Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty uzyskania umowy dzie這

 • 25.05.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
  Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytu逝, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zrycza速owany podatek dochodowy w wysoko軼i 17% tego przychodu, je瞠li kwota nale積o軼i okre郵ona w umowie zawartej z osob nieb璠帷 pracownikiem p豉tnika nie przekracza 200 z.
  • 22.05.2020Ulga dla m這dych w PIT nie dla samozatrudnionych. Dlaczego?
   Dochody podatników do 26. roku 篡cia w kwocie nieprzekraczaj帷ej 85,5 tys. z s zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Ustawa pomin窸a jednak ogromn liczb samozatrudnionych wykonuj帷ych jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz i zarejestrowanych z tego tytu逝 w CEIDG. Zgodnie z danymi GUS liczba takich osób na koniec 2018 r. wynios豉 ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzros豉 o ok. 8,3 proc.
   • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzie這
    Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzie這. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na r瘯”.
    • 13.05.2020Jak rozlicza przychody z ró積ych 廝óde?
     Osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz mog osi庵a przychody z ró積ych 廝óde, tak瞠 nie zwi您anych z t dzia豉lno軼i. Rozliczenie tych przychodów zale篡 od tego, w jaki sposób jest opodatkowana dzia豉lno嗆 gospodarcza.
     • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla m這dych - obja郾ienia podatkowe MF
      Obowi您uj帷e od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla m這dych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobi軼ie wykonywanej dzia豉lno軼i na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych obja郾ieniach podatkowych Minister Finansów wyja郾ia w徠pliwo軼i zwi您ane z t ulg.
      • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla m這dych - obja郾ienia podatkowe MF
       Obowi您uj帷e od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla m這dych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobi軼ie wykonywanej dzia豉lno軼i na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych obja郾ieniach podatkowych Minister Finansów wyja郾ia w徠pliwo軼i zwi您ane z t ulg.
       • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
        Twoja firma ma trudno軼i w zwi您ku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które z豉godzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania o pomoc, jaka zosta豉 skierowana do przedsi瑿iorców, pracowników, organizacji spo貫cznych i instytucji oraz samorz康ów.
        • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
         Twoja firma ma trudno軼i w zwi您ku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które z豉godzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania o pomoc, jaka zosta豉 skierowana do przedsi瑿iorców, pracowników, organizacji spo貫cznych i instytucji oraz samorz康ów.
         • 27.03.2020Obowi您ki p豉tnika: Drobne zlecenie na czas nieokre郵ony
          Jestem przedsi瑿iorc prowadz帷ym ma造 sklep spo篡wczy. Zawar貫m umow cywilnoprawn z osob nieb璠帷 moim pracownikiem. Umowa zosta豉 zawarta na czas nieokre郵ony, okre郵ono w niej nale積o嗆 z tytu逝 wykonania umowy na kwot 150 z miesi璚znie. Od wyp豉canej nale積o軼i, co miesi帷, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawid這wo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
          • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwi您ania zaakceptowane przez rz康
           Wczoraj, tj. 25 marca br., rz康 zaakceptowa pakiet rozwi您a, który ma przeciwdzia豉 gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie p造nno軼i finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które sk豉daj si na Tarcz Antykryzysow.
           • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwi您ania zaakceptowane przez rz康
            25 marca br., rz康 zaakceptowa pakiet rozwi您a, który ma przeciwdzia豉 gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie p造nno軼i finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które sk豉daj si na Tarcz Antykryzysow.
            • 16.03.2020Obowi您ki p豉tnika: Drobne zlecenie na czas nieokre郵ony
             Jestem przedsi瑿iorc prowadz帷ym ma造 sklep spo篡wczy. Zawar貫m umow cywilnoprawn z osob nieb璠帷 moim pracownikiem. Umowa zosta豉 zawarta na czas nieokre郵ony, okre郵ono w niej nale積o嗆 z tytu逝 wykonania umowy na kwot 150 z miesi璚znie. Od wyp豉canej nale積o軼i, co miesi帷, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawid這wo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
             • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów ma這letnich dzieci
              Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj ma這letnie dzieci (lub dziecko), zarówno w豉sne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegaj帷e opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do w豉snych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przys逝guje im prawo pobierania po篡tków ze 廝óde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego u篡tku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyska這 przed osi庵ni璚iem pe軟oletno軼i.
              • 12.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
               Dwie studiuj帷e córki podatnika postanowi造 w okresie przerwy wakacyjnej pój嗆 do pracy, aby zasili skromny bud瞠t rodzinny. Córki podatnika wykonywa造 prace us逝gowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytu逝 tej umowy mo積a traktowa jako „dochód podlegaj帷y opodatkowaniu na zasadach okre郵onych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
               • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów ma這letnich dzieci
                Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj ma這letnie dzieci (lub dziecko), zarówno w豉sne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegaj帷e opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do w豉snych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przys逝guje im prawo pobierania po篡tków ze 廝óde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego u篡tku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyska這 przed osi庵ni璚iem pe軟oletno軼i.
                • 12.03.2020Praca ma鹵onka i dzieci jest kosztem firmy
                 Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn, co stanowi znacz帷e u豉twienie prawno-podatkowe szczególnie dla niewielkich firm rodzinnych.
                 • 11.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                  Dwie studiuj帷e córki podatnika postanowi造 w okresie przerwy wakacyjnej pój嗆 do pracy, aby zasili skromny bud瞠t rodzinny. Córki podatnika wykonywa造 prace us逝gowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytu逝 tej umowy mo積a traktowa jako „dochód podlegaj帷y opodatkowaniu na zasadach okre郵onych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                  • 10.03.2020Kiedy nie mo積a stosowa podwy窺zonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                   Wysoko嗆 podwy窺zonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które wesz造 w 篡cie 1 pa寮ziernika 2019 r., a dotycz帷e m.in. wysoko軼i tzw. kosztów pracowniczych, nale篡 wzi望 pod uwag tak瞠 przepisy przej軼iowe, tj. art. 3 ustawy zmieniaj帷ej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                   • 09.03.2020Kiedy nie mo積a stosowa podwy窺zonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                    Wysoko嗆 podwy窺zonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które wesz造 w 篡cie 1 pa寮ziernika 2019 r., a dotycz帷e m.in. wysoko軼i tzw. kosztów pracowniczych, nale篡 wzi望 pod uwag tak瞠 przepisy przej軼iowe, tj. art. 3 ustawy zmieniaj帷ej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                    • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                     Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                     • 18.02.2020PIT za 2019: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                      Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                      • 24.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
                       Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesi璚znika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsi瑿iorców.
                       • 23.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
                        Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesi璚znika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsi瑿iorców.
                        • 22.01.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                         Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytu逝, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zrycza速owany podatek dochodowy w wysoko軼i 17% tego przychodu, je瞠li kwota nale積o軼i okre郵ona w umowie zawartej z osob nieb璠帷 pracownikiem p豉tnika nie przekracza 200 z.
                         • 14.01.2020Parametry i wska幡iki 2020: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                          • 13.01.2020Parametry i wska幡iki 2020: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                           • 22.11.2019Wynagrodzenia i 鈍iadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo嗆, optymalizacja
                            Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz tak瞠 ró積ego rodzaju elementy dodatkowe p豉c - wymagane przez przepisy lub wynikaj帷e z umowy pomi璠zy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, 鈍iadczenia dodatkowe, zasi趾i, wynagrodzenia za czas niezdolno軼i do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz窷 ze sk豉dników jest opodatkowana, cz窷 wolna od podatku, cz窷 zwi瘯sza podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne, a cz窷 nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwi您ane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wyp豉t i 鈍iadcze niepieni篹nych, ale równie z mo磧iwo軼i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, 瞠 zagadnienia zwi您ane z wynagrodzeniami s do嗆 z這穎ne, ale jednocze郾ie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszcz璠no軼iowe. W poniedzia貫k ko鎍zymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i 鈍iadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo嗆, optymalizacja. 
                            • 07.10.2019Wydatki na wytworzenie programu komputerowego w kosztach podatkowych
                             Pytanie: Czy poniesione przez Spó趾 wydatki na wytworzenie programu komputerowego (wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, zap豉ta za us逝gi specjalistów zewn皻rznych (przedsi瑿iorców na podstawie umów o wspó逍racy), wynagrodzenia wyp豉cane na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, koszty dzier瘸wy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony, koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego) mog by uj皻e w kosztach uzyskania przychodów po jego wytworzeniu jako warto軼i niematerialne i prawne, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki te mo積a zaliczy do kosztów w momencie ich poniesienia?
                             • 02.10.2019NSA. Nieodp豉tne 鈍iadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
                              Warto嗆 ponoszonych przez daj帷ego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegaj帷y opodatkowaniu przychód z nieodp豉tnych 鈍iadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze 廝ód豉 przychodu okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwi您ku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                              • 26.09.2019Podatki 2019: Ni窺zy PIT ju od pa寮ziernika
                               Ustawa o obni瞠niu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracuj帷ych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zosta豉 ju og這szna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835). Z nowych rozwi您a ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracuj帷ych na etacie, wykonuj帷ych dzie這 czy zlecenie, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowi您ywa od 1 pa寮ziernika 2019 r.
                               • 26.09.2019Ni窺zy PIT za 2019 r. to 17,75%, czyli uwaga na przepisy przej軼iowe
                                Zmiany obni瘸j帷e stawk PIT i podwy窺zaj帷e koszty uzyskania przychodów wejd w 篡cie 1 pa寮ziernika br. Jednak z uwagi na fakt, 瞠 przepisy te zaczn obowi您ywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przej軼iowych, a dotycz帷ych dochodów uzyskanych od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 2019 r.
                                • 26.09.2019Podatki 2019: Ni窺zy PIT ju od pa寮ziernika
                                 Ustawa o obni瞠niu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracuj帷ych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zosta豉 ju og這szna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835).  Z nowych rozwi您a ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracuj帷ych na etacie, wykonuj帷ych dzie這 czy zlecenie, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowi您ywa od 1 pa寮ziernika 2019 r.
                                 • 26.09.2019Ni窺zy PIT za 2019 r. to 17,75%, czyli uwaga na przepisy przej軼iowe
                                  Zmiany obni瘸j帷e stawk PIT i podwy窺zaj帷e koszty uzyskania przychodów wejd w 篡cie 1 pa寮ziernika br. Jednak z uwagi na fakt, 瞠 przepisy te zaczn obowi您ywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przej軼iowych, a dotycz帷ych dochodów uzyskanych od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 2019 r.
                                  • 18.09.2019Podatki 2019: Nowela obni瘸j帷a PIT czeka tylko na podpis prezydenta
                                   Ju od 1 pa寮ziernika br. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ma zosta obni穎ny z 18 do 17 proc. Odpowiednia nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikacj w Dzienniku Ustaw. Jednocze郾ie wprowadzone zostan równie zmiany dotycz帷e kosztów uzyskania przychodów. Szacuje si, 瞠 na noweli skorzysta ok. 25 mln Polaków.
                                   • 17.09.2019Podatki 2019: Nowela obni瘸j帷a PIT czeka tylko na podpis prezydenta
                                    Ju od 1 pa寮ziernika br. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ma zosta obni穎ny z 18 do 17 proc. Odpowiednia nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikacj w Dzienniku Ustaw. Jednocze郾ie wprowadzone zostan równie zmiany dotycz帷e kosztów uzyskania przychodów. Szacuje si, 瞠 na noweli skorzysta ok. 25 mln Polaków.
                                    • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                                     Z uzasadnienia:  Je郵i daj帷y zlecenie (...) ze wzgl璠ów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodp豉tne 鈍iadczenie w postaci udost瘼nienia przyjmuj帷ym zlecenie nieodp豉tnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (maj帷ych wymiern warto嗆 ekonomiczn), to nadal jest to zap豉ta za prac. Z tego wzgl璠u, w ocenie Naczelnego S康u Administracyjnego, warto嗆 ponoszonych przez skar膨c kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców b璠zie stanowi這 dla tych osób przychód.
                                     • 29.08.2019WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania us逝g marketingowych
                                      Teza: Nie maj oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i us逝g tezy, 瞠 na stronie post瘼owania podatkowego ci捫y obowi您ek posiadania materialnych dowodów potwierdzaj帷ych wykonanie poszczególnych us逝g niematerialnych.
                                      • 02.08.2019PIT dla m這dych – pytania i odpowiedzi
                                       Od wczoraj (01.08.2019 r.) obowi您uje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalaz這 si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, pracy nak豉dczej, spó責zielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwi您ku z nowym zwolnieniem pojawi這 si wiele w徠pliwo軼i, postaramy si je zwi篥le wyja郾i.
                                       • 01.08.2019PIT dla m這dych – pytania i odpowiedzi
                                        Od dzisiaj (01.08.2019 r.) obowi您uje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalaz這 si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, pracy nak豉dczej, spó責zielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwi您ku z nowym zwolnieniem pojawi這 si wiele w徠pliwo軼i, postaramy si je zwi篥le wyja郾i.
                                        • 30.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla m這dych: Konieczne jest o鈍iadczenie
                                         To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowi您ywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla m這dych, do uko鎍zenia 26. roku 篡cia. Nowelizacja zosta豉 og這szona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone b璠zie limitem kwotowym. Pocz患szy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi b璠zie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i b璠zie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba 瞠 podatnik z這篡 p豉tnikowi stosowne o鈍iadczenie.
                                         • 29.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla m這dych
                                          To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowi您ywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla m這dych, do uko鎍zenia 26. roku 篡cia. Nowelizacja zosta豉 og這szona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone b璠zie limitem kwotowym. Pocz患szy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi b璠zie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i b璠zie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba 瞠 podatnik z這篡 p豉tnikowi stosowne o鈍iadczenie.
                                          • 18.07.2019Podatki 2019: Ni窺zy PIT ju od pa寮ziernika
                                           Obni瞠nie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracuj帷ych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy [1], który rz康 przyj掖 16 lipca 2019 r.  Z nowych rozwi您a skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracuj帷ych na etacie, wykonuj帷ych dzie這 czy zlecenie, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowi您ywa od 1 pa寮ziernika 2019 r.
                                           • 21.06.2019Towar bez wad ale po terminie - kara umowna a koszty uzyskania przychodu
                                            Przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi si do kategorii odszkodowa i kar umownych, nie precyzuj帷, 瞠 chodzi o odszkodowania i kary umowne b璠帷e nast瘼stwem niewykonania lub nienale篡tego wykonania zobowi您ania przez d逝積ika na skutek niedochowania przez niego nale篡tej staranno軼i. Tym samym (...) nale篡 przyj望, 瞠 wszelkie odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytuów nie mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niezale積ie od tego, czy s one skutkiem szkody powsta貫j w nast瘼stwie winy d逝積ika czy te szkody, na której powstanie d逝積ik nie mia wp造wu.
                                            • 17.04.2019Sk豉dki ZUS wykonuj帷ych wolne zawody
                                             Ci spo鈔ód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowi您kowo obj璚i ubezpieczeniami spo貫cznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowi您ek i mo磧iwo嗆 uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie spe軟iaj warunków do obj璚ia obowi您kowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przys逝guje natomiast prawo do dobrowolnego obj璚ia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwi您ania pomocowe z zakresu ubezpiecze spo貫cznych dla osób prowadz帷ych dzia豉lno嗆, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decyduj帷y si na podj璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
                                             • 15.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
                                              Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
                                              • 14.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
                                               Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
                                               • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                                                Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                                • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
                                                 Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
                                                 • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
                                                  Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
                                                  • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                                   Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nast瘼na strona »