Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 133 artykuły spośród 50975 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 14-03-202213. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego
  W przypadku wniosku o dodatek osłonowy, do dochodów emerytów i rencistów są wliczane m. in. świadczenia emerytalno-rentowe, z wyłączeniem dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu - tzw. „13. emerytura” oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - tzw. „14. emerytura” - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 11-03-2022Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność - Opodatkowanie na zasadach ogólnych
  W marcu 2022 r. przedsiębiorcy ustalają wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne po raz pierwszy w całości na nowych zasadach. Publikowaliśmy już wycinkowe omówienia tego tematu, dzisiaj zapraszamy do lektury ilustrowanego przykładami poradnika kompleksowego. Zaczynamy od ustalenia podstawy wymiaru składek przedsiębiorców, opodatkowanych na zasadach ogólnych (wg skali lub podatkiem jednolitym 19%) więcej »
 • 11-03-2022Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność - Ryczałt
  W marcu 2022 r. przedsiębiorcy ustalają wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne po raz pierwszy w całości na nowych zasadach. Zapraszamy do lektury ilustrowanego przykładami poradnika kompleksowego - w tej części ustalenie podstawy wymiaru składek osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidenconowanych. więcej »
 • 11-03-2022Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność - Karta, osoby współpracujące, działalność mieszana
  W marcu 2022 r. przedsiębiorcy ustalają wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne po raz pierwszy w całości na nowych zasadach. Zapraszamy do lektury ilustrowanego przykładami poradnika kompleksowego - w tej części ustalenie podstawy wymiaru składek osób opodatkowanych kartą podatkową, osób współpracujących i pozostałą pozarolniczą działalność oraz osób prowadzących działalność w różnych formach. więcej »
 • 08-03-2022Ubezpieczenie zdrowotne - Jest różnica pomiędzy wyborem a powołaniem do pełnienia funkcji
  Mimo iż tzw. polski ład znacząco rozszerzył zakres obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, osoby „wybrane” do pełnienia funkcji w organach osób prawnych w obecnym stanie prawnym nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem nie będą podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej. więcej »
 • 08-03-2022Nianie - Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym
  Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu nianie podlegają od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Należy przy tym pamiętać, że niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. więcej »
 • 07-03-2022Wojna w Ukrainie i kłopoty ze składkami? Skorzystaj z pomocy doradcy ZUS
  Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. ZUS, w związku z wojną w Ukrainie przypomina o możliwościach, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. więcej »
 • 07-03-2022ZUS: Jak ubezpieczyć nianię. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o dofinansowaniu do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej. Dzisiaj o tym, na jakich zasadach można zatrudnić nianię, kiedy wystąpi i niej zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych i jak w takiej sytuacji ustalić tytuł do opłacania składki.  więcej »
 • 04-03-2022ZUS: Zasady dofinansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani
  Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej pozwala na otrzymanie znaczącego dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani. Korzyści z zawarcia takiej umowy mogą być obopólne - rodzice zapewniają opiekę swojemu dziecku (do 3 roku lub wyjątkowo 4 roku życia), niania zyskuje ubezpieczenie i wiążące się z nim podstawowe korzyści. więcej »
 • 01-03-2022ZUS: Podstawa wymiaru składek kierowców w przewozach międzynarodowych
  Od 2 lutego 2022 r. zmieniły się przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, zmieniły się też zasady ustalania podstaw wymiaru składek dla kierowców w zakresie przewozów międzynarodowych. więcej »
 • 28-02-2022Ponad 44 mld dotacji do FUS w 2022 r.
  W 2021 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał saldo ujemne w wysokości 44 373 mln zł. Zarówno fundusz rentowy, jak i fundusz wypadkowy w 2021 r. wygenerowały nadwyżki odpowiednio na poziomie: 8 160 mln zł i 4 182 mln zł. Natomiast deficyt wygenerował fundusz emerytalny - 47 444 mln zł i fundusz chorobowy - 9 271 mln zł. W 2022 r. również przewidziano znaczące saldo ujemne. więcej »
 • 25-02-2022Składka zdrowotna za osobę współpracującą w 2022 r.
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą wynosi 9% podstawy wymiaru składki stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 23-02-2022Sprostowanie ZUS do artykułu "ZUS zawyża deklaracje składki zdrowotnej dla liniowców?"
  Po publikacji artykułu "ZUS zawyża deklaracje składki zdrowotnej dla liniowców?" od rzecznika ZUS Pana Pawła Żebrowskiego otrzymaliśmy sprostowanie, którego tekst publikujemy: więcej »
 • 23-02-2022MF: Różnice remanentowe będą uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej
  Według projektu ustawy zmieniającej, możliwe będzie uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., czyli remanentu, w którym uwzględnione były między innymi towary handlowe zakupione przed tym dniem. Co istotne, w odniesieniu do roku 2022, przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego - poinformowało Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 22-02-2022Zmiana składki zdrowotnej: Działalność gospodarcza na ryczałcie / karcie podatkowej
  Od 2022 r. podstawa wymiaru składki jest ustalana na innych zasadach w zależności od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania uzyskiwanych z działalności dochodów/przychodów. W przypadku ryczałtu wysokość składki nie zmienia się - nadal jest to 9%, natomiast miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i uzależniona od wysokości uzyskanych przychodów z działalności.  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »