Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akt notarialny darowizny

 • 25.08.2021WSA. COVID-19: Zawieszenie biegu terminu do zg這szenia spadku albo darowizny
  W art. 15 zzr ustawy COVID-19 poszczególne regulacje prawa publicznego, w tym przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zosta造 z regu造 uwzgl璠nione wprost czego przyczyn nie sposób t逝maczy inaczej, jak oczywisto軼i przyj璚ia przez racjonalnego ustawodawc, 瞠 bieg terminów materialnych przewidzianych w tych regulacjach "nie rozpoczyna si, a rozpocz皻y ulega zawieszeniu" - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Szczecinie.
 • 16.07.2021Warto嗆 pocz徠kow 鈔odka trwa貫go podatnik mo瞠 ustali w drodze wyceny
  Ustalenie warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika ma charakter wyj徠ku od ogólnej zasady ustalania tej warto軼i na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie 鈔odka trwa貫go. Jako wyj徠ek, ten sposób ustalenia warto軼i pocz徠kowej mo瞠 by stosowany wy陰cznie w ustawowo okre郵onych sytuacjach, tj. wtedy, gdy ustalenie rzeczywistej wysoko軼i wydatków na podstawie posiadanej dokumentacji nie jest mo磧iwe z przyczyn obiektywnych.
 • 24.03.2021Wprowadzenie prywatnego maj徠ku do jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej
  Przedsi瑿iorcy jednoosobowi niejednokrotnie wykorzystuj w prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dniki maj徠ku, które stanowi ich maj徠ek prywatny. Co do zasady nie ma w tym zakresie 瘸dnych ogranicze. I tak, tytu貫m przyk豉du, nie jest konieczne wprowadzanie na tzw. stan firmy drukarki, aby mo磧iwe by這 rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów materiaów eksploatacyjnych, takich jak papier czy toner, wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. W odniesieniu jednak do kosztów eksploatacyjnych nabywanych do samochodu osobowego u篡wanego do jazd s逝瘺owych, ale nieuj皻ego w ewidencji 鈔odków, rozliczenie ich w kosztach uzyskania przychodów mo磧iwe jest jedynie w ograniczonym, okre郵onym w ustawie o PIT, zakresie.
 • 23.03.2021Wprowadzenie prywatnego maj徠ku do jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej
  Przedsi瑿iorcy jednoosobowi niejednokrotnie wykorzystuj w prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dniki maj徠ku, które stanowi ich maj徠ek prywatny. Co do zasady nie ma w tym zakresie 瘸dnych ogranicze. I tak, tytu貫m przyk豉du, nie jest konieczne wprowadzanie na tzw. stan firmy drukarki, aby mo磧iwe by這 rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów materiaów eksploatacyjnych, takich jak papier czy toner, wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. W odniesieniu jednak do kosztów eksploatacyjnych nabywanych do samochodu osobowego u篡wanego do jazd s逝瘺owych, ale nieuj皻ego w ewidencji 鈔odków, rozliczenie ich w kosztach uzyskania przychodów mo磧iwe jest jedynie w ograniczonym, okre郵onym w ustawie o PIT, zakresie.
 • 22.03.2021Koszty darowizny mieszkania
  Zamierzam przepisa mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. z, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obci捫one hipotek ani nie jest w inny sposób zad逝穎ne. Z tego, co orientuj si, córka nie b璠zie musia豉 p豉ci podatku od tej darowizny, musi tylko z這篡 do urz璠u skarbowego odpowiednie zg這szenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak w徠pliwo軼i co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka b璠zie musia豉 zap豉ci podatek od czynno軼i cywilnoprawnych? Na jakie op豉ty musimy by przygotowani?
 • 19.03.2021Koszty darowizny mieszkania
  Zamierzam przepisa mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. z, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obci捫one hipotek ani nie jest w inny sposób zad逝穎ne. Z tego, co orientuj si, córka nie b璠zie musia豉 p豉ci podatku od tej darowizny, musi tylko z這篡 do urz璠u skarbowego odpowiednie zg這szenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak w徠pliwo軼i co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka b璠zie musia豉 zap豉ci podatek od czynno軼i cywilnoprawnych? Na jakie op豉ty musimy by przygotowani?
 • 15.01.2021Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
 • 18.11.2019Jak na這篡 obowi您ki na spadkobierców: Zapis zwyk造, windykacyjny i polecenie
  Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalaj potencjalnemu spadkodawcy nie tylko na dokonanie szeregu rozporz康ze swoim maj徠kiem, lecz tak瞠 na na這瞠nie na spadkobierców wielu obowi您ków. I w豉郾ie tym celom s逝膨 zapis i polecenie. Maj one rózne cele, i mog w du瞠j mierze umo磧iwi kontrol przysz造ch zachowa spadkobierców.
 • 15.11.2019Jak na這篡 obowi您ki na spadkobierców: Zapis zwyk造, windykacyjny i polecenie
  Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalaj potencjalnemu spadkodawcy nie tylko na dokonanie szeregu rozporz康ze swoim maj徠kiem, lecz tak瞠 na na這瞠nie na spadkobierców wielu obowi您ków. I w豉郾ie tym celom s逝膨 zapis i polecenie. Maj one rózne cele, i mog w du瞠j mierze umo磧iwi kontrol przysz造ch zachowa spadkobierców.
 • 17.10.2019Podatek od spadków trzeba cz瘰to zap豉ci dwa razy
  Zap豉cony za granic podatek od spadków nie mo瞠 zosta potr帷ony z czystej warto軼i spadku. To, czy podatek trzeba b璠zie zap豉ci równie w Polsce, zale篡 od postanowie porozumienia o unikaniu podwójnegio opodatkowania zawartej z pa雟twem, w którym zap豉cono nale積y tam podatek.
 • 11.10.2019Okre郵enie grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn po ustaniu ma透e雟twa
  Powinowactwo to stosunek 陰cz帷y ma鹵onka z krewnymi drugiego ma鹵onka. Zgodnie z art. 618 § 1 kodeksu Rodzinnego i Opieku鎍zego, z ma鹵e雟twa wynika powinowactwo mi璠zy ma鹵onkiem a krewnymi drugiego ma鹵onka. Trwa ono mimo ustania ma鹵e雟twa, a lini i stopie powinowactwa okre郵a si wed逝g linii i stopnia pokrewie雟twa
 • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dzia趾i do inwestycji dla przysz貫go nabywcy nosi znamiona dzia豉lno軼i
  Podejmowanie zorganizowanych dzia豉, takich jak podzia gruntu na mniejsze dzia趾i, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewn皻rznych, uzyskanie przed sprzeda膨 decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynno軼i marketingowych, 鈍iadczy o tym, 瞠 czynno軼i zwi您ane ze sprzeda膨 dzia趾i maj form zawodow (profesjonaln).
 • 20.09.2019NSA: Niez這瞠nie o鈍iadczenie nie mo瞠 pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
  Tysi帷e podatników, którzy przeoczyli obowi您ek z這瞠nia o鈍iadczenia, dla celów obowi您uj帷ej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pieni璠zy, które musieli wp豉ci w wyniku dzia豉 urz璠ów skarbowych. S康y staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego S康u Administracyjnego.
 • 12.09.2019Sprzeda nieruchomo軼i ze spadku po zakupie innej nieruchomo軼i na w豉sne cele mieszkaniowe
  Fakt, i nabycie nieruchomo軼i na w豉sne cele mieszkaniowe zosta這 dokonane przed zbyciem nieruchomo軼i otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, je郵i spe軟ione s pozosta貫 warunki.
 • 30.07.2019Darowizna przedsi瑿iorstwa ma鹵onkowi bez podatku
  Darowizna przedsi瑿iorstwa na rzecz m篹a b璠zie podlega豉 regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednak瞠, z uwagi na fakt, 瞠 umowa darowizny zostanie zawarta pomi璠zy osobami wymienionymi w zamkni皻ym katalogu okre郵onym w art. 4a ust. 1 ww. ustawy (tj. pomi璠zy ma鹵onkami), to b璠zie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporz康zona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie b璠zie konieczne zg這szenie jej naczelnikowi urz璠u skarbowego - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 11.07.2019Nabycie spó責zielczego prawa w豉sno軼iowego prawa do lokalu a pó幡iejsze przekszta販enie
  Dat nabycia lokalu przekszta販onego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó責zielniach mieszkaniowych ze spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu w odr瑿n w豉sno嗆 (wraz z udzia貫m w gruncie b康 z udzia貫m w prawie wspó逝篡tkowania wieczystego gruntu), jest data nabycia spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu mieszkalnego. Termin pi璚ioletni liczymy od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nabyto spó責zielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu.
 • 24.06.2019Koszty przy sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytej w wyniku zamiany
  Pytanie: W 2008 r. Wnioskodawca naby w drodze zamiany lokal mieszkalny. Umowa by豉 zawarta z bratem Wnioskodawcy. Strony nie dokona造 wzajemnie 瘸dnych sp豉t ani dop豉t. W czerwcu 2013 r. Wnioskodawca sprzeda powy窺zy lokal. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzeda篡 jest warto嗆 lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w 2008 r., czy te warto嗆 zamienianego lokalu mieszkalnego?
 • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
  Rol i celem o鈍iadczenia o spe軟ieniu przes豉nek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesi璚y w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada mo磧iwo嗆 samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez mo磧iwo嗆 zasi璕ni璚ia do pa雟twowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi w徠pliwo軼i, 瞠 podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesi璚y, uzale積ianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od z這瞠nia o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado嗆 konstytucyjnej zasadzie proporcjonalno軼i - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Warszawie.
 • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
 • 26.04.2019Zwolnienie z podatku darowizny pieni篹nej wp豉conej na rachunek inny ni obdarowanego
  W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytu貫m darowizny lub polecenia darczy鎍y s 鈔odki pieni篹ne, warunek zwolnienia jest spe軟iony tak瞠 wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpo鈔ednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytu貫m zobowi您ania ci捫帷ego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.
 • 21.03.2019Ulga mieszkaniowa - najpierw zakup nieruchomo軼i, potem sprzeda innej
  Aby skorzysta z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest spe軟ienie dwóch warunków: wydatkowanie przychodu na w豉sne cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynno軼i przed up造wem dwuletniego terminu od ko鎍a roku podatkowego, w którym nast徙i這 zbycie. Podatnicy cz瘰to maj w徠pliwo軼i, co w sytuacji, w której najpierw kupi nieruchomo嗆 z przeznaczeniem na w豉sne cele mieszkaniowe, a dopiero potem uzyskaj przychód ze sprzeda篡 innej nieruchomo軼i. Tak w徠pliwo嗆 rozstrzyga przedstawiona dzisiaj interpretacja.
 • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeda篡 nieruchomo軼i na podstawie umowy przyrzeczonej
  Z uzasadnienia: Obowi您ek podatkowy z tytu逝 odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowi您anych do zbycia nieruchomo軼i na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwst瘼nej zawartej przez spadkodawc, niezobowi您anego do zap豉ty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nast徙i豚y wcze郾iej, ni 5 lat licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nast徙i這 nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
 • 13.02.2019Opodatkowanie VAT darowizny przedsi瑿iorstwa na rzecz syna
  Pytanie: Wnioskodawca planuje przekaza ca貫 przedsi瑿iorstwo swojemu synowi aktem darowizny sporz康zonym aktem notarialnym. Po podpisaniu umowy darowizny u notariusza i przekazaniu przedsi瑿iorstwa synowi, Wnioskodawca zamierza zlikwidowa swoj dzia豉lno嗆 gospodarcz, a syn b璠zie kontynuowa t dzia豉lno嗆 pod swoj firm. Jak nale篡 rozliczy te darowizn w zakresie podatku VAT? 
 • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i
  Podatnik, który w roku podatkowym dokona odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i lub ich cz窷ci oraz udzia逝 w nieruchomo軼i, spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u篡tkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó責zielni mieszkaniowej, prawa wieczystego u篡tkowania gruntów przed up造wem pi璚iu lat, licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nast徙i這 nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomo軼i lub praw, i zbycie to nie nast徙i這 w wykonaniu dzia豉lno軼i gospodarczej, podlega z tego tytu逝 opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i
  Podatnik, który w roku podatkowym dokona odp豉tnego zbycia nieruchomo軼i lub ich cz窷ci oraz udzia逝 w nieruchomo軼i, spó責zielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u篡tkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó責zielni mieszkaniowej, prawa wieczystego u篡tkowania gruntów przed up造wem pi璚iu lat, licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w którym nast徙i這 nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomo軼i lub praw, i zbycie to nie nast徙i這 w wykonaniu dzia豉lno軼i gospodarczej, podlega z tego tytu逝 opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • 16.01.2019Przekazanie 鈔odków do maj徠ku wspólnego a podatek od darowizny
  Pytanie: Wnioskodawczyni wraz z m篹em kupi豉 nieruchomo嗆, która wesz豉 w sk豉d ich maj徠ku wspólnego. 字odki na zakup nieruchomo軼i pochodzi造 w znacznej cz窷ci z darowizny, któr otrzyma m捫 Wnioskodawczyni od swojej matki. W akcie notarialnym kupna mieszkania znajduje si zapis mówi帷y o tym, 瞠 ma鹵onek dokonuje nak豉du otrzymanych 鈔odków pieni篹nych od matki na rzecz maj徠ku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni powinna dokona zg這szenia darowizny do urz璠u skarbowego, mimo i nie by這 fizycznego przelewu 鈔odków finansowych?
 • 04.01.2019Kiedy sprzeda maj徠ku prywatnego b璠zie opodatkowana VAT?
  Z uzasadnienia: Dzier瘸wa przez Wnioskodawc dzia趾i powoduje, 瞠 traci ona charakter maj徠ku prywatnego. Wykorzystywanie przez Wnioskodawc w sposób ci庵造 dla celów zarobkowych tej nieruchomo軼i powoduje, 瞠 dzia趾a ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawc dzia豉lno軼i gospodarczej, a nie wy陰cznie w ramach maj徠ku osobistego.
 • 19.12.2018NSA. Odliczenie VAT od nabycia nieruchomo軼i od spó趾i
  Z uzasadnienia: Czynno嗆 przekazania nieruchomo軼i spó趾i jawnej jednemu ze wspólników w zwi您ku z rozwi您aniem spó趾i jawnej nie stanowi odp豉tnej dostawy towarów. Zatem skar膨cej nie przys逝guje, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i us逝g prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj帷ego z zakwestionowanych faktur.
 • 18.12.2018Mo磧iwo嗆 opodatkowania przez ma這letniego dochodów z najmu
  Pytanie: Wnioskodawca jest ma這letnim (obecnie ma 15 lat). Rodzice Wnioskodawcy zakupili lokal mieszkalny, który zostanie przekazany Wnioskodawcy w formie darowizny. Do czasu usamodzielnienia si Wnioskodawcy lokal b璠zie wynajmowany. Czy osi庵ni皻e dochody z tytu逝 najmu ww. lokalu w przypadku nie pobierania po篡tków z tego tytu逝 przez rodziców Wnioskodawcy (ma這letniego) mog by opodatkowane wy陰cznie przez Wnioskodawc (ma這letniego) w odr瑿nym zeznaniu podatkowym na jego imi i nazwisko?
 • 11.12.2018NSA. Prywatna dzia趾a w firmie: Amortyzacja od ceny zakupu, czy rynkowej?
  Z uzasadnienia: Wnioskodawca naby bowiem odp豉tnie t dzia趾, jako cz窷 wi瘯szej nieruchomo軼i, ale z uwagi na fakt, 瞠 po wydzieleniu dzia趾a ta sta豉 si samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego i na moment wprowadzenia jej do ewidencji 鈔odków trwa造ch, nie mo積a by這 ustali ceny jej nabycia, to nale瘸這 ustali jej warto嗆 przy zastosowaniu art. 22g ust. 8 ustawy o PIT. (...) w sytuacji potwierdzenia, 瞠 dosz這 do nieodp豉tnego nabycia ustawodawca przewidzia ju w tym przepisie sposób ustalenia warto軼i, tj. "warto嗆 rynkow z dnia nabycia, chyba 瞠 umowa darowizny albo umowa o nieodp豉tnym przekazaniu okre郵a t warto嗆 w ni窺zej wysoko軼i."
 • 25.07.2018Nieodp豉tne prace jako sk豉dnik warto軼i pocz徠kowej lokalu
  Pytanie: Czy na warto嗆 pocz徠kow lokalu sk豉da造 si b璠 tak瞠 elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam po這篡 glazur, zainstaluje armatur, pomaluje 軼iany, itd.? Czy jako warto嗆 wykonanej przez Wnioskodawc pracy mo瞠 On przyj望 warto嗆 odpowiadaj帷ej jej us逝gi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si b璠zie w potrzebne do remontu materia造?
 • 26.06.2018PIT: Koszty przy sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytej w spadku
  W 2015 r. naby豉m spadek po swojej mamie. W zwi您ku z brakiem zainteresowania ze strony reszty spadkobierców z這篡豉m kolejny wniosek o podzia spadku. W 2016 r. zosta豉m w豉軼icielk nieruchomo軼i ze sp豉t dla reszty spadkobierców. Czy mog odliczy od podstawy naliczenia podatku dochodowego: sp豉t spadkobierców, koszt agencji nieruchomo軼i po鈔ednicz帷ej w sprzeda篡, ró積ic mi璠zy kwot sprzeda篡 a kwot wyznaczon przez rzeczoznawc, od której naliczone s sp豉ty, koszty pochówku i pomnika mamy, poniesienie kosztów podatku od spadku?
 • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny mo瞠 by o鈍iadczeniem
  Z uwagi na brak okre郵enia jakichkolwiek warunków dotycz帷ych tak formy jak i tre軼i o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków ulgi meldunkowej, w ka盥ej sprawie ocenie nale篡 podda ca這kszta速 okoliczno軼i faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa nale篡 wszystkie dokumenty mog帷e mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniaj帷ej z 2008 r.), które zosta造 z這穎ne do urz璠u skarbowego, a w徠pliwo軼i nale篡 t逝maczy na korzy嗆 podatnika - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 18.05.2018NSA: Okoliczno軼i uzyskania dochodu nale篡 uprawdopodobni
  Z uzasadnienia: Wg S這wnika J瞛yka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, 瞠 co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn nale篡 rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest du瘸 szansa, 瞠 si wydarzy豉. W ocenie rozpatruj帷ego spraw sk豉du orzekaj帷ego do uprawdopodobnienia uzyskania okre郵onych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, 瞠 podatnik w okre郵onych okoliczno軼iach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysoko軼i. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okoliczno軼i), a nawet dowodów uwiarygodniaj帷ych przypuszczenie, 瞠 z dzia豉lno軼i takiej podatnik rzeczywi軼ie móg okre郵one dochody uzyska, 瞠 by這 to prawdopodobne oraz, 瞠 dochody (przysporzenia) te zosta造 opodatkowane lub by造 wolne od opodatkowania.
 • 07.05.2018WSA. Fiskus nie mo瞠 opodatkowa dochodu z przest瘼stwa
  Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wy陰cza mienie/鈔odki pozyskane z przest瘼stwa jako przychód a to z kolei oznacza, 瞠 mienie/鈔odki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okre郵onego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, 瞠 wobec obalenia domniemania okre郵onego w art. 2 ust. 6 ustawy zosta造 wy陰czone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Gliwicach.
 • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna mo瞠 by zorganizowan cz窷ci przedsi瑿iorstwa
  Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i us逝g nie jest warunkowane wykonywaniem czynno軼i opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
 • 12.02.2018NSA. Moment poniesienia wydatku a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT
  Kwota zadatku otrzymanego przy zawarciu przedwst瘼nej umowy sprzeda篡 nieruchomo軼i i wydatkowana na sp豉t kredytu zaci庵ni皻ego przez podatnika na nabycie budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, je瞠li nast瘼nie dosz這 do zawarcia umowy przyrzeczonej przenosz帷ej w豉sno嗆 nieruchomo軼i, a kwota zadatku zosta豉 zaliczona na poczet ceny sprzeda篡 nieruchomo軼i - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 07.12.2017VAT: Nieodp豉tne przekazanie nieruchomo軼i na cele osobiste wspólników
  Pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i us逝g (brak konieczno軼i wykazania podatku nale積ego z tytu逝 dostaw) – poj璚ia „nie podlega opodatkowaniu” i „zwolnione od podatku” nie s to窺ame. Pierwsze z nich oznacza to, 瞠 uregulowania ustawy o podatku od towarów i us逝g nie b璠 mia造 zastosowania do sprzeda篡 dzia貫k gruntu. Natomiast zwrot „zwolnione od podatku” oznacza, 瞠 regulacje ustawy b璠 mia造 zastosowanie do danej czynno軼i, jednak b璠zie ona korzysta豉 ze zwolnienia od podatku.
 • 30.10.2017Zachowek - komu przys逝guje i jak go wyliczy (3) - Zapisy i polecenia
  Na ustalenie wysoko軼i zachowku spory wp造w maj dokonane przez spadkodawc darowizny, zapisy i polecenia. Zanim (w kolejnej cz窷ci) przejdziemy do szczegóów, przypomnijmy podstawowe poj璚ia dotycz帷e w豉郾ie zapisów i polece. 
 • 27.10.2017Zapisy testamentowe - wygrany spór z fiskusem
  Za przychód uzyskany z transakcji zbycia nieruchomo軼i otrzymanej w spadku nale篡 przyj望 przypadaj帷 na spadkobierc z tytu逝 dokonanej sprzeda篡 kwot pomniejszon o wykonane zapisy testamentowe oraz poniesione przez spadkobierc koszty sporz康zenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano ww. sprzeda篡.
 • 26.10.2017Zachowek - komu przys逝guje i jak go wyliczy (3) - Zapisy i polecenia
  Na ustalenie wysoko軼i zachowku spory wp造w maj dokonane przez spadkodawc darowizny, zapisy i polecenia. Zanim (w kolejnej cz窷ci) przejdziemy do szczegóów, przypomnijmy podstawowe poj璚ia dotycz帷e w豉郾ie zapisów i polece. 
 • 24.10.2017WSA. Koszty nabycia przy sprzeda篡 nieruchomo軼i po 鄉ierci ma鹵onka
  Z uzasadnienia: Literalne odes豉nie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, zawarte w art. 22 ust 6c Ustawy o PIT jednoznacznie wskazuje na to窺ame rozumienie poj璚ia "nabycia" nieruchomo軼i, na gruncie obydwu przepisów. W konsekwencji, nie sposób by這 podzieli stanowisko organu, co do tego, 瞠 Skar膨ca ma prawo do odliczenia jedynie po這wy udokumentowanych kosztów nabycia opisanych nieruchomo軼i, poniewa po這w nieruchomo軼i nabytej do maj徠ku wspólnego wraz z ma鹵onkiem, naby豉 nieodp豉tnie w drodze dziedziczenia po nim.
 • 29.09.2017Ulga mieszkaniowa - kiedy remontujemy dom otrzymany przez ma鹵onka w spadku
  Mo積a skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego ze sprzeda篡 lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku, je瞠li przychód uzyskany ze sprzeda篡 przeznaczy si na w豉sne cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w tym przepisie, czyli m.in. na remont budynku mieszkalnego stanowi帷ego wspó逕豉sno嗆 z ma鹵onkiem - jednak瞠 z uwzgl璠nieniem faktu, 瞠 w nieruchomo軼i tej ka盥y z ma鹵onków posiada udzia wynosz帷y ½ - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 11.09.2017Umowa o 鈍iadczenia wzajemne nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
  Z uzasadnienia: Skoro zosta豉 zawarta umowa o 鈍iadczenia wzajemne, której podstaw jest wzajemno嗆 鈍iadcze stron tej umowy, to nie mo積a ww. umowy uzna za umow darowizny. Przedmiotowej umowy nie mo積a równie uzna za umow po篡czki. Zatem, zwi您ku z zawarciem umowy o 鈍iadczenia wzajemne nie powstanie obowi您ek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. 安iadczenia uzyskane na podstawie umowy o 鈍iadczenie wzajemne nie podlegaj bowiem opodatkowaniu tym podatkiem.
 • 28.07.2017Obowi您ek zap豉ty podatku dochodowego po sp豉cie spadkobierców w wyniku dzia逝 spadku
  Czy sp豉t spadkobierców dokonan w wyniku dzia逝 spadku po rodzicach nale篡 traktowa jako odp豉tne zbycie okre郵one w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkowa zgodnie z t ustaw, czy te zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest to przychód podlegaj帷y przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a wi璚 nie podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomo軼i?
 • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
 • 25.07.2017Data dziedziczenia bez znaczenia przy sprzeda篡 nieruchomo軼i ma鹵e雟kiej
  Wspominali鄉y ju o majowej uchwale NSA, korzystnej dla ma鹵onka, sprzedaj帷ego nieruchomo嗆, która uprzednio stanowi豉 wspó逕豉sno嗆 ze zmar造m wspó軛a鹵onkiem. Fiskus sta na stanowisku, i sprzeda ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, je郵i nie min掖 odpowiedni czas od 鄉ierci ma鹵onka, orzecznictwo by這 w tej kwestii rozbie積e. Uchwa豉 rozwiewa w徠pliwo軼i, powoduj帷 jednocze郾ie, i Minister Finansów zaczyna przegrywa sprawy kasacyjne w tej sprawie. Publikujemy dzisiaj pe軟e uzasadnienie uchwa造 NSA.  
 • 24.07.2017Rozwi您anie umowy do篡wocia podlega PCC?
  Pytanie: Czy zwrotne przeniesienie w豉sno軼i nieruchomo軼i na rzecz Wnioskodawczyni, które nast徙i w zwi您ku z rozwi您aniem umowy o do篡wocie, b璠zie skutkowa這 zobowi您aniem do zap豉ty podatku od czynno軼i cywilnoprawnych? 
 • 17.07.2017Sprzeda nieruchomo軼i. Zabudowa wn瘯i jako wydatek na cel mieszkaniowy
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokona豉 zabudowy wn瘯i przedpokojowej uwa瘸j帷, 瞠 ten zakup mie軼i si w wydatkach poniesionych na w豉sne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Zabudowa ta jest zamontowana na sta貫 do 軼iany i sk豉da si z jednej 軼ianki, pary drzwi i listwy. Pozosta陰 cz窷 zabudowy stanowi 軼iana. Czy zasadne jest w tym przypadku zastosowanie zwolnienia podatkowego?

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nast瘼na strona »