Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagranicznych ugód sądowych

 • 05.01.2016WSA. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione bez PIT
  Z uzasadnienia: Odszkodowania wypłacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych, które mają w rzeczywistości na celu przywrócenie stanu posiadania sprzed wyrządzenia szkody, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowią przychód uzyskany z działalności rolniczej, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 06.05.2010Kłopotliwa służebność przesyłu
  W ostatnim czasie dotarły do nas sygnały o kłopotach przedsiębiorców z odszkodowaniami wypłacanymi za ustanowienie służebności przesyłu. Na czym polega problem? Otóż ustawa o pdof przewiduje w art. 21 ust. 1 pkt 120, że zwolnione z podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:
 • 30.07.2008Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
  Reforma przepisów dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego oraz doprecyzowanie rozwiązań, które uzupełniają przepisy prawa europejskiego w tej dziedzinie, to główne założenia przygotowanej przez rząd nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. regulacja dotycząca spraw z zakresu prawa pracy i nieruchomości.
 • 07.05.2006Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego - zmiana Kodeksu postępowania cywilnego
  Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 66, poz 466), dnia 6 maja 2006 r., weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja związana jest z wejściem w życie, z dniem 21 stycznia 2005 r., rozporządzenia nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Pomimo tego, że rozporządzenie ma charakter samowykonalny ustawodawca uznał za stosowne uregulować w Kodeksie postępowania cywilnego pewne kwestie pozostawione do rozstrzygnięcia prawu krajowemu.