niż jednemu pracownikowi kwota podstawy wymiaru składek powinna zostać wyliczona proporcjonalnie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY