Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 22.01.2009Internetowa deklaracja bez e-podpisu?
  Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie ułatwień w składaniu deklaracji podatkowych za pośrednictwem internetu. Resort zamierza umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Nie oznacza to jednak rezygnacji z przyjmowania zeznań rocznych w formie papierowej oraz zeznań elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.
  • 15.01.2009E-podpis w komórce
   Krajowa Izba Rozliczeniowa wspólnie z firmami Polkomtel i MobiTrust rozpoczęła pilotażowe wdrożenie mobilnego podpisu elektronicznego. Umożliwia on składanie zeznań podatkowych i przekazywanie deklaracji do ZUS dzięki prostej procedurze potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem telefonu komórkowego. 
   • 06.01.2009Publiczne wsparcie i większe bezpieczeństwo
    W 2009 r. ma rozpocząć się realizacja dwuletniego rządowego programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług. Zakłada on zwiększenie wykorzystania e-handlu w działalności gospodarczej, promocję tej formy wymiany oraz wzrost zaufania do transakcji dokonywanych drogą elektroniczną.
    • 15.10.2008Konieczna nowelizacja ustawy o e-podpisie
     Interpelacja nr 4686 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym
     • 10.10.2008ZUS buduje elektroniczny system obsługi klientów
      ">ZUS buduje elektroniczny system obsługi klientów

      W ciągu trzech lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstanie Platforma Usług Elektronicznych, która ułatwi klientom ZUS korzystanie z jego usług. W skład platformy wchodzić będzie nowy portal internetowy oraz Centrum Informacji Telefonicznej, a także zintegrowany system zarządzania czasem oczekiwania klientów w placówkach Zakładu.
      • 03.10.2008Rozbieżność programów informatycznych służących do generowania deklaracji ZUS
       Interpelacja nr 4557 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niekompatybilności programu Płatnik z systemem informatycznym ZUS
       • 10.09.2008Niepotrzebna spacja utrudnia podatnikom poprawne złożenie e-deklaracji
        Interpelacja nr 3626 do ministra finansów w sprawie problemów przy składaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną
        • 31.07.2008Certyfikat kwalifikowany przy składaniu dokumentów ZUS – od kiedy?
         Z dniem 17 lipca 2008 r. weszła w życie ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2008 r., nr 127, poz. 817). Ustawa ta znowelizowała art. 60, zgodnie z którym ZUS mógł przyjmować dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane w postaci elektronicznej podpisane przy użyciu certyfikatów kwalifikowanych tylko do 20 lipca tego roku.
         • 30.07.2008Kosztowne e-deklaracje
          Interpelacja nr 2931 do ministra gospodarki w sprawie obniżenia opłat za możliwość corocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym za pośrednictwem Internetu
          • 29.07.2008ZUS: Elektroniczna obsługa komorników sądowych
           Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę w ramach Elektronicznego Urzędu Podawczego. Jej adresatami są komornicy sądowi, którzy za pośrednictwem specjalnego wniosku mogą wystąpić przez Internet o udostępnianie danych ze zbiorów ubezpieczeniowych ZUS.
           • 24.07.2008Faktury VAT przesyłane pocztą elektroniczną
            Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie przesyłania faktury VAT pocztą elektroniczną
            • 23.07.2008e-Administracja po polsku
             Interpelacja nr 2833 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ułatwień kontaktu z urzędami za pomocą Internetu
             • 18.07.2008ZUS: Niekwalifikowane certyfikaty ważne do czasu wygaśnięcia
              Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zakończony został proces legislacyjny ustawy zmieniającej terminy obowiązku korzystania przez płatników z certyfikatów kwalifikowanych i urządzeń do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w procesie przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej. Poniżej treść ustawy:
              • 17.07.2008Skutki uchybienia terminowi załatwienia sprawy podatkowej
               Następstwem naruszenia obowiązku terminowego załatwienia sprawy zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym są konsekwencje prawne wynikające z przepisów art. 140–143 Ordynacji podatkowej.
               • 17.07.2008BCC chce upowszechnienia podpisu elektronicznego
                Stworzenia drożnego systemu, który umożliwi powszechne stosowanie w Polsce podpisu elektronicznego, domaga się od rządu Business Centre Club. Przedsiębiorcy dostrzegają olbrzymie możliwości zwiększania efektywności swoich firm poprzez wykorzystanie na szeroką skalę elektronicznego przesyłania dokumentów.
                • 16.07.2008E-sąd nad dłużnikami
                 Nową formę dochodzenia roszczeń pieniężnych – elektroniczne postępowanie upominawcze – zaproponowano w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przyjętym przez Radę Ministrów. Resort sprawiedliwości, który opracował projekt, przekonuje, że nowe rozwiązanie jest nowoczesne, tańsze od tradycyjnego, a przede wszystkim szybsze.
                 • 09.07.2008Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem
                  Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 k.p.).
                  • 03.07.2008Przedsiębiorca większość deklaracji prześle drogą elektroniczną
                   Od początku lipca system e-Deklaracje przyjmuje kolejnych 16 deklaracji, które można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podatnicy zyskali możliwość przesyłania za pośrednictwem Internetu m.in. rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz aktualizacji danych (NIP-3).
                   • 01.07.2008RMUA w formie elektronicznej
                    Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” przyjęła propozycję złożoną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia możliwości przekazywania pracownikom informacji o opłaconych przez pracodawcę składkach na ubezpieczenie społeczne w formie elektronicznej.
                    • 23.06.2008Bankowość elektroniczna w Polsce: 10 mln użytkowników w 2010 roku
                     W ciągu pierwszego kwartału 2008 r. liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wzrosła o 440 tys. Za pomocą Internetu z usług bankowych aktywnie korzysta ponad 5,8 miliona użytkowników indywidualnych i małych firm. W 2010 roku liczba klientów korzystających z usług bankowych przez Internet będzie wynosiła 10 mln – wynika z prognozy Związku Banków Polskich.
                     • 17.06.2008Sondaż BCC: 31 proc. firm korzysta z e-podpisu
                      Z przeprowadzonego przez Business Centre Club sondażu na temat podpisu elektronicznego wynika, że tylko 31 proc. przedsiębiorców – członków organizacji – korzysta z tej formy potwierdzania tożsamości. Jednocześnie blisko 60 proc. ankietowanych uważa, że koszt zakupu zestawu do e-podpisu jest zbyt wysoki.
                      • 06.06.2008Zmiany w ustawie o e-podpisie jeszcze w tym roku
                       Wprowadzenie zmian w ustawie o podpisie elektronicznym jeszcze w 2008 roku zapowiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan. Celem nowelizacji będzie zniesienie barier w korzystaniu z e-podpisu oraz upowszechnienie tego narzędzia. Zapowiedź padła podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w Międzyzdrojach.
                       • 13.05.2008KIG: Bliżej „jednego okienka”
                        Krajowa Izba Gospodarcza chwali rządową koncepcję Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zdaniem przedsiębiorców związanych z tą organizacją przedstawione założenia systemu są ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia i upowszechnienia usług elektronicznej administracji.
                        • 08.05.2008Przechowywanie e-faktur
                         Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów § 6 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. postępowanie Spółki w zakresie przechowywania faktur elektronicznych oraz możliwości ich natychmiastowego, pełnego, ciągłego udostępniania i poboru drogą elektroniczną organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej jest prawidłowe?
                         • 22.04.2008Jak spopularyzować e-podpis?
                          Uczestnicy Forum Ekspertów „Warunki rozwoju ePodpisu w Polsce” zastanawiali się, jak zwiększyć zainteresowanie podpisem elektronicznym. Jednym ze sposobów ma być rozwój usług, w których mógłby on znaleźć zastosowanie.
                          • 18.04.2008Ćwierć miliarda Europejczyków regularnie korzysta z Internetu
                           Ponad połowa mieszkańców Europy regularnie korzysta z Internetu, 80 proc. z nich posiada łącze szerokopasmowe, a 60 proc. usług publicznych w UE jest w pełni dostępnych w sieci. Szybkim połączeniem z Internetem dysponuje dwie trzecie szkół i połowa lekarzy. Dane te pochodzą z przedstawionego przez Komisję sprawozdania na temat dotychczasowych wyników realizacji unijnej strategii „i2010” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmującej obszar technologii teleinformatycznych.
                           • 15.04.2008ZRP: Więcej czasu na e-podpis
                            Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zaapelował o przesunięcie daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących przedsiębiorców do używania certyfikowanego podpisu elektronicznego przy składaniu dokumentów do ZUS. ZRP proponuje, by w pierwszej kolejności obowiązkiem tym zostali objęci płatnicy zatrudniający powyżej 250 pracowników.
                            • 09.04.2008MSP i zamówienia publiczne
                             Zwiększenie szans i udziału MSP w zamówieniach publicznych, a także nowe kryteria oceny ich ofert – to główne założenia dokumentu „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”. Opracowanie powstało w Ministerstwie Gospodarki.
                             • 02.04.2008Od kwietnia można przesłać PIT drogą elektroniczną
                              We wtorek 1 kwietnia Ministerstwo Finansów udostępniło w Internecie elektroniczne deklaracje, umożliwiające rozliczenie on-line dochodów osobistych. Docelowo tą drogą będzie można złożyć 81 rodzajów deklaracji. Jednym z warunków jest posiadanie podpisu elektronicznego.
                              • 28.03.2008KIG chce prostszych e-faktur i e-podpisu
                               Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, by rząd zliberalizował zasady stosowania faktur w formie elektronicznej, a także wprowadził prostsze rozwiązania dotyczące podpisu elektronicznego. Postulaty te znalazły się w opinii KIG o projekcie rządowego Programu Działań na rzecz Wspierania Elektronicznego Handlu i Usług na lata 2008-2010. 
                               • 20.03.2008BCC: Niech rząd się włączy w rozwój informatyzacji
                                Brak koordynacji między instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za budowę społeczeństwa informacyjnego i informatyzację to – zdaniem Business Centre Club – powód, dla którego Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w najnowszym unijnym rankingu, obrazującym dostęp do Sieci w poszczególnych państwach członkowskich.
                                • 07.03.20081000 pytań o podatki - Dokumentowanie czynności kontrolnych w trakcie kontroli podatkowej
                                 Pytanie: W jaki sposób powinny być dokumentowane czynności kontrolne podczas kontroli podatkowej?
                                 • 14.02.2008Wystawianie e-faktur przez pełnomocnika
                                  Pytanie podatnika: Czy faktury elektroniczne wystawiane w imieniu Spółki i na Jej rachunek przez pełnomocnika a opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez dalszego pełnomocnika spełniają prawne wymogi formalne poprawnej faktury?
                                  • 07.02.2008Czy czekają nas kolejne wydatki w związku z deklaracjami ZUS?
                                   Interpelacja nr 66 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezpiecznego podpisu elektronicznego
                                   • 04.02.2008Informacje podatkowe dla pracowników
                                    Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.
                                    • 23.01.2008Mniej ograniczeń w stosowaniu zastawu rejestrowego
                                     Możliwość zaspokojenia roszczeń zastawem rejestrowym przez wszystkich wierzycieli, zawężenie zakresu sądowego badania wniosków o wpis do rejestru zastawów i zniesienie terminu dokonania wpisu – to niektóre z rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
                                     • 07.01.2008Nowa wersja programu PŁATNIK
                                      Na stronach internetowych ZUS została opublikowana nowa wersja programu PŁATNIK. Zmiany umożliwiają m.in. naliczenie składki rentowej w nowej wysokości.
                                      • 04.01.2008Prawo nie dopuszcza przesyłania faktur kontrahentom w pliku PDF
                                       Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT, jak też przepisy Unii Europejskiej nie przewidują możliwości przesyłania faktur VAT w formie pliku PDF, jak również pobierania ich z serwera firmy, a potem drukowania — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                       • 02.01.2008Ruszył system e-Deklaracje
                                        1 stycznia zaczął działać system e-Deklaracje, który umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Dotychczas z tej możliwości korzystali podatnicy o przychodach powyżej 5 mln euro rocznie. Od wczoraj system dostępny jest dla każdego, kto posiada bezpieczny podpis elektroniczny i zgłosił do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie.
                                        • 28.12.2007Jak wnieść podanie zgodnie z wymogami Ordynacji podatkowej?
                                         Podaniem w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (dalej Ordynacji) są wszelkiego rodzaju żądania, wyjaśnienia, odwołania, a także zażalenia. W wyroku z dnia 18.06.2001 r. V SA 246/00, Lex nr 51312 NSA w Warszawie stwierdził, że pod pojęciem podania, zgodnie z art. 168 § 1 Ordynacji, należy rozumieć żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia. Bez wątpienia – o tym, czy pismo wniesione przez stronę jest odwołaniem, decyduje nie nagłówek, lecz treść pisma.
                                         • 16.11.2007Sposób dokumentowania przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny
                                          W odpowiedzi na pismo z dnia 19 czerwca 2007 r. nr (...) w sprawie sposobu dokumentowania przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
                                          • 07.11.2007Bilet elektroniczny nie jest wystarczającym dowodem poniesienia wydatku
                                           Pytanie podatnika: Czy wydatki na podróże służbowe pracowników Spółki, poniesione na podstawie wydrukowanych ze strony internetowej rezerwacji biletów kolejowych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                           • 19.10.2007Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów
                                            Pytanie podatnika: Podatnik zapytuje o dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terutorium Wspólnoty w rozumieniu art.41 ust.6, ustawy o podatku od towarów i usług oraz o organ celny właściwy do dokonania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE.
                                            • 09.10.2007Będą kody źródłowe mechanizmu e-Poltax
                                             Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax
                                             • 07.09.2007Faktura elektroniczna a moment powstania obowiązku podatkowego
                                              Pytanie podatnika: W złożonym wniosku podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawioną fakturą elektroniczną.
                                              • 05.09.2007Informacja MF dot. potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT
                                               Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych została uregulowana rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Zgodnie z pkt. 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny organy celne zostały zobowiązane do zastąpienia w procedurze wywozu, uszlachetniania biernego oraz powrotnego wywozu, obecnej procedury z zastosowaniem dokumentów w formie papierowej procedurą elektronicznej wymiany danych.
                                               • 03.09.2007Uruchomiono System Kontroli Eksportu
                                                Usprawnienie i przyspieszenie formalności celnych, możliwość śledzenia operacji wywozowej przez eksportera oraz większe bezpieczeństwo przewozu towarów — to najistotniejsze korzyści, jakie przyniesie eksporterom uruchomiony 31 sierpnia 2007 r. przez administrację celną System Kontroli Eksportu (ECS).
                                                • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
                                                 Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.
                                                 • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                                                  Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
                                                  • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
                                                   5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] następna strona »