Czym wyróżnia się spółka komandytowa? Jakie są jej zalety?

Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie i funkcjonowanie spółek handlowych. Jedną z nich jest spółka komandytowa. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch rodzajów wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Jak zawrzeć taką formę prawną? Jakie są jej zalety? Jaki jest minimalny kapitał zakładowy w tym przypadku? Dowiedz się, co musisz wiedzieć przed zarejestrowaniem swojej pierwszej spółki komandytowej.

Co to znaczy spółka komandytowa?

W Polsce wyróżniamy dwie podstawowe kategorie spółek handlowych:

spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna;

spółki kapitałowe: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna.

Spółka komandytowa jest jedną z osobowych spółek handlowych. Ma zdolność prawną, a także zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, np. nabywać nieruchomości, zawierać umowy pożyczki lub zatrudniać pracowników.

Aby móc zawrzeć umowę tej spółki, niezbędny jest akt notarialny, a każda zmiana umowy wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać następujące dane:

 • nazwę firmę oraz adres siedziby,
 • przedmiot działalności,
 • czas trwania spółki (o ile jest oznaczony),
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • sumę komandytową.

Spółka powstanie jednak dopiero po zarejestrowaniu jej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), z chwilą wpisania jej do tego rejestru.

 

Wspólnicy w spółce komandytowej

Spółka komandytowa może zostać utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, a dokładniej całym swoim majątkiem.

 

Kto to jest komandytariusz w spółce komandytowej?

Co do zasady w spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników:

 • komandytariusz — wspólnik mający niewielki wpływ na działalność spółki, wpływ ten ograniczony jest do wysokości sumy komandytowej;
 • komplementariusz — wspólnik reprezentujący spółkę i aktywnie ją prowadzący; ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy.

Jak widać, każdy z tych wspólników ma przypisaną inną rolę i inne uprawnienia. Co ważne, spółka komandytowa jest zaliczana do elastycznych form prawnych, więc zdarzają się odstępstwa od tej reguły.

Dokładniej podział obowiązków i odpowiedzialności wspólników oraz przepisy regulujące spółkę komandytową opisuje firmove.pl. Artykuł na portalu odpowiada na najważniejsze pytania: jak zarejestrować spółkę, jak wygląda ten proces, a także czy w ramach spółki musisz prowadzić pełną księgowość.

 

Zalety spółki komandytowej

Do najczęściej wymienianych zalet spółki komandytowej można zaliczyć:

 • swobodne kształtowanie odpowiedzialności (jak zostało wspomniane, zapisy zawarte w umowie mogą regulować odpowiedzialność majątkową między komandytariuszem a komplementariuszem),
 • zryczałtowaną składkę zdrowotną,
 • możliwość skorzystania z estońskiego CIT-u,
 • możliwość rejestracji przez internet,
 • brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego (wkład może wynieść nawet symboliczną złotówkę),
 • możliwość wypłacania zaliczek na poczet zysków.

Na pewno warto rozważyć założenie spółki komandytowej, jeżeli firma nie jest obarczona ryzykiem finansowym, znaczna część Twoich przychodów jest przekazywana na inwestycje bądź roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...