Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

korekty cit

 • 20.02.2008Zapraszamy na konferencj: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzgldnieniem „maej” nowelizacji ustawy o VAT
  W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbdzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzgldnieniem „maej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademi Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz obj patronat medialny nad konferencj. Dla Czytelnikw www.podatki.biz obowizuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie si na konferencj do 22.02.2008 (pitek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostpnego tutaj. 
  • 13.04.2007Opodatkowanie zaliczek
   W obrocie gospodarczym, w ramach zawieranych transakcji, bardzo czsto na poczet dostaw towarw bd usug otrzymuje si cz zapaty (zaliczk, przedpat, rat, zadatek). Kade takie zdarzenie ma okrelone konsekwencje w sferze podatkowej. Poniej przybliymy zasady opodatkowania zaliczek na gruncie ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarw i usug.
   • 12.11.2006Odstpienie od umowy a podatki
    Odstpienie jest to jednostronne owiadczenie woli na mocy ktrego strona moe wycofa si z umowy, jeli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiada jej interesom. Prawo odstpienia jest wyjtkiem od oglnej zasady, e umw naley dotrzymywa tzn. e zawarta umowa zasadniczo wie strony do momentu jej wykonania i nie mona jej rozwiza bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstpienia jest rozwizanie umowy z moc wsteczn, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczno dokonania wzajemnych rozlicze pomidzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowizania podatkowego skutkuje koniecznoci korekty tego zobowizania oraz moe powodowa powstanie nowego zobowizania podatkowego np. w przypadku wypat odszkodowania przez jedn ze stron umowy.
    • 01.11.2006Obowizek sporzdzenia i zoenia w urzdzie skarbowym bilansu i rachunku wynikw
     Pytanie podatnika: dotyczy obowizku sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz zoenia go w urzdzie skarbowym.
     • 01.11.2006Due sieci sklepw jednak pac podatki
      Interpelacja nr 4036 do ministra finansw w sprawie wysokoci wpyww z tytuu podatkw odprowadzanych przez sieci sklepw wielkopowierzchniowych
      • 12.09.2006Korekta deklaracji po zmianie interpretacji
       Przepisy ustawy ordynacja podatkowa stanowi1), i podatnikowi, patnikowi lub inkasentowi przysuguje prawo do wystpienia z pisemnym wnioskiem do waciwego organu podatkowego2) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach. Uprawnienie to przysuguje tylko w tym zakresie, w jakim nie toczy si postpowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postpowanie przed sdem administracyjnym.3) Interpretacja prawa podatkowego zawiera ocen prawn stanowiska pytajcego z przytoczeniem przepisw prawa.4) Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nastpuje w drodze postanowienia.5) Std przybiera form postanowienia o uznaniu stanowiska przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji za prawidowe albo te za nieprawidowe.
       • 22.06.2006Uproszczona forma wpacania zaliczek na podatek dochodowy
        Uproszczon form wpacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarwno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z pn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z pn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym rni si od oglnych zasad wpacania zaliczek, e podatnik nie oblicza co miesic dochodu osignitego od pocztku roku i nie wpaca zaliczek w wysokoci rnicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek za miesice poprzedzajce (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mog, bez obowizku skadania deklaracji miesicznych, wpaca zaliczki miesiczne w danym roku podatkowym w staej wysokoci 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu zoonym:
       • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]